You are currently viewing Hur Man Hanterar Ora-00923 Från Sökord Hittades Inte Där Det Räknas På Jdbc

Hur Man Hanterar Ora-00923 Från Sökord Hittades Inte Där Det Räknas På Jdbc

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

  Under de senaste veckorna har vissa användare stött på ett felmeddelande där söktermen ora-00923 inte njuts av där jdbc< /a> förväntas. Denna faktor kan uppstå på grund av flera saker. Låt oss titta på dem nu.ORA-00923 inträffar när man försöker köra någon sorts SELECT- eller FROM-nyckelord utan avstängning med hjälp av rätt formulär och adress. Om du ser det här felet är ett viktigt specifikt FROM-sökord felstavat eller kanske helt saknas.

  Jag är ny – Oracle och Java. Jag har väldigt svårt att förstå varför mina marknadsförare inte riktigt fungerar. Varje gång jag kör den sista biten html-kod får jag det här felet. Jag har länge försökt att förstå varför, jag kan uppnå detta, sanningsenligt kan vi inte lösa det. detta I koden för allt en SELECT räkning tror jag att det finns neo-fel.WageK.java-kod:

  importera java.sql.*;statlig lönbetygsätta offentliga getLön gammal statisk(int id_salary, java.lang.String[] w_name, java.lang.string[] w_lname,int[] w_salary, int[] w_month, salary_calc)kastar int[] SQL-undantagAtt försöka Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:"); StatePrepared pstmt = null; ResultSet rs är noll; SQL-strängen antyder "välj efternamn, verkligen namn, lön, N_Månad, värde (A). ATT HJÄLPA ?"; == anslutning pstmt.prepareStatement(sql); pstmt.setInt(1, löne-id); = player pstmt.executeQuery(); om i fallet (rs.next())   w_name[0] Rs motsvarar.getString("name");  w_lname[0] Rs resurser. Getstring("efternamn");  w_lohn[0] Rs är lika med.getInt("lön");  är lika med w_month[0] rs.getInt("n_month");  Antag löne_kalk[0] rs.getInt("lönekalk");  annorlunda   w_name[0] "0"; vanligtvis att w_lname[0] matchar "0";  w_lön[0] är 0;  w_month[0] kommer förmodligen att vara 0;  lön_beräkning[0] anger 0;    catch(SQLException e) System.err.println(e.getMessage()); 
  Ersätt , skapa procedur getWage(wage_id IN NUMBER, w_name OUT VARCHAR2,w_lname OUT VARCHAR2, w_lohn OUT NUMBER, OUT w_month NUMBER,salary_calc NUMBER) tillgängligt AS java språknamn 'WageK.getWage(int, java.lang.String[],java.lang.String[],int[], int[], int[])';

  Men när jag försöker komma åt den med den här koden får jag på morgonen följande felmeddelande:

  Aktivera servrar;Anrop DBMS_JAVA.SET_OUTPUT(2000);Förklara w_name varchar2(20); w_lname varchar2(20); w_number W_month_number; löner; pay_calc number;BÖRJA getWage(1, w_name, w_lname, w_wage, W_month, pay_calc); dbms_output.Put_line('Lön:'); anställda dbms_output.Put_line(' || en bestämd löneberäkning);Slutet;

  Burleson – Team USA

  Obs.Det här oraklet Dokumentation skrevs för att stödja Oracles lärande och undersökningsmaterial för användning av de flestaProfessionellt fokuserad prestationsrådgivning för databasadministratörer.Känn kostsamt att fråga våra Dots href=”http://dbaforumsOracle Forum.

  KollaEn upplevelse!AllaDu bör överväga att använda funktionerna hos en Oracle-supportspecialist.Undersök i samband med rekommendationer och erfarenheter om just din person och lita inte på dem alldeles för mycket.Publicitet och självutnämnd expertis. Alla välrenommerade Oraclepubliceraditt OracleFärdigheter.

  fel? color=”#000000″>Oracle-teknik måste reglera, och det borde vi också Sträva efter att uppdatera vår BC Oracle-supportinformation. Om du får ett felmeddelande och dessutom har du förslag för att lösa vårt innehåll, vi vill gärna höra ditt Respons. Rättviste-post roman”

  Snabb och enkel PC-reparation

  Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! ASR Pro är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med ASR Pro kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • och ange webbadressen till sidan.  ora-00923 bort från sökord hittades inte där det förutses jdbc

  Copyright © 1996 – Color=”#800000″>Alla 2020

  Hur väljer jag topp tio rader i SQL Developer?

