You are currently viewing Tips För Att Lösa SQL Server Error 14277

Tips För Att Lösa SQL Server Error 14277

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

  Hoppas att om du äger SQL Server-fel 14277 på ditt företagssystem kan den här artikeln hjälpa kunderna att åtgärda det.ActiveX-skript i SQL-jobb (alla versioner) verkar helt flygplatsterminala eftersom de ser efter fel: 14277 så länge som raden som innehåller createobject (“förekommer oftare än någon annanstans i allmänt skript samtidigt.

  Skriptinstruktionsuppsättningen förstör inte på något sätt alla objekt den renderar

  VB

  Jag letade efter varje enskilt fel, men med anledningen att “Detta (oftast en bugg i SQL Server)” nås inte

  Installation av objCmd inkluderar CreateObject (“ADODB.Command”)

  objCmd.ActiveConnection betyder objConn
  objCmd. beställa hundras = adCmdStoredProc
  objCmd.CommandText innebär “PrSendFollowUp”

  Definitionen angående objRS innebär objCmd.Execute

  E-post är lika med objRS (“E-post”)
  ReferralID = objRS (“ReferralID”)

  Installera objMail motsvarar CreateObject (“CDONTS.NewMail”)

  objMail.From motsvarar “” “Joe Ingle” “< [e-postadressen skyddas faktiskt] >”
  objMail.To betyder “” & E-post & “”
  objMail.Subject betyder “Help Desk – Spårning”
  objMail.BodyFormat = 9
  ObjMail. E-postformat = 3
  objMail.Body antyder “test”
  objMail.Send

  Definiera objCmd1 CreateObject (“ADODB = .Command”)
  objCmd1. aktiv anslutning = objConn
  objCmd1. ordertyp motsvarar adCmdStoredProc
  objCmd1.CommandText betyder “PrSendFollowUpUpdateStatus”

  Ställ in objCmd1 för att zooma

  Fel 14277: Kommandoprogramvaran förstör inte alla objekt mot varandra skapar. Granska kommandoskriptet.

  Jag föreslår följande mjukvara (visas nedan) som jag kan multiplicera med två klick för att köra den på vanligtvis SQL-servernoden (som ProdServer) tillsammans med den här webbservern som vi levererar den på, när servern försvinner nere du borde (vilket faktiskt är, den skriver inte filen), efteråt varnar webbservern för att undvika män och kvinnor (SysAdmin och Dba (Me)), nästa del samlar fullständigt diskinformationen och inkluderar den bara på en tredje SQL-utrustning för grafisk presentation. Således kommer vi att kunna observera den ekonomiska tillväxten av utrymmet utan tvekan och titta på säljmarknadsdiagrammet på Internet direkt för att se vad syftet med dessa prognoser är. (d.v.s. 3 månader tills idag tar ledigt utrymme ut osv).

  men här kommer koden sannolikt inte att exekveras av en ockupation på SQL-servern, vilket skickar mig det enda felmeddelande jag kan förstå: “En tom programpåverkan förstör inte alla mål som skapar. Visa Detta är skrivinstruktionen. (Microsoft SQL Server-fel: 14277) “

  “Detta skript rapporterar milen för alla hårddiskar på det specifika nya” systemet det körs helt på. Rapporten kommer att skickas som hjälper den permanenta webbadressen ‘

  . skickas

  du måste = 1

  txtFile.WriteLine nu () & avstånd i tum | “&” Server: “& svr

  Detta är förmodligen lite sent med avseende på noggrann hantering av strömmar, men den här raden där användaren anger ditt namn på inmatningsfunktionen är utan tvekan väldigt viktig. Om du ordnade “Don’t put the Main ()-funktionen” (eller oavsett namnet du ger den) angående hela den korrekta raden, bör du få denna instruktion med ett otroligt fel. Till exempel

  ‘Skript som kokar ner som kan kopiera en fil genom att gå ut med

  Explicit alternativ

  Fortsätt sedan om ett fel inträffar

  Dim fso, FileSet, Path, File, DDiff, Date1, Date2, DestPath

  sql forum 14277 error

  Sökväg betyder ” dcclab-fp1 RMS RMS_Monthly_XW Monthly”

  DestPath = ” dcclab-sqltest h $ NewReports XW månadsvis ”

  Vad är fel 14001 i SQL Server?

  SQL Server Error Messages – Errors 14001 to 14500. Meddelandets telefonnummer identifierar varje felmeddelande unikt, och dessutom beskriver någon typ av felmeddelandefraser problemet. Texten till felmeddelandet består ofta av platshållare för information (till exempel några av namnen på protester) som anbringas i felmeddelandet när enheten nästan säkert visas.

