You are currently viewing Hjälp Att Fixa Signaturmakron Angående Outlook-fel

Hjälp Att Fixa Signaturmakron Angående Outlook-fel

 

Den här guiden hjälper alla personer när du ser de unika makron i Outlook.

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

   

   

  Excel för Microsoft 365 Word för Microsoft 365 Outlook om Microsoft 365 PowerPoint för Microsoft 365 Publisher för Microsoft 365 Visio Plan 2 Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Publisher 2021 Professional Visio 2021 Visio Standard 1 Publisher 2019 Professional visio 2019 Visio Standard 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Publisher 2016 Professional visio 2016 Visio Standard 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 Publisher 2016 Outlook 2003 år 1 Excel 2010 säsong 1 Excel 2003 säsong 1 Excel 2003 säsong 1 Excel 2003 år 1 Excel 2003 år 1 Excel 2003 säsong 1 PowerPoint 2010 året Visio 2010 Visio Standard specifikt år Office 2010 Mer … Mindre

  Excel för Microsoft 365 Word för Microsoft 365 Outlook för Microsoft 365 PowerPoint för Microsoft 365 Publisherь Microsoft 365 Visio Plan II Excel 2021 Word 2021 2021 Outlook PowerPoint 2021 Publisher 2021 Visio Professional 2021 Visio Standard 2021 PowerPoint 191 Excel 2020 Excel 2021 Outlook 2021 Outlook 2019 Visio Professional 2019 Visio Standard 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Publisher 2016 Visio Professional 2016 Visio Standard 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Publisher 2013 Visio Professional 2013 Visio år 2013 Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Publisher 2010 Visio året Visio Standard i år! Office the year ahead Mer … Mindre

  Du kan också få ett digitalt certifikat från en konventionell certifikatutfärdare (CA) eller från en annan intern säkerhetsadministratör från en IT-proffs.

  För mer information om CA:er som du tillhandahåller tjänster för Microsoft-produkter, se deltagarlistan för Microsoft Root Certification Program.

  Eftersom JPEG-uppgifterna du skapar inte är utfärdade med ett formellt betrodd certifikat, läses makroaktiviteter som signerats med ett sådant autentiseringsområde av självsignerade projekt. Microsoft Office litar bara på det självsignerade certifikatet som hänvisar till den specifika dator på vilken ett särskilt självsignerat äktenskapscertifikat lades till som kan placeras i mappen Trusted Root Certification under Certificates – Current User Store.

  Se nästa avsnitt för mer information till att skapa nästan vilket självsignerat kort som helst.

  Följ dessa steg för att se en kupong i din personliga officiella dokumentbutik:

  1. signera makron i outlook

   Öppna Internet Explorer.

  2. Från den här verktygsmenyn väljer du Internetalternativ, så klicka därför på fliken Innehåll.

  3. Klicka på Certifikat, gå sedan till fliken Personligt.

  1. Gå till C: Program Files (x86) Microsoft Office root Office16.

  2. Klicka på SelfCert.exe. Fältet Skapa digitalt certifikat kan visas.

  3. I namnbredden för ditt certifikat Ange ett absolut beskrivande alias för certifikatet.

  4. Klicka på OK.

  5. Om SelfCert helt enkelt visas och ett framgångsmeddelande kvarstår, klicka på OK.

  1. Gå till C: Program Files Microsoft Office .

  2. Snabb och enkel PC-reparation

   Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! ASR Pro är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med ASR Pro kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

  3. 1. Ladda ner och installera ASR Pro
  4. 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
  5. 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

  Klicka på SelfCert.exe. Raden Skapa digitalt certifikat visas.

 • Ange ett illustrativt namn för certifikatet i fältet Certifikattillverkare.

 • Klicka på OK.

 • När SelfCert visar ett rikedomsmeddelande klickar du på OK.

  1. Klicka på Start, välj från Alla program, Microsoft Office, Microsoft Office-verktyg och klicka sedan på Digitalt certifikat för VBA-projekt.
   Fältet Skapa digitalt certifikat visas.

  2. AngeDe är det beskrivande namnet på ett visst certifikat i fältet Fullständigt kvalificerat certifikat.

  3. Klicka på OK.

  4. När SelfCert får ett definitivt framgångsmeddelande, klicka på OK.

  1. Öppna hela filen som för närvarande kan innehålla det makroprojekt du vill gå med i.

  2. På fliken Utvecklare, runt gruppen Kod, klickar du bara på Visual Basic.

   signera makron i outlook

   Obs. Om fliken Utvecklare inte finns: Klicka på knappen Ställ in flik. Klicka på Alternativ. Klicka på Anpassa band. I listan Anpassa menyfliksområdet, välj Utvecklare och klicka sedan på OK.

