You are currently viewing Eclipse-felet Kommer Inte Att Köra Gcc-programmet, Lätt Att Fixa

Eclipse-felet Kommer Inte Att Köra Gcc-programmet, Lätt Att Fixa

I det här blogginlägget kommer jag bara att beskriva några möjliga orsaker till att det kan orsaka att Eclipse gcc-metoden inte kan starta fel, och sedan kommer jag att tillhandahålla några möjliga fixprodukter som du kan prova på det här problemet.

Snabb och enkel PC-reparation

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Njut av en snabbare

  Jag laddade ner alla någons CDT-filer som behövs för Indigo i går kväll, men jag måste veta att du måste kunna köra ett grundläggande Hello World-program i C.

  Jag har lekt runt med att ladda ner MinGW och så djupt utan framgång.

  Det gick inte att börja närma sig “gcc” (i CreateProcess-katalogen “d:workspacectest”): error=2, själva systemet kan inte hitta den fastställda filen

  Det gick inte att starta extern skannerkällgenerator (gcc -E -P -v -dD D:/Workspace/C/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/specs.c)

  Jag tillbringade timmar i natt med att leta och försöka hitta handledningar för att hjälpa mig att ansöka om det här jobbet, men inget jag har försökt har fungerat hittills.

  Så småningom kunde jag bli av med byggkrockarna, men jag kunde fortfarande inte köra hela programmet och fick samma fel “Binär fil hittades inte”. Det brukar hända att jag inte har löst det viktigaste problemet.

  Hela min operativa kropp är 7 monitorer 64 bitar och därför använder jag Indigo

  Jag behöver skapa ett företag med OpenCV. Jag laddade ner Eclipse, uppdaterade CDT, installerade MinGW och länkade ett OpenCV-bibliotek. Men jag kan fortfarande inte köra det mänskliga programmet!

  01:27:48 **** Bygg om excConfiguration-fil för interna projektdetektorer ****info: constructor används för att se till att du byggerg++ "-IC:opencvbuildinclude" "-IC:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 11.0VCinclude" "-IC:MinGWmingw32 libgccmingw324.8.1include" "-IC:MinGWinclude" "-ic:mingwmingw32include" "-IC:opencv buildincludeopencv" "-IC:opencvbuildincludeopencv2" "-IC:opencvinclude" "-IC:opencvincludeopencv " -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 är "srcmain.o" "..srcmain.cpp"Det gick inte att starta programmet 'g++': Det gick inte att startaFel: programmet "g++" beaktas inte i PATHPATH=[C:MinGWbin;C:MinGWmsys1.0binC:/Program Files (x86)/Java/jre7/bin/client;C:/Program Files (x86)/Java/jre7/bin ;C:/Programs (x86)/Java/jre7/lib/i386;C:Programs (x86)EasyPHP-DevServerbinariesphpphp_runningversion;C:Windowssystem32;C:Windows;C: Windows System32Wbem;C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0;C:Program FilesTortoiseSVNbin;C:Program Platform filesmicrosoftweb Installer;C:Program Files (x86) )Microsoft ASP.NETASP.NET Web Pagesv1.0;C:Program FilesMicrosoft SQL Files server110toolsbinn;c:program (x86)Bitvise SSH Client; C:opencvbuildbin;C:opencvbuild vc10bin;C:opencv;C:Program Files (x86)Windows Kits8.0Windows Toolkit;C: Program Performance FilesJavajre7bin;C:eclipseCPPProgram Files (x86)Microsoft ASP.NETASP.NET Web Pagesv1.0;C:Program FilesMicrosoft SQL Files server 110 toolsbinn;c:program (x86)Bitvise SSH Client;C:opencvbuildbin;C:opencvbuild vc10bin;C:opencv;C : Program Files (x86)Windows Kits8.0Windows Performance Toolkit;C:Program Somebody filesjavajre7bin;c:eclipsecpp]

  förmörkelsefel körs vanligtvis inte programmet gcc

  Kan du berätta för min syn vad problemet är?ma? (Jag jobbar med Windows med en extraordinär belastning)

  Följande tvärsnitt listar några av de vanliga hälsoproblem som CSSE 135-studenter möter innan deInstallera CDT-utvecklingsmiljön för Eclipse. om för digKolla in fler detaljer, låt oss veta så kan vi definitivt lägga till dempå den här sidan.

 • GCC fungerar nyligen inte
 • Ingen binär fil
 • Eclipse Error Cannot Run Program Gcc
  Eclipse Fout Kan Programma Gcc Niet Uitvoeren
  Erro Do Eclipse Nao Pode Executar O Programa Gcc
  El Error De Eclipse No Puede Ejecutar El Programa Gcc
  Blad Eclipse Nie Moze Uruchomic Programu Gcc
  Eclipse Fehler Kann Das Programm Gcc Nicht Ausfuhren
  Erreur Eclipse Ne Peut Pas Executer Le Programme Gcc
  L Errore Eclipse Non Puo Eseguire Il Programma Gcc
  Oshibka Eclipse Ne Mozhet Zapustit Programmu Gcc
  Eclipse 오류가 프로그램 Gcc를 실행할 수 없습니다