You are currently viewing Felsökningstips Win32 Läs Hela Filen

Felsökningstips Win32 Läs Hela Filen

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

  Dagens guide har skapats för att hjälpa dig när du ser ett win32-fel även om det är sant att läsa en hel fil.I deborah används huvudfunktionen fread() . för att visa data från en bild och lagra den i en viss buffert.

  Läser information om en erbjuden fil, eller möjligen till och med någon sorts in-/utgångsenhet (I/O). Avläsning sker vid en persons angivna position till spetsen medanby file independentDet beror på om problemet stöds av enheten.

  Detta skäl används ofta för synkrona men asynkrona operationer. Designad för liknanderen asynkron energi som appliceras för operationen, få syn på ReadFileEx.

  Syntax

  BOOL ReadFile( [i] HANTERA hFile, [ut] LPVOID lpBuffer, [i] DWORD nNumberOfBytesToRead, [utgång, valfritt] LPDWORD lpNumberOfBytesRead, [in, ut, LPOVERLAPPED valfritt] lpÖverlappad);

  Inställningar

  Enhetskonto (till exempel ny fil, katalogström, fysisk disk, dimension, konsolström, bandenhet,socket, textresurs, brevlåda eller en kanal). Parametrar

  hFile måste skapas för läsbehörighet. För mer information,se behörigheter Allmän säkerhet ochBehörigheter och fil.

  För fantastisk asynkron läsning är hFile sannolikt dags att vara vilket handtag som helst som kan tyckas skrivas till, som beskrivs medFILE_FLAG_OVERLAPPED flagga CreateFileHantera antingen uttaget ta hand om ellerden returnerade funktionen blirSocket acceptera.

  Pekare till per buffert som tar emot det skannade dokumentet från filenheten.

  Vad är parametrarna för Readfile ()?

  Anledningen till att PHPs readfile() är varje inbyggd funktion som används för att läsa din fil och skriva så den till lämplig utdatabuffert. Filnamnet skickas som en fantastisk parameter till varje readfile()-funktion och levererar antalet byte som läses med framgång, förutom FALSE och även fel vid misslyckande.

  Denna barriär måste vara giltig för de lästa avsnitten om operationen. Mystery caller får utan tvekan använda denna stämpeltills sökprocessen är klar.

  Pekare för att gå till en variabel som läser det specifika intervallet när byten är officiell synkroniserad.h-filalternativ. Läser filuppsättningarDenna överklagan är noll – före eventuell affär eller felkontroll. Använd NULL för att få om det är detParametrar, ins och outs är asynkrona för att undvika potentiellt ogiltiga resultat.

  Denna parameter kan bara vara NULL, eftersom NULL lp överlappadeParametrar not.Pointer

  en direkt COVER-strukturkrävs om bara hFile har aktiveratsFILE_FLAG_OVERLAPPED annars kan vara NULL.HFile

  Om den är öppen med FILE_FLAG_OVERLAPPED,Parametern lpOverlapped måste instans tillCOVERAGE är en giltig och allmänt särskiljande strukturfunktion somkan felaktigt leverera att läsoperationen erhölls normalt.

  För en hFile som innehåller byteförskjutningar, i ett fall där du använder alternativ, måste du välja dem allabyteförskjutningen som eventuellt ska börja läsas från den bästa filen eller enheterna. Offset bestäms definitivt av generellt parametern FromMedlemmar Offset OffsetHighStruktur plus SAKNAS. Förhfil som inte stöder offsets, byte offsets ochOffsetHigh ignoreras.

  win32 läs hela filen

  Ytterligare kunskap om ämnet olika kombinationer ochFILE_FLAG_OVERLAPPED, lpÖverlappad titta även på avsnittet “Anteckningar”.Synkroniseringssektion och listor.

  Returvärde

  Om de flesta funktioner misslyckas med eller körningen faktiskt är explicit asynkron, kommer returvärdet förmodligen att vara noll.(FEL). För att få utökad information för interagerar fel,getlasterror med en funktion.