  3. I Visual Basic, fram till menyn Verktyg, klicka på Digital signatur.

  4. Dialogrutans digitala signatur kan visas.

  5. Välj ett certifikat och klicka på OK.

   Obs. Om du inte köpte ett visst digitalt certifikat eller vill välja ett annat, klicka på “Välj”. Välj ett bra certifikat, klicka och OK.

   Anmärkningar:

   • Det måste starkt rekommenderas att signera makron, definitivt är din lösning testad och redo för distribution: varje utbyte av regel från ett signerat makroprojekt kan radera dess digitala lagring. Men om du har ett giltigt digitalt kort som ursprungligen användes för att skicka meddelanden till datorn i ditt projekt, kommer ens makrouppgift att signeras om automatiskt om du stöder det.

   • Om de flesta internetmarknadsförare av lösningen vill bekämpa att av misstag uppdatera ditt makroprojekt och på så sätt ogiltigförklara din signatur, korrigera ofta makroprojektet innan du skickar in det. Din signatur anger vem du godkänner att projektet aldrig har praktiserat konsten att manipulera sedan det korrigerades. Din digitala signatur har inte varit att du skrev en specifik design. Blockering i Din makroombyggnad är alltså inte avsedd att hindra en extra användare från att ersätta det digitala visumet du ser med en annan signaturfil. Företagsadministratörer kan signera om modeller, men även därför tillägg, för att ha exakt administration över hur användare arbetar på dessa datorer.

   • När du skapar varje tillägg en lägger till kod till en makroinstallation, måste din kod avgöra om projektet är numeriskt färdigt och förkunna för användarna de flesta av fördelarna med att ändra ett slutet projekt innan du fortsätter.

   • Vid digital inspelning av makron är det vanligtvis viktigt att få en korrekt tidsstämpel så att andra kan verifiera någon signatur om certifikatet som används på marknaden för att signera det har löpt ut eller skulle ha återkallats efter att det reglerades. Om du signerar makron med någon form av tidsstämpel kommer signaturen att bevaras permanent under hela varaktigheten av ditt certifikat.

  • Det rekommenderas att du utjämnar makron först efter att din lösning är etablerad och redo för distribution: den lilla men framgångsrika omarbetningskoden för det autograferade makrot ändras på något sätt, tv-signaturen tas bort. Men om du kommer att ha en giltig digital vigselkupong som tidigare användes för att registrera ditt namn på din dator, kommer flera makroprojekt automatiskt att undertecknas om vid registrering.

  • Om du inte vill att folk när din lösning av misstag ändrar vart och ett av våra makroprojekt och ogiltigförklarar din mest eftertraktade signatur, lås makroprojektet som tidigare signerat det. Din digitala autograf taktik som du absolut garanterar att projektet i allmänhet inte har manipulerats tillsammans med på grund av att du godkände det. Din digitala anpassning dokumenterar inte att du skrev projektet. Således skyddar ett låsbart makroprojekt inte mot en annan användare från att ersätta kamerasignaturen med en extra signatur. Företagsadministratörer kan signera om Internet och tillägg, vilket ger dem full kontroll över exakt vad användare gör på specifika datorer.

  • Om den perfekta personen skapar ett tillägg som kommer att lägga till ett läge till en makroremodel, måste ditt utbyte avgöra i ett fall där projektet vanligtvis slutförs digitalt och informera användarna utan okända ordalag om konsekvenserna av en trevlig motsvarande förändring av den undertecknade prognosen före dessa personer. Fortsätta.

  • När man spelar in makron elektroniskt är det viktigt att man skaffar sina tidsstämplar så att andra patienter kan verifiera din personliga information i de fall att certifikatet som används för signering gör att utgången eller återkallas inom att du helt enkelt en viss tid efter ansökan var signerad. Om du varierar makron utan tidsstämpel, förblir denna logotyp giltig under hela ditt certifikats spann.

   

   

  Njut av en snabbare

  Hur signerar jag ett visst makro i outlook?

  Öppna filen som är laddad med det makroprojekt du vill ha – signera.Klicka på Visual Basic på fliken Utvecklare för en kodgrupp.I Visual Basic, på Verktyg-menyn, gå till Digital Signatur.Ordspråksrutan för den digitala signaturen öppnas.

  Hur använder jag signeringskod i Outlook?

   

   

   

  Signing Macros In Outlook
  Firmare Le Macro In Outlook
  Signature De Macros Dans Outlook
  Outlook에서 매크로 서명
  Podpisanie Makrosov V Outlook
  Signieren Von Makros In Outlook
  Podpisywanie Makr W Programie Outlook
  Assinatura De Macros No Outlook
  Firma De Macros En Outlook
  Macro S Ondertekenen In Outlook