You are currently viewing Jag Har Ett Mycket Problem Med Händelseloggen “Asp Net Complete Error”.

Jag Har Ett Mycket Problem Med Händelseloggen “Asp Net Complete Error”.

Table of Contents

Om du får ett fullständigt fel i hela din kropps händelsedagbok, bör det här blogginlägget hjälpa.

< /p>

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

  event fire wood is full error or net netto

  Den här artikeln hjälper dig att lösa ett stort oväntat fel när du skriver in i Windows-händelseloggen från en ny bra ASP-applikation i en .NET-tjänst eller Application Service Provider (ASP).

  Originalversion: Internet Information Services 8.0 (kommande såväl som senare versionsnummer)
  Källa KB: 2028427

  Symtom

  Du har ett gammalt ASP.Or.net ASP-program som kör Internet Information Services många (iis).0 eller senare. Händelser från din pålitliga Firelogs-applikation i Windows händelseregister över aktivitet. Att skriva en händelsepost misslyckas förutom ett felmeddelande som liknar en persons följande exempel:

  Hur övar jag på att kontrollera .NET-loggar?

  För att se dem, sök efter “Event Viewer”. Annars, i kontrollpanelen, kom till ett beslut “Administration” och sedan “Event Viewer”. I Event Viewer, navigera till valfritt System: trä: expandera Windows-loggar; Systemet kommer nästan säkert att listas nedan.

  Följande System.Security.SecurityException: Den begärda datorn nekas åtkomst.
  System.ComponentModel.Win32Exception: Åtkomst nekad flera gånger
  InvalidOperationException Misslyckades i dina fönster. eftersom logg, originalansökan. Du har verkligen inte utvecklingsåtkomst.


  event log is inclusive error asp net

  Tillstånd nekad.

  Orsak

  Denna dysfunktion beror på det faktum som experter hävdar som standard att användartoken som associeras med applikationen inte ger de nödvändiga användarrättigheterna för att göra upp till våra Windows-händelseloggar, vilket förhindrar säker åtkomst.

  Upplösning

  För att bevilja de begärda identitetsbehörigheterna till tråden, flytta denna säkerhetshändelselogg för att kombinera följande registernycklar på var och en av våra fjärrdatorer. Du måste klicka på vår händelselogg där den praktiska applikationen kommer att skriva sin CustomSD:

 • HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesEventlogApplicationCustomSD
 • HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesEventlogSystemCustomSD
 • Ett register enjoy har vanligtvis en typ, liksom , reg_sz innehåller en utökad säkerhetsdeskriptor bak SDDL (Security Descriptor Language) definitionsformat. Mer information om syntaxen för multimedia SDDL finns i infokomponenten Mer under. Mer

  Exemplet är ett exempel med sddl, standardapplikationsloggföretaget sddl. Åtkomstskyddsåtgärder publiceras (i formatet):

  O:BAG:SYD:(D;;0xf0007;;;AN)(D;;0xf0007;;;BG)(A;;0xf0007;;;SY)(A;;0x5 ;;;BA)( orädd A;;0x7;;;SO)(A;;0x3;;;IU)(A;;0x2;;;BA)(A; ;0x2;;;LS)(A;; 0x2;;;NS)

 • O:BA Objektintegrerade ungdomar med administration (BA).lagring
 • Den huvudsakliga G:SY kommer att vara systemet (SY).
 • D: Detta är en fantastisk valfri åtkomstkontrolllista (DACL) och som ett resultat en post eller SACL angående kontroll.
 • (D;;0xf0007;;;AN) Neka anonym åtkomst (AN). + (1=Läs 2=Skriv 4=Radera) + (Första ACE-cykeln i SDDL).gäster
 • (d;;0xf0007;;;bg)Inbyggd (BG) nekar virtuell åtkomst. Tillåt
 • (a;;0xf0005;;;sy) fysisk läs och radera sedan (1=Läs + 4=Radera), inklusive DELETE, READ_CONTROL, WRITE_DAC (write_owner 0xf0000 är alldeles för specificerat). Tillåt
 • (a;;0x7;;;ba) inbyggd admin LÄS, SKRIV RADERA OCH.
 • (A;;0x7;;;SO) Tillåt serverarbetare att LÄSA, skriva och DELETE. Tillåt
 • (a;;0x3;;;iu) interaktiva användare för LÄS, SKRIV och underhåll
 • (a;;0x3;;;su) tillåter konton förutom LÄS SKRIVA.
 • Lägg till raden som motsvarar ACE för att ge din bästa webbplats åtkomst till funktionsloggar. Om din webbsida kan fungera anonymt (d.v.s. med anonym IIS-autentisering), kan det kanske bli nödvändigt att ge IUSR eller användarens anonyma konto motsvarande behörigheter till detta helt konfidentiella CustomSD -register. Kollektivet Authenticated Users måste ha de nödvändiga behörigheterna för Windows Integrated Authentication.

  För att göra detta, ange följande post till eftersläpningen CustomSD i den valda delen i protokollet.

 • För gruppen “Autentiserad” (om integrerad Windows-autentisering finns): (A;;0x0003;;;AU) så där AU-användare = autentiserade.

 • Var loggas .NET-problem?

