You are currently viewing Tips För Felsökning Av Epson C4000-felkoder

Tips För Felsökning Av Epson C4000-felkoder

Du bör börja läsa dessa felsökningstips om du får ett “epson c4000 Error Codes“-felmeddelande.

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

  < tr>

  Fel
  1700 Beskrivning: inbyggt kollaborativt hårdvarufel
  0017 … 0800 Beskrivning: 0017 CPU (avbrott undantag från ignorerat steg) 0088 CPU-fel (system anspelar på undantag) 0089 CPU fel val 0091 (avbrott undantag) CPU-fel (svävande sak undantag inaktiverat) 0300 CPU-fel (reserverat undantag (odefinierat)) 0301 CPU-fel (kap. Maskin
  106 Beskrivning: Firmware-fel
  1900 Beskrivning : SPD DIMM-fel
  0998, 0999 Beskrivning: 0998 Motorordsbytesfel (endast hjälpmedel) spänning 0999 Inga motorplansdata i flash-ROM
  td >
  1700 Beskrivning: Fel på inbyggd nätverksdator eller surfplatta
  0017 …0800< /td >

  Beskrivning: 0017 CPU-fel (avbrottsundantag) 0088 CPU-fel (undantag för systemanrop) 0089 CPU-fel (undantag för systemanrop) brytpunkt t) 0091 CPU-fel (undantag för flytande föremål inaktiverat ed) 0300 CPU-fel (reserverat) Kasta undantag (odefinierat)) 03 01 CPU-fel (maskin che
  106 Beskrivning: Firmware-fel
  1800 Beskrivning: SPD DIMM-modulfel
  0998, 0999 < /td>

  Beskrivning : 0998 Motorkommunikationsfel (fortsätt återkomma endast vid start) 0999 Inga tv-programdata från motorns flash-ROM

 • Kod: 101
 • Beskrivning: Sammanfogningsfel.
 • Åtgärd: 1 Initial installation Indikerar följande kontroller något? • Sätt ihop fixeringsenheten. Byt ut lämpliga delar. Gå till manöver 2.2 i fixeringsenheten och även kabelnätsenhetens FSR2-kontakter 1. Ta bort fixeringsenheten. (Se kapitel 4-4.2.12.1) 2. Kontrollera ofta här om kontakterna på fixeringsenheten och FSR2-kabelstammen är böjda och trasiga. Är terminalerna på min FSR2-kontakt på fixeringstelefonen och kabelstammen böjda eller utslitna? eller Gå till steg 3. Byt ut viktiga delar. Fixeringsenhet 3 0. Byt ut fixeringsenheten. (Se avsnitt 4-4.2.12.1) 2. Slå på maskinerna. Uppstår ett fel? Men om eller när du inte vill fortsätta kan du själv gå vidare till steg 4. Slutför proceduren fyra nästan FSR seleproduktion 2 12. Ta bort fusionen som monterar din utrustning. (Se kapitel 4-4.2.12.1) 2. Koppla bort informationskontakten P/J138 mellan kabelenhetens delkabelkabel och 1 möteskabelkabel från FSR2. 3. Koppla bort var och en av våra p/j162 lvps-kontakter. 4. Kontrollera att följande rader är trovärdiga. J232-A2 <=> J232-A1 p138-4 <=> P138-5 J232-3 <=> J232-1 j162-2 <=> J162-1 Är de enda linjerna kontinuerliga? att hoppa över steg tio. Byt ut FSR2-enhetens ledningsnät. 9. Kontrollera ständigt 6 LVNC-anslutningskabelstammen A1. Koppla bort anslutningen från p/j61 på varje enhet ombord. 2. Koppla bort kontakten direkt från p/j165 LVPS. 3. Kontrollera kontinuiteten <=> ungefär mellan j61-4 J165-5. Finns det en kontinuerlig av J61-4 över <=> J165-5? Start 7. Byt ut LVNC-ledningshävstångsenheten. 7 Dubbelstråleenhet kanske uppdateras med tre drivrutiner 1. Koppla bort P/J12-kontakten från HVPS-kortet och MCU. (Se avsnitt 4-4.2.18.1) 2. Koppla bort kontakten p/j42 långt från PWB. 3. Kontrollera kontinuiteten genom att matcha <=> J42-11 j12-20. Finns det kontinuitet med J12-20 <=>-anslutningen som leder på J42-11? gå till steg 8. Byt ut kabelstammen i det andra ställdonet. Kontinuitet för PWB-ställdon. Kontrollera P42-11 med avseende på kontinuitet mellan <=> P61-4 läsarplankbeklädnad. Finns det kontinuitet mellan <=> p61-4? fan sida 42-11 Gå till stepgu jakt efter. Byt ut PWB-enheten. (Se kapitel 4-4.2.18.5) 9 LVPS 1. Byt utan tvekan ut LVPS med en ny. (Se kapitel 4-4.2.18.3 för hjälp som ett sätt.) 9. Slå på din egen strömmängd. kvarstår problemet? MCU Byt ut och anslut HVPS. (Se sträng 4-4.2.18.1) Problem löst. viktigast för de huvudsakliga följande raderna. J138-5 <=> J13-17 J138-4 J13-18 <=> kontinuitet i alla produkter? för att gå till steg 1. .Byt ut .främre .kablage .montering .och ..
 • Njut av en snabbare

  Epson C4000 Error Codes
  Kody Oshibok Epson S4000
  Epson C4000 Foutcodes
  Codigos De Error Epson C4000
  Code Erreur Epson C4000
  Kody Bledow Epson C4000
  엡손 C4000 오류 코드
  Codigos De Erro Epson C4000
  Codici Di Errore Epson C4000
  Epson C4000 Fehlercodes