You are currently viewing Fel 02109 Lösningen åtgärdas Huvudsakligen

Fel 02109 Lösningen åtgärdas Huvudsakligen

Under de senaste dagarna har ett par av våra användare nämnt fel 02109.

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

  Databas: 10g Release 2 – Felkod: SQL-02109
  Beskrivning: Inkonsekvent värdcache. Värdbaslinje utanför intervallet
  Orsak: Det här interna felet indikerar intermittent eventuella minnesrelaterat fel.
  Åtgärd: Markera ett, skulle jag säga, programminnesrelaterat fel, som en dålig pekare eller en överträdelse av arraygränsen.

  Databas: 10g Släpp först – Fel SQL-02109 – Beskrivning: Kod: Inkonsekvent webbcache. Värdbaslinje utanför intervallet
  Orsak: Detta medfödda fel indikerar vanligtvis ett minnesrelaterat fel.
  Åtgärd: leta efter minnesrelaterade fel med programmet, till exempel en oacceptabel pekare eller brott mot arraygränser. 11 g

  Databas: Version 10 – Felkod: SQL-02109 – Beskrivning: Inkonsekvent värdminnescache. Värdreferens tillhandahålls utanför intervallet
  Orsak: Detta interna fel indikerar vanligtvis ett reminiscensrelaterat fel.
  Åtgärd: Se till att tjänsten inte innehåller ram-fel som ogiltiga idéer eller kanske till och med överträdelser av array-begränsningar.

  Databasout: version 11g 2
  Felkoder: SQL-02109
  Beskrivning: Inkonsekvent värdlagringscache. Värdbaslinje utanför körsträcka
  Orsak: Det här interna felet leder vanligtvis till ett enstaka minnesrelaterat fel.
  Åtgärd: Kontrollera om det finns minnesfel i företaget, såsom ogiltiga pekare och för varje eller arraygränsöverträdelser.

  Databas: Version 12c 1 – Felregler: SQL-02109
  Beskrivning: Inkonsekvent lagringscache-nod. Värduppgifter utanför serien
  Orsak: Det här interna felet representerar vanligtvis ett minnesrelaterat fel.
  Åtgärd: Kontrollera om det finns minnesproblem i verktyget, såsom ogiltiga pekare eller överträdelser av arraygränser för möjligheter.

  Databas: 12c, version 2 – felkod: sql-02109 inte kompatibel
  Beskrivning: Nodcache. Värdreferens ofta ur samling
  Orsak: Den här feltexten visar vanligtvis ett minnesrelaterat fel.
  Åtgärd: Kontrollera om det finns minnesfel, till exempel ogiltiga pekare eller överträdelse av arrayrestriktioner.

  Databas: 12c, versiya 1 – felkod: sql-02109 inkompatibel
  Beskrivning: nodcache. Värdbaslinje ut länkad till intervall
  Orsak: Detta inom fel indikerar ofta ett minnesrelaterat fel.
  Åtgärd: Kontrollera om det finns fel relaterade till programminnet, till exempel ogiltiga tips eller överträdelser av arraybegränsningar.

  Databas: Version 18c 1
  Felkod: SQL-02109
  Beskrivning: Inkonsekvent inbyggt lagringscache. Värdreferens utanför räckvidd länkade anslutningar
  Orsak: Detta insida fel är vanligtvis relaterat till ett lagringsenhetsfel.
  Åtgärd: Kontrollera om det finns en mängd olika minnesfel i programmet, form som ogiltiga pekare eller överträdelser kopplade till arraybegränsningar.

  error 02109

  Databas: Version 18c minst en – Felkod: SQL-02109 – Beskrivning: Inkonsekvent värdminnescache. Värdbaslinje för intervall
  Orsak: Detta inbyggda fel indikerar vanligtvis ett betydande minnesretentionsfel.
  Åtgärd: Kontrollera med tanke på minnesrelaterade fel som ogiltigt minne och/eller kanske kortplatsbrott.

  Snabb och enkel PC-reparation

  Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! ASR Pro är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med ASR Pro kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • Databas: variant 19c 1 – Felkod: SQL-02109 – Beskrivning: Inkonsekvent värdcache. Värdreferens utanför intervallet
  Orsak: Detta interna fel indikerar vanligtvis ett användbart otroligt minnesfel.
  Åtgärd: Kontrollera flaggor för minnesfel så att ogiltiga pekare eller till och med array begränsar överträdelser.

  Databas: version 19c först
  Feltyp: SQL-02109
  Beskrivning: Inkonsekvent värdcache. Värdens inlärningsreserv är utanför räckvidd
  Orsak: Detta interna fel indikerar vanligtvis ett nytt minnesrelaterat fel.
  Åtgärd: Se till att programmet inte innehåller minneshinder såsom ogiltiga strategier eller överträdelser av array-begränsningar.

  Alt = “”

  • Webbplatsinformationen och vägledningen finns i detta dokument av MLS Property Information Network, Inc. som slutliga delar, inklusive hyresvärdstillverkare och bara offentliga register, och har sammanställts från MLS Property Information Network, Inc. med initiativet tillsammans med goda intressen för köpet alternativt ar Det finns välkända fastigheter av den typ som de framgångsrikt listar och inte annonserar. Kan bli utvald för andra syften än att välja ut potentiella fastigheter som sådana ägare mycket möjligt, i god tro, köper eller anlitar. MLS Property Information Network, Inc. och följaktligen dess besökare lämnar inga specifika utfästelser eller garantier beträffande själva riktigheten av de listade uppgifterna tillsammans med material i detta dokument som hänför sig till egendom.

  fel 02109

  Njut av en snabbare

  Error 02109
  Erro 02109
  오류 02109
  Oshibka 02109
  Errore 02109
  Error 02109
  Blad 02109
  Fehler 02109
  Erreur 02109