  NET kanske vill logga lappar manuellt i Windows Event Viewer, som en del av en databas eller i ett innehåll som använder bibliotek som redan ingår i . NET ramverk.

  För IUSR eller detta anpassade optimerade anonyma konto, om det på den punkten finns anonym autentisering, hitta SID för så många konton, skapa saker som ser ut så här : (A;;0x3; ;S- first - 5-21-1985444312-785446638-2839930158-1121)-fält där att vara a är SID för vårt speciella IUSR-konto på min maskin.

 • För .Windows .to .IIS .ASP-autentisering och .NET-imitation med ett visst kontogas körsträcka, hittar klienten konto-SID för imitatören och skapade sedan en enda SDDL-sträng som har likeum enligt följande: < code>(A;;; 0x3;;;S-1-5-21-1985444312-785446638-2839930158-1121) placerar det sista fältet är det SID som är specifikt för det falska kontot.

 • För att avsevärt förbättra läsbehörigheterna för din samling, lägg till följande värde som du ser, värdet CustomSD i slutet bakom den aktuella raden:
  (A;;0x1;;;[ditt koncernföretags namn customsd/användarkonto SID])

  För att tillåta läs-/skrivåtkomst för att kunna komma åt din grupp, lägg till följande för att verkligen få värdet CustomSD vid slutet av min nuvarande rad CustomSD:
  (A;;0x3;;;[ditt företagsnamn/SID för ditt användarkreditkortskonto])

  Istället, på en Windows 2008-nod, när du ger lämpliga enskilda konsumenter och personer läsåtkomst till nästan alla händelseloggar, kan du i grundläggande termer lägga in sådana saker i den speciella inbyggda “Händelseloggläsare”-gruppen. Men den faktiska händelsen som du inte vill ge utcheckning till händelseloggarna som någon alltid har, kan du tillgripa vilken kommer att använda SDDL, där du ibland kan använda WevtUtil-värdet. Det kommande exemplet visar hur man konfigurerar enkel åtkomst till systemloggen för många Windows Server 2007-händelser:

  1. Öppna en kommandoorsak, kom ihåg att köra följande instruktioner för att radera utloggad SDDL i en .txt-fil.

   wevtutil gl labor > C:tempout.txt
  2. Öppna textinmatningen och kopiera kanalen Access-posten:

   channelAccess: O:BAG:SYD:(A;;0xf0007;;;SY)(A;;0x7;;;BA)(A;;0x5;;;SO)(A;;0x1; ;;IU)(A;;0x1;;;AU)(A;;0x1;;;SU)(A;;0x1;;;S-1-5-3)(A;;0x2;;;LS) (A;;0x2;;;NS)(A;;0x2;;;S-1-5-33)
  3. Lägg till någon användargrupp eller denna mycket viktiga rad och följ instruktionerna nedan för att tillämpa SDDL igen. Ersätt O:BAG:XXXX med SDDL-strängen som ditt företag skapade i det andra steget:

   wevtutil sl Event System

  4. Format /ca:o:bag:xxxx

  Läs mer

 • Hur vet jag om min händelselogg är full?

  Tidning nästan hela dagen. För att återställa programvaran, för du rensa händelseloggen eller i de flesta fall öka den maximala storleken på den visade händelseloggen. Öppna incidentpubliken, högerklicka på konferensposterna och välj Egenskaper för att analysera dess faktiska storlek.

  Du line log

 • 4 säkerhetsbeskrivningar

 • Hur åtgärdar jag loggfel?

  Starta Event Viewer, dubbelklicka bara på felet som folk vill att du ska kopiera. Klicka på knappen “Kopiera” någon ser i den allmänna situationen för att hjälpa dig att placera en kopia på din persons urklipp och stänga händelsevisaren. Starta nu ditt meddelande och förbli det enligt kroppen som kommer från hela meddelandet. Se till att det är det här först efter att ha fått ut Event Viewer.aria -label=”article outline”>

  B

  Eventvednyckel

 • läsa artikelrecension
 • Snabb och enkel PC-reparation

  Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! ASR Pro är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med ASR Pro kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • Det här avsnittet, metoderna eller uppgiften innehåller instruktioner angående omstrukturering av registret. Däremot kan allvarliga problem uppstå om systemet ändrar datorns register felaktigt. se till, och så, att publiken följer dessa steg noggrant. För det skapade skyddet, återskapa längs registret innan du ändrar detta objekt. Du kan sedan återställa pc-registret om något kritiskt händer. För mycket mer information om att säkerhetskopiera och bygga om din dator, se Hur man säkerhetskopierar Rising och återställer registret i Windows.

  Njut av en snabbare

  Event Log Is Full Error Asp Net
  Gebeurtenislogboek Is Vol Fout Asp Net
  Il Registro Eventi E Completo Di Errore Asp Net
  Log De Eventos Esta Cheio De Erro Asp Net
  Zhurnal Sobytij Zapolnen Oshibkoj Asp Net
  Dziennik Zdarzen Jest Pelny Blad Asp Net
  Le Journal Des Evenements Est Plein Erreur Asp Net
  El Registro De Eventos Esta Lleno Error Asp Net
  Ereignisprotokoll Ist Voller Fehler Asp Net
  이벤트 로그가 가득 찼습니다 Asp Net