You are currently viewing Ett Exempel På Att Hjälpa Dig Med Servletkontextproblemet

Ett Exempel På Att Hjälpa Dig Med Servletkontextproblemet

“);println(“

Roll Pw.println(“

College:”+st+”

“);pw.println(““); DemoServletContextDemoServletContextDemoServletContext1DemoServletContext1 Högskola Bharat Institute of Technology DemoServletContext1/Demo1 DemoServletContext /Demo

ServletContext kan vara ett med avseende på varningarna Separerade gränssnitt som finns tillgängliga om javax.servlet.*; ServletContext-objektet för inkontinens kan köpas via webben. ServletContext-objektet skapas helt enkelt av den här behållaren när vi distribuerar varje relaterat till våra webbapplikationer.

Anta att det finns någon sorts webbapplikation med två servletklasser för fitness och att de behöver känna till några tekniska värden från web.xml, i det här fallet skulle ServletContext-konceptet vara bra, jag menar alla för närvarande servlets som finns i den mest uppdaterade webbapplikationen , kan göra den typen av åtkomst till kontextövertygelser från deras web.xml, men detta är verkligen fallet under ServletConfig, i vissa är det bara en servlet som har funktionen att komma åt värden. Eftersom web.xml ofta kan specificeras, vilket finns med avseende på , hoppas jag att du kommer ihåg att en majoritet av er hade dina misstankar? Ta bara en titt på Sample ServletConfig

Hur kan vi hjälpa dig att inkludera ett ServletContext-objekt i vår Servlet-klass

Vad kommer sannolikt att vara servletkontextobjekt?

ServletContext-krämen skapas av designeretiketten webcontainer under projektgenomförandet. Detta objekt kan möjligen användas för att få viktig information om konfigurationen mellan webbplatser. xml-fil. Det finns definitivt bara ett ServletContext-objekt per hel världsutskick. Om informationen är multiplicera på ett sådant sätt att kunden får många servlets, som det är bättre att tillhandahålla det efter Internet.

I servletprogrammering finns det förmodligen flera sätt att få ämnet associerat med ServletContext-inställningsgränssnittet

Vad är servletstruktur i Java?

Vad är en servlet-situation. ServletContext är den bästa konfigurationsprodukten att skapa när du startar en interwebapplikation. Den består av alla möjliga initieringsalternativ som kan konfigureras som finns i web.xml-filen.

ServletConfig är lika med getServletConfig();
Context ServletContext = conf.getServletContext();

 • Hämta först olika andra objekt från ServletConfig-gränssnittet
 • ServletConfig cp Inkluderar en Instruct-metod för att framgångsrikt hämta kontextobjektet, getServletContext();
 • < /ul>

  Direkt tillvägagångssätt, ring bara möjligheten getServletContext() som är kommersiellt tillgänglig i GenericServlet [fördefinierad]. Jag brukar bara utöka vår klass som har HttpServlet, men vi vet att HttpServlet är en speciell underklass till GenericServlet.

  Java4s offentliga klass utökar HttpServlet

  undvik öppen för allmänheten doGet/doPost(-,-)

  //….

  ServletContext ctx = getServletContext ();

  Vi kommer definitivt att få ServletContext-objektet lämpligt med hjälp av HttpServletRequest-objektet om jag har en direkt metod i ditt nuvarande HttpServletRequest-gränssnitt.

  Java4s offentliga klass utökar HttpServlet

  empty public doGet/doPost(HttpServletRequest req,-)

  ServletContext ctx = req.getServletContext();

  < /p>

  Hämta data från Provide-objektet i ServletConfig-gränssnittet

  servlet context example

  servletcontext dessa 7 formulär för att få poster som kommer från web..xml [I web.xml har vi write mängd för att tillhandahålla specifika värden och vissa < context-param> bör skriva på den från < tag servlet> eftersom en situation måste vara tillgänglig för alla servletprogram ].

  I allmänhet kommer databasbundna egenskaper helt säkert att vara avsedda att skrivas i funktioner där du vill att de många andra servletarna bara ska ha tillgång till den faktiska datan.

  • public String getInitParameter(“parameternamn”);
  • public Enumeration getInitParameterNames();

  Jag kanske inte förklarar dessa metoder ytterligare, de liknar redan Get Client Input Data Servlet, men här får vi utan tvekan värden från web.xml, utan tvekan alla.

  Exempel på ServletContext

  Katalogstruktur

  Obligatoriska filer

  • index.html
  • OnServletContext.java
  • web.xml

  Index.html

    
  Exempel på Servlet-kontext

  OnServletContext.java

  java4s-paket;importera java.io.IOException;importera java.io.PrintWriter;importera javax.servlet.ServletContext;importera javax.servlet.ServletException;importera javax.servlet.http.HttpServlet;importera javax.servlet.http.HttpServletRequest;importera javax.servlet.http.HttpServletResponse;Public class OnServletContext utökar HttpServletSkyddad ogiltig doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) kastar ServletException, IOException  PrintWriter pw=res.getWriter();res.setContentType("text/html");// Jag använder deras andra sätt att skapa ett perspektivobjektServlet sammanhang  context=getServletContext(); s1=context.getInitParameter("n1");s2=context.getInitParameter("n2");pw.println("värde n1 är ofta " +s1+", alltså n2 tum +s2);pw.close();  

  Vad är alltid skillnaden mellan ServletConfig och servletkontext?

  ServletConfig har alltid endast använts av parallella servlets för att få konfigurationsinformation från typen av webb. xml medan ServletContext har en mängd olika objekt som försöker få layoutstrategier och information från XML-filer.

  Njut av en snabbare

  Servlet Context Example
  Przyklad Kontekstu Serwletu
  Primer Konteksta Servleta
  Exemplo De Contexto De Servlet
  Servlet Context Voorbeeld
  Ejemplo De Contexto De Servlet
  Esempio Di Contesto Servlet
  Beispiel Fur Einen Servlet Kontext
  서블릿 컨텍스트 예제
  Exemple De Contexte De Servlet