You are currently viewing Hur Hanterar Allmänheten DirectX Triangulär Fläktcirkel?

Hur Hanterar Allmänheten DirectX Triangulär Fläktcirkel?

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

  Den här användarhandboken skulle hjälpa dig om du lägger märke till den triangulära directx fancirkeln.GL_LINE_LOOP. Ritar först en länkad grupp av linjeklipp från vertex håller längre, för att sedan vertex, från till ren först. hörn Vissa n men också + n definierar linje n, men alla sista linjer definieras genom hörn N 1 och . Y kommer definitivt att utformas linjer n.

  triangle fan range directx

  Finns det för närvarande ett sätt att ställa in 16 cirkeltrianglar med 3D tolv? directx något sånt här samlas i cirkeln? Jag implementerar för närvarande Direct3D 11 Tutorial 02: Rendering a Triangle from DirectX Sample Browser (juni 2010) Dessutom har jag ändrat enheten din egen bit för att rita ett triangelmönster i mitten, men nyligen skulle jag vilja rita en cirkel välja sin triangel praxis.

  Jag var tvungen att hjälpa dig att skapa 72 hörn för detta eller är det vanligtvis en mycket enklare lösning? Som användningen av en for-loop.

  Snabb och enkel PC-reparation

  Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! ASR Pro är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med ASR Pro kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • Jag gillar också att jag är ny på C++, att jag ska ta tag i och vänja mig vid det och därför grunderna i DirectX på din marknad.

  //-------------- ---------------------------- ------ ------------------------------------ ----- --// File:Tutorial02.This cpp//// Applikationsrenderingar med triangulär form Direct3D (c) 11//// copyright Microsoft Corporation Alla rättigheter förbehålls.//------------------------------------------------ ------------- -------------------- ---------- -------------------- -#include #enable #include #include #include #inkludera "resurs.h"//------------------------------------------------ ---- ---------- -------------------- ------------------ ---------- -// strukturer//------------------------------------------------ ---- ---------- -------------------- ------------- ---------- SimpleVertex -struktur PosXMFLOAT3;;//------------------------------------------------ ---- ---------- -------------------- ------------------ ---------- -// Globala variabler//------------------------------------------------ ---- ---------- -------------------- ------------------ ---------- -OBS = g_hInst NULL;HWND g_hWnd är lika med NULL;D3D_DRIVER_TYPE g_driverType = D3D_DRIVER_TYPE_NULL;D3D_FEATURE_LEVEL g_featureLevel betyder D3D_FEATURE_LEVEL_11_0;ID3D11Device* g_pd3dDevice innebär NULL;ID3D11DeviceContext* g_pImmediateContext är också NULL;IDXGISwapChain* g_pSwapChain = NULL;ID3D11RenderTargetView* g_pRenderTargetView är lika med NULL;ID3D11VertexShader* = g_pVertexShader NULL;ID3D11PixelShader* g_pPixelShader är lika med NULL;ID3D11InputLayout* g_pVertexLayout är NULL;ID3D11Buffer* g_pVertexBuffer betyder NULL;//------------------------------------------------ ---- -------------------- -------------------- ---------- -// Godkänt förklaringar//------------------------------------------------ ---- -------------------- -------------------- ---------- -HRESULT InitWindow( NOT hInstance, int nCmdShow );HRESULTInitDevice();void CleanupDevice();LRESULT CALLBACK WndProc( HWND, UINT, WPARAM, LPARAM );ogiltig render();//------------------------------------------------ ---- ---------- -------------------- ------------------ ---------- -// Programstartpunkt. Initierar alla överskridanden och i absolut meddelande// Redigera band. Verklig vilotid används för att göra scenen.//------------------------------------------------ ------------- -------------------- ---------- -------------------- -int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPWSTR lpCmdLine, int nCmdShow)  HPPreviousInstance unreferenced_parameter( );  UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);  IF(ERROR(InitWindow(hInstance, nCmdShow))))    huvudet bakåt 0;  if(FAIL(InitDevice()))      Cleanup Device();    returnerar 0;    // huvudmeddelande loop  Meddelande MSG=0;  som (WM_QUIT != msg.message)      if(PeekMessage(&msg, NULL, Noll, 5, PM_REMOVE))          TranslateMessage( &msg );      Leveranstanke ( & msg );        Annorlunda           Do();        Cleanup Device();  studsa tillbaka (heltal) msg.wParam;//------------------------------------------------ ------------- -------------------- ---------- -------------------- -// Registrera klassen samt skapa fönstret//------------------------------------------------ ------------- -------------------- ---------- -------------------- -HRESULT InitWindow(HINSTANCE hInstance, nCmdShow) int // Registrera klass  wcex; WNDCLASSEX wcex.cbSize = WNDCLASSEX Sizeof(); wcex.style - CS_HREDRAW//------------------------------------------------ ------------- -------------------- ---------- -------------------- -// Hjälp för att generera shaders med D3DX11//------------------------------------------------ ------------- -------------------- ---------- -------------------- -HRESULT CompileShaderFromFile( WCHAR* szFileName, LPCSTR szEntryPoint, SzShaderModel, lpcstr ID3DBlob** ppBlobOut){  HRESULT h = S_OK;  DWORD visar dwShaderFlags D3DCOMPILE_ENABLE_STRICTNESS;#if defined(DEBUG) || definierad (_DEBUG)  Ställ in // flaggan D3DCOMPILE_DEBUG för att implementera felsökningsinformation med shaders.  Att definiera denna typ av //-kod förbättrar shader-felsökningsperioden, men möjliggör också den  // kör shaders för att undersöka och den exakta strategin för att köra dem  // hantverksversion

  Njut av en snabbare

  Triangle Fan Circle Directx
  Trojkatne Kolo Wachlarzowe Directx
  Treugolnik Veer Krug Directx
  Triangulo Fa Circulo Directx
  Dreieck Facher Kreis Directx
  Triangulo Ventilador Circulo Directx
  Driehoek Ventilator Cirkel Directx
  삼각형 팬 서클 Directx
  Triangle Ventilateur Cercle Directx
  Triangolo Fan Cerchio Directx