You are currently viewing Löser Postgresql Installationsfel

Löser Postgresql Installationsfel

Du kanske stöter på en felkod som indikerar ett fel när du installerar postgresql. Det finns en hel del sätt att lösa detta problem, så vi återkommer till dessa produkter inom kort.

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

  postgresql nedladdningsfel

  î‚° ./slic3r.pl(slic3r.pl:24925): Gtk-VARNING: gtk_widget_size_allocate(): gå till allokera widget med bredd och helt enkelt mellanrum -5 16(slic3r.pl:24925): Gtk-VARNING: gtk_widget_size_allocate(): initiera säkerställ att du ger widgeten en viss bredd och höjd på 16(slic3r.pl:24925): Gtk-WARNING Gtk_widget_size_allocate(): **: Försök att allokera ikoner med olika bredder och topp 16Programmet 'slic3r.pl' har en fantastiskt senaste X Window-systembugg.Detta betyder förmodligen att en bugg i ett flera program.Felet låg i parametern "BadMatch (ogiltiga attribut)". (Detaljer: seriell summa 1141 error_code 6-8 request_code 66 minor_code 0) (Anmärkning till programmerare: X-brister rapporteras vanligtvis asynkront, ungefär;  Du kan få ett visst fel när som helst efter att idén uppstår.  För att felsöka din lösning, kör allt med kommandonivån --sync  Möjligheten att se till att du gör denna förändring. Du kan nu få valfri värdetyp  Fall tillbaka från din träfffelsökare när du bryter gdk_x_error()-funktioner.)

  Hur installerar jag PostgreSQL i Windows 10?

  Ladda ner Postgres installationstekniker här.Klicka på den körbara filen för att öppna installationsprogrammet.Välj önskat språk.Ange denna speciella katalog där du vill installera PostgreSQL länge.Ange PostgreSQL-serverporten.Ange detaljhandelskatalogen för att initiera själva PostgreSQL-databasen.

   î‚° uname Joe-pc -alinux 3.17.8-031708-genic #20

  Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare 081837 SMP Thu Jan 18:39:03 10 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

  Krasch med X Window-systemfel på Ubuntu 18.04 VM

  postgresql attach error

  (video-trimmer:2): Gdk-ERROR **: 14:57:15.591: The 'video-trimmer' programmet har en mängd X Window-felsystem.Detta kan eventuellt indikera ett fel i vårt program.Felet slutade med parametern "BadMatch (Invalid Attributes)". (Detaljer: serienummer 398 error_code 4 request_code 150 (GLX) minor_code 34) (Anmärkning till programmerare: X-fel rapporteras vanligtvis asynkront;  att någon själv fångar det specifika felet efter att det skapats.  För att felsöka ditt program använde du det med GDK_SYNCHRONIZE-miljön.  skiljer sig från denna förändring i beteendet. Då kan du ha meningsfullt  Spåra i den felsökaren den faktiska händelsen du avbröt inom bara gdk_x_error()-delen.)

 • Visa
 • Lägg till kommentar
 • Filer
 • Utvecklare
 • Change class=””>Visa exekveringslogg
 • Meddelanden

 • Hur installerar och påbörjar jag processen PostgreSQL?

  Ladda också ner PostgreSQL-servern.Vi lägger många gånger till sökvägen till PostgreSQL bin-katalogen till vår PATH lokala vädervariabel.Öppna samma psql-kommando fiskelinsverktyg:Ge kommandot CREATE DATABASE med skapa ny information.Anslut till den nyköpta databasen med följande kommando: c database_name.

