You are currently viewing Lösning För Målregistreringsfel

Lösning För Målregistreringsfel

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

  Nyligen rapporterade vissa användare till oss att de stötte på det felet när de sparade ett mål.För de allra flesta registreringsuppgifter är målapplikationsfelet (TRE) det största antalet som använder fel, under förutsättning att allt detta är efterregistreringsavståndet mellan relevanta punkter, som inte används – spåra omvandlingen av någon form av spela in.

  målkombinationsfel

  Med Image Comput Comput Assist fungerar. författarens manuskript; Tillgänglig på pmc 2015 7 maj.

  Snabb och enkel PC-reparation

  Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! ASR Pro är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med ASR Pro kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • Intervju med Med Image Comput Comput Assist. 2012; 15(03): 139-146.

  Översikt

  Denna målapplikation används enormt inom bildstyrd kirurgi direkt på grund av dess enkelhet och snabbhet. Men integritetsskydd den föredragna felposten när du tar den här funktionen är svår. Även om målinriktningsfel säkert kan uppskattas särskilt med tanke på platsen för alla cue-märken och utvärderingen som är förknippade med några av cue-placeringsbristerna, är målinmatnings-cue-felet enbart för en viss post definitivt inte korrelerat med registreringsfelet utanför kontrollen märke. Således är studieregistreringsfelet inte en av de bästa indikatorerna på målnummerfelet i detta fall. I alla uppgifter presenterar vi en ny metod för många att bedöma kvaliteten på en genuint varumärkesbaserad registrering och visar att alla kreditpoäng är korrelerade med sömnnummerfel. Vi visar också att många bakom våra metoder kan användas för att det ska minska registreringsfel orsakade av bakslag på den betrodda platsen. Detta påverkar samtidigt den uppnåeliga noggrannheten hos känneteckenregistreringsmetoder.

  Vad är ofta fiducial Error?

  En vanlig mätning har fått referensregistreringsfelet (FRE), och detta är också lika med det vanliga felet för referensmärkets lutning mitt i bildrymden och fysiskt utrymme. Därför bör kirurger sluta använda sådana proportioner som indikatorer på lämplighet för de patienter som de har för avsikt att uthärda.

  Sökord: bildregistrering, registreringsskapande, registrering, säker förtroenderegistrering, bildhantering, kombinationsfel

  1 presentation

  Vad kommer att bli fel vid registreringen?

  Confidence Registration Error (FRE) används ofta som en förnyelse för Target Registration Error (TRE), som i sin tur är förutsägande av kliniskt intresse relaterat till kvantitet [4]. Tyvärr är det definitivt ytterligare visat [5] att TRE och därmed FRE inte är korrelerade. Av denna anledning är FRE inte en verklig tillförlitlig prediktor för talnoggrannhet.

  målregistreringsfel

  Fiducerad notation är utan tvekan en viktig teknik vid bildstyrd medicinsk procedur (IGS). Det används ofta hand för att matcha bildinformationen som kan det nya operationsutrymmet i ett operationsområde. I detta sammanhang är spetsar paintballpistoler som är fästa med sladd på patienten och fångar den exakta verkliga bilden. Fysiskt räknas vanligtvis positionen tillsammans med referensmärkena i operationssalen lika lätt som positionen för pistolstiften i bilden och hans/hennes tillhörande uppsättningar av punkter är auktoriserade i förhållande till varandra. Kan uppstå fel vid bestämning av positionen för intressanta platser, så kallade fiducial localization error (FLE) [1], leder i allmänhet till applikationsfel genom operativmiljön och fotona. En analytisk lösning har rekommenderats för syndikering av tillförlitliga registreringsavvikelser [1, 2, 3], men denna plan berör inte uppskattningen relaterad till felet i målblandningen i ett särskilt fall. Confidential Registration Error (FRE) används ofta en gång som ett substitut för Target Registration Error (TRE), som är ett volymmärke av kliniskt intresse [4]. Tyvärr har den viljan visat sig [5] att TRE och FRE inte korrelerar. Som sådan var FRE inte en beprövad indikator på noggrannheten hos en bra applikation.

  Är fel vid registreringsmärke och målregistreringsfel anslutna SciKit SurgeryFRED för undervisning i kombination med forskning?

  Använder SciKit-SurgeryFRED för utbildning och forskning. Så jag är rädd att vi börjar är en liten spoiler. Det är ditt mycket väletablerade faktum att det här referensregistreringsfelet och det centrala fordonsregistreringsfelet inte är kopplade. Han säger faktiskt att dessa saker inte har något samband och visar varför.

  I våra uppgifter tillhandahåller vi ett bra sätt att mäta kvaliteten på en put som korrelerar med TRE och det är därför som ger ett värde som korrelerar som har den sanna perfektion av inlämningen på målwebbplatsen. Publiksektionen beskriver vår metod, som användare kallar AQUIRC, för kvalitetsutvärdering med tillämpning av ett raminspelningsschema. Informationssektionen presenterar de simuleringsresultat som vi kan erhålla för att visa en korrelation mellan varje mätning och ERR, såväl som framtida arbete med applikationer, som vanligtvis diskuteras. Allmänt

  2 Algoritm

  Detta arbete planerades först och främst i [6] för urval av atlas i USA och användes för att fastställa kvaliteten på var och en av våra individuella hårda bildlistor baserat på allvar i [7]. AQUIRC bygger på hela idén om ett inspelningsschema, någon gång utvecklat av Et Woods al. [8] och/eller Holden et al. etc. [9]. Här innehåller inspelningsschemat blomsterträdgårdsreferenskonfigurationer A, B och 3, tre modifieringar TAB, TBC och TCA. Som Fitzpatrick [10] påpekar, kan generering av endast vissa registreringsscheman toppa en underskattning av för att registrera fel, eftersom på grund av ett väsentligt fel som gjorts på en kant med huvudschemat, ett fel gjort av en funktionell enkelkant i mitt schema kanske vill begäras korrigerat. Man har funnit att användningen av beteckningen TCA(TBC(TAB(X))) inte bara korrelerar med fel, tyvärr det bör ske när du checkar ut ett schemafel, t.ex TAB(TBC(TCA (X))), då kan man matcha alla antecedenten, som har ett fel. Till exempel utvärderar vi spannmålsinmatningsschemat i Figur 1 visas med röda pilar som ser att en konvertering från I 1 – I3, I2< /sub> > till I1 tillsammans med I3, slutligen på I2.

  I detta projekt utökar vi sättet att räkna från inspelningskretsar till volymetriska kretsar. Vi börjar med en array för datakonfigurationer och räknar ut en ny parvis anpassning mellan alla punkter i uppsättningen du ser, vilket gör ett komplett diagram bara för att verkligen i Figur 1. Med grafer eller diagramposter liknar allt Christensens exakta handlingar [11]. Men på bara [11] använde de en bildgraf för att fånga en fil, vilket är ett övergripande mått på klassen av dessa inspelningsalgoritmer, och inte en modell för att bestämma kvaliteten på registrerade personer, eftersom nästan alla här kunde . Om vår unika uppsättning innehåller N landmärken där den är byggd, är landmärkeskonfigurationen en serie som har att göra med landmärken som täcks av en graf

  Njut av en snabbare

  Target Registration Error
  Erreur D Enregistrement Cible
  Doel Registratie Fout
  대상 등록 오류
  Error De Registro De Destino
  Errore Di Registrazione Del Target
  Oshibka Registracii Celi
  Zielregistrierungsfehler
  Blad Rejestracji Celu
  Erro De Registro De Destino