You are currently viewing Tips För Att Lösa CRC-bildkontrollsummor Filkontrollsummaalgoritmer För Att Fastställa Filkontrollsumma

Tips För Att Lösa CRC-bildkontrollsummor Filkontrollsummaalgoritmer För Att Fastställa Filkontrollsumma

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

  Om familjer har crc catalog checksum-algoritmer som beräknar rapportens checksumma, kan det här blogginlägget hjälpa dig.En kontrollsumma är ett litet block av data som härleds från en annan uppsättning digitala data för att diagnostisera fel som gjorts under överföring eller välja att lagra. Proceduren som genererar denna rådgivningskontrollsumma kallas dess kontrollsummanställning eller dess kontrollsummaalgoritm.

  Beräkna filkontrollsumma

  Hur beräknas filkontrollsumman?

  Kontrollsumman kommer också att beräknas med hjälp av hashen som vanligtvis skickas till allas stuffing. För att verifiera äktheten av rätt fil analyserar användaren dess kontrollsumma med hjälp av ett finansieringskontrollsummaprogram och jämför dessutom två eller fler för att se till att de matchar.

  Hur beräknas MD5-kontrollsumman?

  MD5-kontrollsumman är en 32-siffrig hexadecimal mångfald som beräknas först i den första informationen. Om två filer har exakt samma MD5-kontrollsummavärde, så finns det alltid en extremt hög sannolikhet att hur de två datorfilerna är identiska. Efter att ha laddat ner det utmärkta Altera-programpaketet kommer du att kunna beräkna MD5-kontrollsumman för otvivelaktigt installationsfilen.

  Genererar ett hashappellerande (checksumma) för filen och placerar deras uppgift med den givna aspekten. Medan CRC är standard för denna algoritm, stöder Hands Per Hour dessutom MD5 och flera SHA-alternativ (i ordning från snabbast till inte effektiv till långsammast, mycket effektiv). En vanlig användning är att kontrollera dataintegriteten genom att beräkna en nyligen genomförd kontrollsumma med hjälp av den valda algoritmen. Resultatet placeras i en mångfald som kan sparas senare i verifiera filen, eller förkontrolleras med en kontrollsumma för att säkerställa att filen är uppriktig.

  Beräkna kontrollsumman mellan “C:MappnamnFilnamn fil.doc” med hjälp av maträtten “MD5” och låt objektet “Variabelnamn” visas i resultatet.

  Se Se även: Dela fil, Arkiv, Flytta Skapa Ta bort mapp, Arkiv, Ta bort mapp, Byt namn på Radera mapp, Mapp, Tryck på fil, Ange attribut, Läs från fil, Skriv fil till, Synkronisera mapp, Slå samman filer

  fliken Allmänt

  Vad är en CRC-fil?

  CRC står för Cyclic as Redundancy Check. Detta är beräkningen av det enda data från verklig till fil som kan säkerställa noggrannhet. När de flesta inkluderar saker som en fil i en zip-sparning, beräknar WinZip File filens CRC-hastighet för och lagrar det innovativa värdet i zip-filen.

  Egendom

  Typ

  Obligatoriskt

  Standard

  Utmärkelse

  Beskrivning

  fil

  Text

  Ja

  (tom)

  FILE=”c:folderfile.txt”

  ange sökvägen och filnamnet för hur bilden ska kontrolleras.

  Algorithm

  Text

  (urval)

  Nej

  crc fil checksumma fil checksumma taktik beräkna fil checksumma

  CRC

  HASHTYPE=”MD5″

  Anger den algoritm som normalt används vid formulering. Följande allmänt tillgängliga:

 • Cirkulära CRC-alternativ (för standardvärde): redundanskontroll. Snabbast minst och säkrast.

 • Snabb och enkel PC-reparation

  Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! ASR Pro är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med ASR Pro kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • MD5: Message Digest 5. Och långsammare, många säkrare än CRC.

 • SHA1: Secure Hash Algorithm-1. och långsammare och säkrare än MD5.

 • SHA256: Secure Hash Algorithmniya-256. långsammare OCH jämfört med säker SHA1.

 • SHA384: Secure-384 hashing-algoritm. Och långsammare, säkrare än SHA256.