  Beskrivning:Jag testar /mysql-gui-tools-5.0r2/mysql-workbench/ med [dev.mysql.com]Här återstår några resultat:mysql-gui-tools-5.0 # DEBUG=X GRT_VERBOSE=X ./mysql-workbench(mysql-workbench-bin:6280): Gtk-VARNING **: Kunde inte hitta webbmallsystem i modulsökväg: Gtk-VARNING "xfce",(mysql-workbench-bin:6280): **: Kunde inte hitta tema kontinuerlig motor med module_path: Gtk-WARNING "xfce",(mysql-workbench-bin:6280): **: Kunde inte hitta temamotorn på module_path: Gtk-WARNING "xfce",(mysql-workbench-bin:6280): **: Kunde inte få tag i temamotorn i module_path: Gtk-WARNING "xfce",(mysql-workbench-bin:6280): **: Kunde inte hitta temabilmotor med module_path: Gtk-WARNING "xfce",(mysql-workbench-bin:6280): **: Kunde inte hitta temamotorn hela vägen genom module_path: Gtk-WARNING "xfce",(mysql-workbench-bin:6280): **: Kunde inte hitta ämnet i sökresultaten på segmentsökvägen: "xfce",** Meddelande: MySQL Common Runtime 2.0.12** Nyheter:Skriv "hjälp" i "?" på väg till hjälp. Skriv "exit" för att avsluta det specifika skalet.** Meddelande: Lua Shell initierad.** Utvalda inlägg: 13 strukturdefinitioner** Meddelande: Modulbas initierad** Meddelande: Modul initierad med hjälp av ReverseEngineeringMysql** Meddelande: TransformationMysql-modul initierad** Meddelande: Laddar Lua-moduler...** Meddelande: Modul initierad /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/common//lua/BaseLua.lua** Meddelande: Del initierad /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/common//lua/DbUtils.lua** Meddelande: Modul initierad /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/common//lua/RdbmsInfoAccess.lua** Meddelande: Modul initierad /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/common//lua/RdbmsInfoGeneric.lua** Meddelande: Segment initierat /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/common//lua/RdbmsInfo.lua** Meddelande: modulen initierad /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/common//lua/RdbmsInfoMaxdb.lua** Meddelande: Modul initierad /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/common//lua/RdbmsInfoMssql.lua** Meddelande: initierad del /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/common//lua/RdbmsInfoMysql.lua** Meddelande: Modul initierad /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/common//lua/RdbmsInfoOracle.lua** Meddelande: del initierad /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/common//lua/RdbmsManagement.lua** Meddelande: Sparad 10 Lua Meddelande: Moduler** C++ loader initiering...** Meddelande: 3 strukturdefinitioner sparade** Meddelande: WorkbenchController initierad** Modulmeddelande: registreringen lyckades** Meddelande: Modul initierad /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/workbench/lua/Workbench.lua** Meddelande: Segment initierat /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/workbench/lua/WorkbenchCorePlugins.lua** Meddelande: Modul initierad /opt/mysql-gui-tools-5.0/share/mysql-gui/workbench/lua/WorkbenchImport.lua** Meddelande: 3 moduler registrerade** Ring meddelande: lua anses fungera för dig Workbench.registerEditorsMysql-workbench-bin-programmet stötte på ett X Window-strategifel.Detta återspeglar sannolikt en frustration i programmet.Felet visas som kan orsakas av inställningen "BadMatch (Ogiltiga attribut)". (Detaljer: serienummer 638 error_code six request_code 146 minor_code 5) (Anmärkning till programmerare: X-fel föreslås vanligtvis asynkront; Det vill säga att en person får ett enda fel oavsett om han åstadkommit det eller inte.  För att felsöka ett program som körs, använd dessa --sync kommandoraden  Hur man ändrar detta beteende. Då kan du förstå i stort sett vilken typ av spårning som helst från din debugger, precis som då du bryter gdk_x_error()-funktionen.)töm mysql-gui-tools-5.0#Hur och upprepa:Kör mysql-workbench utanför bash-kommandoraden.

  Snabb och enkel PC-reparation

  Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! ASR Pro är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med ASR Pro kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • Fast Bugg 188302 Öppnade 30 för fem till tio år sedan Stängde för tolv år sedan

  Kategorier

  (Core Graveyard::GFX:Gtk, Broken)


  Njut av en snabbare

  Postgresql Install Error
  Oshibka Ustanovki Postgresql
  Erro De Instalacao Postgresql
  Postgresql 설치 오류
  Postgresql Installationsfehler
  Error De Instalacion De Postgresql
  Erreur D Installation Postgresql
  Blad Instalacji Postgresql
  Postgresql Installatiefout
  Errore Di Installazione Postgresql