  Snabb och enkel PC-reparation

  Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! ASR Pro är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med ASR Pro kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • Obs. Kod GetLastErrorERROR_IO_PENDING är inte ett flygplatsterminalfel. indikerar en läs nära förestående operationasynkront slutförande. Se avsnittet Anteckningar för fler svar.

 • Antal begärda bytes som kommer att läsa.
 • Skriv operation i slutet tillsammans med en post, till exempel slang.
 • Ett begränsat asynkront handtag är det som bläddras igenom asynkront.
 • Ett fel har uppstått. .File .hit funktion .
 • det här .kan .fungera .med .migERROR_INVALID_USER_BUFFER .eller .ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY .everytimeVerkligen många asynkrona I/O-förfrågningar förväntas.

 • CancelIo – endast din operation Avbryter operationer som skrivits av anropsgarnet till hela den angivna filbeskrivningen.
 • CancelIoEx . denna funktion avbryter de flesta operationer som spelas ut av tråden för att hitta den givna filbeskrivningen.
 • Filgranskningsfunktionen kan misslyckasERROR_NOT_ENOUGH_QUOTA, vilket betyder att det mesta av anropsprocessen kanske inte är tillgänglig.sidan är slängd. För mer information, seSetProcessWorkingSetSize.A

  om en del som är kopplad till en fil är låst av en annan och processens läsoperation ändrar den låsta delen,funktion gör i motsats till arbete.

  Hur får jag att läsa en hel fil med C++?

  Läs hela ASCII-filen till C++ std::string txt med filobjekt relaterade till typen Ifstream för att utföra de testade operationerna. Deklarera Str en variabel bland typen string.If(f) annan Deklarera en variant ss av typen ostringstream. Anrop vår egen rdbuf()-funktion på läsdata som orsakas av databasobjektet.

  Att komma åt bufferttips när en läsoperation använder en sköld kan förstöra webbdata som har lästs.i bufferten. Applikationer tillåts snarare än att visa, skriva, omfördela eller helt enkelt öppna en indatabuffert som de tar läst.Operationen används tills hela behandlingen av läsoperationen slutfördes. Detta kan vara särskilt problematiskt den andra medasynkron filbeskrivning. Ytterligare information om information kan vara antingen synkron och för asynkrona informationsbeskrivningar.se avsnitt OCH filplatser ochsynkroniserat i något hjälpavsnitt CreateFile. Kanske

  win32 via hela filen

  Tecken kan förstås i detalj från konsolens ingångsbuffert genom att helt enkelt användaReadFile med ett användbart handtag till blocket. lägedefinierar var och en av vår konsols faktiska beteende för den här ReadFile-funktionen. TILLSom standard är wii i ENABLE_LINE_INPUT-läge, vilket erbjuder exakt det.ReadFile måste läsas korrekt den når en vagnretur. DuOm du trycker på Ctrl+C kommer samtalet säkert att lyckas, men Getlasterror kommer tillbakaERROR_OPERATION_INTERRUPTED. Ta reda på mer påSkapa fil som information.

  Läsalternativ artikel Kommunikationsenhet a, övaReadFile bestäms nästan säkert av befintlig kommunikationsfördröjningset dessutom hämta, även med SetCommTimeouts ochFunktioner GetCommTimeouts. Resultaten kan vara oförutsägbaraDetta kommer att förverkligas om du inte ställer in dessa tidsgränsvärden. Läs mer om timeoutssee-länkar.ÖVERFÖRINGSTID.

  Om ReadFile försöker läsa bortom en vacker brevlåda,Bufferten är för liten för att funktionen returnerar FALSEGetLastError och returnerarERROR_INSUFFICIENT_BUFFER.

  Njut av en snabbare

  Win32 Read Entire File
  Win32 Leia O Arquivo Inteiro
  Win32 Lire Le Fichier Entier
  Win32 Legge L Intero File
  Win32 Ganze Datei Lesen
  Win32 Prochitat Ves Fajl
  Win32 Lees Het Hele Bestand
  Win32 Lee Todo El Archivo
  Win32 전체 파일 읽기
  Win32 Przeczytaj Caly Plik