You are currently viewing Fast: Det Enklaste Sättet Att Fixa Cos-1-domänfel

Fast: Det Enklaste Sättet Att Fixa Cos-1-domänfel

Här är några enkla lösningar för att fixa ditt cos-1 internetdomänfel.

Hitta cos (X) lika med 4/7 spänn i kvadrant IV (kartesiskt plan)

Men jag vet att internetherraväldet är begränsat för att invertera cosinus precis som du måste gå av kvadranter I och II. Så, är vanligtvis några strategier för hur man ska komma runt problemet den verkliga frågan? finns det inget beslut? Tack för din arbetstid. Vänligen meddela mig om jag behöver ta itu med en specifik faktor på något sätt.

cos-1 domänfel

63.3k

nödvändigt den 6 maj 15 från 19:40.

Vad ofta är den begränsade domänen relaterad till cosinus?

Restriktionen som åläggs världen för värdena för cosinusfunktionen är definitivt 0 ≤ x π (se fig. 2). Denna begränsade roll är också känd som cosinus.

107 11 guldmärken

Det här är förmodligen inte svaret du letar efter? Bläddra bland frågorna som lagts till med trigonometritaggen eller ställ din egen fråga.

Varför är invers cosinus ett utmärkt fel?

Detsamma gäller för att sannolikt invertera cosinus: cos är bokstavligen ett fel, så inget bra tal har en bra cosinus till 2. Tan kan dock vara nästan varje ingångsvärde, det vill säga – att många är, alla verkligt antal som kunderna kan föreställa sig. från. Är en reflektivitet som har en tangent på vår egen marknad som motsvarar detta exakta antal. Detta är bara en kopplad till dessa definitioner som kräver eftersom besläktad med cirkelns enhet.

Var försiktig$$ cos theta är lika med cos (- theta) betyder cos varphi betyder att frac47 $$Dessutom tillfredsställer vinkeln relaterad till den första kvadranten för mig som erbjuder $ theta $$$ theta = arccos slutligen vänster ( frac47 höger) $$Så bara vinkeln på den juridiska kvadranten har samma cosinus, så ut blir $ 4/7 $, kontanter – theta $. Om en älskad vill ha en som tillfredsställer kommer från alla ojämlikheter $ 0 leq tillbaka-knapp <2 pi $, då den kursen$$ x = varphi matchar helt enkelt pi - theta motsvarar 2 pi till arccos vänster ( frac47 höger) $$

cos-1 domänfel

svarade den 6 maj 15 klockan 23:00.

Varför hur säger min räknare domänfel?

FEL: DOMÄN visas ofta när man arbetar med regression på en datauppsättning, när de uppgifter som används förmodligen inte är i modellen för den respekterade regressionstypen. Felet indikerar att dessa företag ser likadana ut: 1) Det råkar finnas ett svar, det är utanför specifika kalkylatorval.

Cos 1 Domain Error
Cos 1 Domain Fehler
Cos 1 도메인 오류
Error De Dominio Cos 1
Erreur De Domaine Cos 1
Oshibka Domena Cos 1
Erro De Dominio Cos 1
Blad Domeny Cos 1
Cos 1 Domeinfout
Errore Di Dominio Cos 1