  ‘DestPath ska anges med en ledtråd

  FileSet = GetDirContents (sökväg) OverwriteExisting

  const = TRUE

  För varje fil i FileSet

  Installera fil = fso.GetFile (sökväg “” & & fil)

  Date1 innebär File.DateLastModified

  ‘.DateCreate om vi vill pföda 24 timmar. Denna studie har varit tillgänglig inom våra egna senaste 24 timmar sedan den senast skrevs

  Datum 2 matchar nu ()

  DDiff = Abs (DateDiff (“h”, Date1, Date2))

  Om DDiff <= 504, då

  Annars fso.FileExists (DestPath & File.Name) och sedan

  fso.CopyFile File, DestPath, OverwriteExisting

  ‘wscript.echo.Name tillämpas

  Annars

  ‘wscript.echo För att “kan inte flytta filen [” & File.Name & “]. En fil med motsvarande namn finns redan i katalogen koncentrera sig på. Om

  slut “

  Avsluta om

  Nästa

  DTSTaskExecResult_Success Major Matches

  Avsluta funktion

  Funktionen GetDirContents (FolderPath)

  Dim FileCollection, aTmp (), i

  Ange fso innebär CreateObject (“Scripting.FileSystemObject”)

  Set FileCollection innebär fso.GetFolder (FolderPath) .Files

  Redim aTmp (FileCollection.count – 1)

  jag antyder -1

  För varje fil visas FileCollection

  Jag = Jag har + 1 =

  atmp (i) filnamn

  Nästa

  GetDirContents = aTmp-funktion

  tail end size = “3”> Detta fungerar verkligen inte.

  Om du ställer in rekommendationsfunktionen här:

  ‘Skript för direkt kopiering av en riktig fil efter datum

  Explicit alternativ

  Fortsätt sedan om ett visst fel inträffar

  Dim fso, FileSet, Path, File, DDiff, Date1, Date2, DestPath

  Huvudfunktion () <- färg betyder " # ff0000" bra

  Sökvägen matchar ” dcclab-fp1 RMS RMS_Monthly_XW Monthly”

  DestPath innebär ” dcclab-sqltest f medel NewReports XW per trettio dagar ”

  ‘DestPath bör misslyckas tillsammans med

  FileSet = GetDirContents (sökväg)

  Const OverwriteExisting = TRUE

  För varje fil i FileSet

  Installera fil = fso.GetFile (sökväg “” & & fil)

  Date1 betyder File.DateLastModified

  ‘. Datum då det skapades, så om du vill leva 24 timmar är det de goda 24 timmarna sedan det senast skrevs

  Datum2 nu ()

  DDiff = Abs (DateDiff (“h”, Date1, Date2))

  Om DDiff <= 504, i så fall

  sql host 14277 error

  Annars existerar fso.FileExists (DestPath & File.Name) sedan

  fso.CopyFile File, DestPath, OverwriteExisting

  ‘wscript.echo.Name-fil

  Annars

  ‘wscript.echo Till “Kan inte fokusera filen [” & Filnamn & “]. En fil med detta namn tidigare finns i den angivna måltelefonkatalogen. Om

  slut “

  Avsluta med instansen

  Nästa

  Vad är utan tvekan SQL Server Error 924 liksom , hur fixar man det?

  SQL-databaser fel 924 uppstår vanligtvis när man försöker få åtkomst till en SQL-databas som råkar vara redan i bruk av andra tittare. Fullständigt meddelande: Ett undantag slängdes bort när en Transact-SQL-sats , paket kördes. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) Databasen db_name kan redan vara öppen och kan endast ha en användare åt gången.

  Huvudsaklig antyder DTSTaskExecResult_Success

  Avsluta funktion

  Varför drar jag nytta av fel 2627 i SQL Server?

  Server: Msg 2627, Nivå 14, specificera inneslutningsnamnet för PRIMARY KEY-begränsningen från rad 1. Kan inte placeras i dubblettnyckel i idétabellens namn. Det här felet uppstår när det verkar som om du anstränger dig för att infoga en ny post rakt ut, tabellen som har den högsta rankade PRIMÄRKEY-begränsningen och den fantastiska punkten där posten kommer att infogas permanent finns i hela tabellen.

  Funktionen GetDirContents (FolderPath)

  Dim FileCollection, aTmp (), i

  Ställ in fso = CreateObject (“Scripting.FileSystemObject”)

  Ställ in FileCollection = fso.GetFolder (FolderPath) .Files

  Redim aTmp (FileCollection.count – 1)

  = -1

  Snabb och enkel PC-reparation

  Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! ASR Pro är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med ASR Pro kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • För ensam fil i FileCollection

  Jag = min familj och jag + 1 =

  atmp (i) filnamn

  Nästa

  GetDirContents ATmp motsvarar

  Avsluta funktion

  Fungerar

  Njut av en snabbare

  Sql Server 14277 Error
  Erreur Serveur Sql 14277
  Sql 서버 14277 오류
  Oshibka Servera Sql 14277
  Error 14277 Del Servidor Sql
  Sql Server 14277 Fout
  Sql Server 14277 Fehler
  Sql Server 14277 Errore
  Erro 14277 Do Servidor Sql
  Blad 14277 Serwera Sql