You are currently viewing Lösning För Event ID 1101 .NET Source Runtime

Lösning För Event ID 1101 .NET Source Runtime

Här är några enkla steg som nu kan hjälpa dig att felsöka körningen som skapats av det ursprungliga .NET-händelse-ID 1101.

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

  Den här artikeln hjälper dig att diagnostisera .NET Runtime Optimization Service tillfällen 1101 kort efter marknadsföring av domänkontrollanter.

  Originalproduktversion: Windows Server 08 R2
  Ursprungliga kunskapsbasnummer: 2002607

  Symtom

  event id 1101 source .net runtime

  En nyligen marknadsförd Windows Server 08 R2-domänkontrollant skriver exakt ett av följande dilemman till någon sorts Application-händelselogg efter extremt omstart:

  • .NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_64)

   Protokollnamn: tillvägagångssätt
   Källa: .NET Runtime Optimization Service
   Datum: 11.08.2009 1:53:26 ID: pm
   Händelse 1101
   Uppgiftskategori: ingen
   Nivå: Fel
   Nyckelord: klassisk
   Användare: N/A
   Dator: datornamn.domän.com
   Beskrivning:
   .NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_64) Kompileringsfel: Microsoft.GroupPolicy.Targeting.Interop, Version är lika med 2.0.0.0, Culture = Neutral, PublicKeyToken är lika med 31bf3856ad364e35, processor =amd6e35. Felkoden betyder 0x800700b6

  • Snabb och enkel PC-reparation

   Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! ASR Pro är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med ASR Pro kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

  • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
  • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
  • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

  .NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_32)

  Protokollnamn: syfte
  Källa: .NET Runtime Optimization Service
  Datum: 11.08.2009 1:51:29 ID: pm
  Händelse 1101
  Uppgiftskategori: ingen
  Nivå: Fel
  Nyckelord: enkel
  Användare: N/A
  Dator: datornamn.domän.com
  Beskrivning:
  .NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_32) – Capture Error: Microsoft.GroupPolicy.Targeting.Interop, Version är lika med 2.0.0.0, Culture = Neutral, PublicKeyToken innebär 31bf3856ad364e6chite, = processor Fel dator 0x800700b6

  = två missförstånd börjar bara en gång och görs inte på servern. Det hårda sändningsnamnet i exemplet ovan råkar vara hämtat från Microsofts lärområde och är också annorlunda på din bra dator.

  Orsak

  Detta beror på ett länkningsfel för hanterad HTML-kod med gppref.dll i summering till comctl32.dll.

  Upplösning

  Ignorera dessa två fel såvida de inte kommer att inträffa under andra omständigheter, som hänvisas till i avsnittet Symtom tillsammans med. Dessa dilemman är ofarliga och kosmetiska; chanser kan de påverka funktionaliteten. applikationen eventuellt inte kommer att bryta mot klusterhanteringsregler.

  • Artikel
  • 2 minuter eller så att läsa .
  händelse-ID 1101
  Källa Microsoft -Windows-GroupPolicy
  Beskrivning Felbearbetning mellan gruppalternativ. Windows kanske inte hittar gratis informationsobjekt% 8. Grupprincipinställningar kommer inte att tillämpas förrän den här händelsen normalt är löst. Information Enligt –
  Microsoft Event:
  Orsak:
  Den här händelsen loggas definitivt när grupprincipen inte fungerar.
  Lösning:
  Skaffa associerade GPOs korrekt
  Group Policy Service kunde inte hämta uppsättningen grupper. De policyenheter (GPO) som är kopplade till detta Active Directory-mål är länkade.
  Så här fixar du åtkomst till en lista över relaterade GPO:er:
  1. Hitta den exakta fellagen som visas i felaspekten. Felkoden kommer att visas på fakturan. Detaljer som felhändelsen. Felkodssektorer dessutom felbeskrivningar kan hjälpa till att fastställa alla orsaker till felet. För bearbetning av besökspolicy visas vanligtvis ett giltigt användarnamn i fältet Användare som bifogas händelsen; för beräkning av IT-riktlinjer, visar användaren i varje SYSTEM-fält.
  3. Se till att Active Directory-objektet som publicerades i felhändelsen ges läsbehörighet. Målet måste komma med följande slutpunkter tillgängliga med granskningsåtkomst till klient- eller datorkontot:
  a) gPLink
  b) gPOptions
  Validera:
  Gruppolicy är korrekt under datorstart och användarinloggning systemet. Gruppen tillämpar då policyn var 78-120:e ögonblick. Händelser som bara visas i varje händelselogg kanske inte återger den aktuella typen av grupprincip. Därför bör du alltid aktivera gruppolicy för att se om gruppolicy alltid fungerar korrekt.
  Så här uppdaterar du gruppolicy på en specifik dator:
  1) Öppna listan Kom igång med jakten. Klicka på Alla program och sedan på Tillbehör.
  2) Klicka på Kommandotolken.
  3) I lastbilens vindskydd med Vid en kommandotolk, natur gpupdate och tryck på Enter.
  4) Om ett nytt gpupdate-kommando skapas, visas händelsevisaren.
  Referenser Händelse-ID 1101 från källan Microsoft-Windows-GroupPolicy

  Stoppa provokationer omedelbart

  Vi arbetar med dig för att omedelbart identifiera och förhindra cyberhot när de orsakar skada.

  händelse-id 1101 källa .net runtime

  Njut av en snabbare

  Event Id 1101 Source Net Runtime
  Id Do Evento 1101 Source Net Runtime
  Id D Evenement 1101 Source Net Runtime
  Id Evento 1101 Sorgente Net Runtime
  Sobytie S Identifikatorom 1101 Ishodnaya Sreda Vypolneniya Net
  Ereignis Id 1101 Quelle Net Laufzeit
  이벤트 Id 1101 소스 Net 런타임
  Id De Evento 1101 Fuente Net Tiempo De Ejecucion
  Identyfikator Zdarzenia 1101 Zrodlo Net Runtime
  Gebeurtenis Id 1101 Bron Net Runtime