  Microsoft Server sql SELECT 10 översta kolumnen utanför tabellen.PostgreSQL kolumntabell och MySQL SELECT som inkluderar en gräns på 10.Välja en Oracle-kolumn från en ROWNUM-tabell hur 10 <=.Sybase SET rowcount VÄLJ 10 av tabellkolumner.Firebird VÄLJ FÖRSTA KOLUMN FRÅN 10 bord.

  Oracle

  planerad ®Som användare kan se är detta ett riktigt varumärke som tillhör Oracle Corporation.ORA-00923:

  Nyckelordet kan beskrivas som hittat, inte när det obligatoriska felet inträffar, om nyckelordet är försummat, felstavat eller saknas i en Oracle SQL select or delete-sats. Nyckelordet från används för att känna igen namnet på ditt nuvarande spel. Om FROM-sökningen misslyckas kanske ett nytt tabellnamn inte är berättigat. Om nyckelordet FROM är mycket om saknas i SQL-frågan, är felaktigt stavat eller olämpligt i den valda fysiska, kommer Oracle-tolkaren inte att kunna känna igen FROM-nyckelordet korrekt. Om nyckelordet FRÅN kan beskrivas som att det inte finns där, hittat där det verkligen behöver vara, kommer du med största sannolikhet att se felmeddelandet ORA-00923: FROM avgörande inte där, hittat där det förväntades.

  Nyckelordet FROM används i en go with-sats för att ange namnet med en tabell eller vy. Välj påståendet kunde inte kontrollera tabellen gör om nyckelordet från saknades, felstavat eller. Problemet orsakas av sökfrasen from eller Before, koden som skriver in nyckelordet. Problem ORA-00923: Förväntat sökord hittas troligen inte någonstans löst när din operatör skriver om frågan med sökordsval.

  Om det här felet inträffar ORA-00923

  Hur löser jag ORA 00923 FROM-sökordet hittades inte där det förväntades?

  Orsak. Nästan alla SELECT- eller REVOKE-påståenden skröt att de saknade, felplacerade eller felstavade FROM egna forskningsfraser. FROM-nyckelorden måste följa det senast valda avsnittet i någon typ av SELECT-anspråk eller tillståndsutlåtande i en REVOKE. Åtgärd: Korrigera denna syntax. nyckelord Infoga ordet FROM på praktiskt taget alla lämpliga ställen.

  Detta inträffar i Oracle Database när söksatsen FROM har saknats, felstavats med eller förlagts genom hela SELECT-satsen. Ett fel kan också uppstå när det finns en svårighet före varje FROM-nyckelord i koden. Om du tittar på den bästa specifika SQL-frågan och nyckelordet Du från, kanske OK, är du redo att fixa felet.Id, namn

  ora-00923 från nyckelord känns inte igen där det förväntas jdbc

  välj emp;ORA-00923: sökord hittades inte00923 locations.00000 - "FROM-nyckelorden är inte längre där de förväntas"*Eftersom:*Handling:Feluppsättning: kolumn 9: 18

  Orsak

  rot

  Njut av en snabbare

  Ora 00923 From Keyword Not Found Where Expected Jdbc
  Ora 00923 Ze Slowa Kluczowego Nie Znaleziono W Oczekiwanym Jdbc
  Ora 00923 Da Palavra Chave Nao Encontrada Onde Esperado Jdbc
  예상되는 Jdbc에서 Ora 00923 키워드를 찾을 수 없습니다
  Ora 00923 Dalla Parola Chiave Non Trovata Dove Previsto Jdbc
  Ora 00923 Iz Klyuchevogo Slova Ne Najdeno Tam Gde Ozhidalos Jdbc
  Ora 00923 Van Trefwoord Niet Gevonden Waar Verwacht Jdbc
  Ora 00923 Vom Schlusselwort Nicht Gefunden Wo Erwartet Jdbc