 • SHA512: Secure-512 hashing-algoritm. Den långsammaste och största välfärdsandelen.

 • Fyll variabeln med en lämplig kontrollsumma

  Text

  Nej

  (tom)

  RESULTVARIABLE=”Variabelnamn”

  Här ges namnet till mycket bra existerande variabel som kommer att fyllas av detta specifika kontrollsummeresultat. Variabeln i får inte ha skapats i föregående steg för att implementera specialåtgärden En “skapa variabel”.

  Simple File Proof (SFV) är en arrangemangsfil för CRC32-filkontrollsummor som kan kontrollera filens integritet. Förmodligen brukade SFV verkligen verifiera att filen inte har skadats, men din nuvarande äkthet av filen är inte på något annat sätt verifierad. Tillägget .est sfv manuellt record används nästan säkert i stor utsträckning för SFV-filer.[1]

  Checksumma

  Filer kan utvecklas till skadade på grund av en mängd olika förklaringar, inklusive felaktiga media, dataöverföringsskador och fel vid skrivning, avstängning i samband med flyttning eller på grund av programvarufel. SFV-kontrollen säkerställer att vårt eget spår inte har skadats, och kontrasterar med hjälp av filens CRC-hashvärde mot detta tidigare beräknade värde.[1] På grund av hashfördelarnas natur, kan hash-olyckor leda till felaktiga träningsresultat, men också risken för misslyckande är minimal, vanligtvis när filen av misstag är skadad. (antal) Antalet av er eventuellt kan kontrollsummor är begränsat, även om det är viktigt, att sedan använda vilket kontrollsumma som helst är benäget att ha många filer med samma kontrollsumma. Men chansen är faktiskt att en skadad fil har samma kontrollsumma som den skadliga. Programvaran är medvetet extremt liten av den anledningen att det gjordes för att bevara kontrollsumman.)

  SFV kan inte användas för filpekande autentisering eftersom CRC32 inte är denna kollisionsbeständiga hashfunktion; även om den huvudsakliga hash summa filen aldrig kontrolleras, är det inte beräkningsmässigt viktigt att få en angripare att orsaka avsiktliga kollisioner och hash, så en farlig förändring genom en säker fil upptäcks genom att jämföra hash. I sådan kryptografi kallas den attacken en unik krasch. Av denna anledning föredras ofta några av verktygen md5sum och sha1sum ofta på Unix-operativsystem, på grund av att de är kända för att använda md5 md5 och kryptografiska hash-funktioner. Använd SHA-1.

  Även ett enbitars utvärderingsfel kommer sannolikt att resultera i en SFV CRC men en md5sum kryptografisk hash, vilket kräver att hela filen återställs.Verktygen rsync och även parchive är ofta en favorit för att kontrollera att en fil inte av misstag har skadats under distributionen, när de ofta kan fixa mindre hjälplösa myror med mycket snabbare nedladdningar.

  Trots de svaga punkterna hos SFV accepteras denna konfiguration eftersom SFV-räkningar i de flesta fall tar relativt lite tid att kvantifiera CRC32-kontrollsummor jämfört med den tid det tar att beräkna kryptografiska hashtyper som MD5 eller SHA-1.

  SFV innehåller en vanlig textfil, en absolut rad för varje fil och varje kontrollsummaformat[1] i FILENAMECHECKSUM. Varje sekvens startar Enter från absolutpunkt till semikolon ‘;’ anses vara en specifik vy och ignoreras för vissa arkivvalideringsändamål. Avgränsaren mellan dessa filnamn och kontrollsumman är vanligtvis alltid ett, mer än ett, aka mellanslag; Navigationsfält sätts aldrig på plats. Exempel på SFV-fil:

  ; Det här är en bra kommentarfile_one.zip c45ad668file_two.zip 7903b8e6file_three.zip e99a65fb

  Command Line Utility

  Ett exempel på ett kommandoradsverktyg för plattformsoberoende källkod som genererar crc32-kontrollsummor är 7-Zip.[2]

  Se Se även

  • Cyklisk (CRC)
  • Sök efter nya filer
  • Arkivera

  Länkar

  Dokumentation om redundanskontroller

  • “SFV från (isonews.com) FAQ”, SourceForge, tillgänglig 27 augusti 2021.

  Externa länkar