You are currently viewing Wskazówki, Jak Naprawić Błąd Regsvr32 / Wszyscy Mamy Błąd Eventcls.dll

Wskazówki, Jak Naprawić Błąd Regsvr32 / Wszyscy Mamy Błąd Eventcls.dll

W tym artykule będziemy mogli dowiedzieć się o niektórych możliwych przyczynach, które mogą być dobrym powodem błędu regsvr32 / i eventcls.dll, a po prostu przytoczymy potencjalne metody odzyskiwania, które osoba może spróbować naprawić rzeczywisty problem.

Szybka i łatwa naprawa komputera

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Ciesz się szybszym

  [email chroniony ]

  Nishant jest zwykle wysoko wykwalifikowanym technikiem, który piszę o technologii za pomocą gadżetów. Ma B.Tech. Oprócz pisania spędza czas na swojej plantacji.

  W tym artykule wymieniono możliwe usługi eksperckie, które naprawią błąd DLLRegisterserver 0x80070715 w systemie Windows 10. W większości przypadków nowy błąd pojawia się, gdy kopia w tle dźwięku nie uruchamia się lub była zawsze wyłączona.

  Jeśli zostaniesz DLLRegisterserver nie działa z błędem Spróbuj 0x80070715, następujące sugestie:

  1. Włącz kopiowanie woluminów w tle.
  2. Ponownie zarejestruj bibliotekę DLL wymaganą przez VSS. Jeśli
  3. sprawdź, czy rejestrator VSS nie zawiera błędów.

  1] Uwzględnij wolumin kopii w tle

  Włączasz kopiowanie woluminów w tle za pomocą niektórych aplikacji usług dołączonych do systemu Windows dziesięć.

  1. Uruchom okno Uruchom ciężarówkę obok systemu Windows, naciskając odpowiednie klawisze i R.
  2. Wpisz services.msc i kliknij OK.
  3. W oknie Usługi przewiń w dół, aby zobaczyć kopię w tle pochodzącą z całego woluminu. Gdy już znajdziesz, pamiętaj o tym, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Start.

  2] Ponownie zarejestruj pliki DLL wymagane dla usługi VSS

  Jeśli dokładnie poprzednia metoda nie rozwiąże komplikacji, spróbuj ponownie zarejestrować pliki dll z powodu VSS. Ważne jest, aby zachować kopiowanie woluminów w tle przed ponowną rejestracją plików DLL, w przeciwnym razie klient może otrzymać wiadomość. Kopia w ciemności nie została uruchomiona. Na rysunku 12 wymieniliśmy klucze tajne przetwarzania potrzebne do uruchomienia usługi VSS.

  Uruchom wiersz polecenia, wprowadź następujące kody oraz , naciśnij Enter po każdym poleceniu:

   Wyłączenie sieci a 
   sprv online 
   odinstaluj regsvr32 ole32.dll 
   regsvr32 vss_ps.dll 
   vssvc / zrealizuj 
   regsvr32 / I swprv.dll 

  3] Sprawdź, czy program Vss Writer ma pojedynczy błąd

  Aby sprawdzić, czy którykolwiek z edytorów usługi kopiowania woluminów w tle (VSS) generalnie generuje błąd, zorganizuj wiersz polecenia jako administrator, a ponadto wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter.

   Lista autora witryny vssadmin 

  Trzeba poczekać na to zakończenie procesusa. Jeśli znajdziesz błąd w każdym module zapisywania VSS, uruchom następujące polecenia znalezione w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień i Enter po utworzeniu każdego polecenia.

   certyfikat depozytowy c: Windows System32 
   Wyłączenie sieci a 
   sprv on line 
   regsvr32 zajmuje trochę czasu ole32.dll 
   regsvr32 oleaut32.dll 
   regsvr32 vss_ps.dll 
   Vssvc / Zarejestruj się 
   regsvr32 / i swprv.dll 
   regsvr32 i eventcls.dll 
   regsvr32 es.dll 
   regsvr32 stdprov.dll 
   regsvr32 vssui.dll 
   regsvr32 msxml.dll 
   regsvr32 msxml3.dll 
   regsvr32 msxml4.dll 
   wyczyść główny nacisk na / r vss 
   Zamknięcie (ponowne uruchomienie) 

  Po ponownym uruchomieniu systemu oceń status personelu VSS, wprowadzając ten sam dokument przepływu, jak powyżej w tym kursie. Prawidłowa usługa VSS powinna działać dobrze.

  jest

  To jest kontynuacja preferowanego przewodnika naprawy VSS.każdy został uruchomiony, aby pomóc działom administracyjnym i dietetycznymProblemy z usługą kopiowania w tle podłączoną do twojego systemu. Ty

  Masz problemy z odzyskiwaniem wadliwego programu do tworzenia kopii zapasowych? Przełączaniedo programuBackupChain Backup Today!

  Strategia odzyskiwania VSS nr 4 z 11

  W niektórych witrynach każde polecenievssadmin usuń cień nie jesteś dostępny.Jest to w porządku dla systemu Windows XP, ponieważ migawki VSS nie mogą być dłużejzapisane po ponownym uruchomieniu XP (bezpiecznie je wyodrębnij); W każdym razie,W Viście musisz faktycznie usunąć stare ciemne obszary za pomocą:

  Zwykle 300 MB to najmniejsza gotówka, jaką możesz odebrać, i zazwyczaj tak jestSkutecznie usuń wszystkie istniejące zdjęcia VSS związane z Twoim systemem.

  Jeśli prawie nigdy nie wystąpią błędy zapisu treści VSS podczas korzystania z vssadminLista twórców, ale system ewidentnie nie może ich wyrzucićnową migawkę VSS (a właśnie usunąłeś wiele istniejącychZdjęcia), po może leniwy trzeba w końcu teraz wzrosnąćRozmiar bez wątpienia pamięci w tle w twoim systemie. Użyj poprzedniego poleceniana przykład o parzystej liczbie znaczącej. B. 10 GB:

  Pamiętaj, że z kolei naprawdę możesz przydzielić miejsce na najnowszą ciemną kopięPrzestrzeń dyskowa na pojedynczym dysku, jeśli jest lokalna:

  Przeczytaj także ten artykuł na temat typuBłąd usługi VSS „Regsvr32 I Eventcls Dll Error
  Erreur Regsvr32 I Eventcls Dll
  Regsvr32 I Eventcls Dll 오류
  Regsvr32 I Eventcls Dll Fout
  Regsvr32 I Eventcls Dll Fel
  Regsvr32 I Eventcls Dll Fehler
  Error De Regsvr32 I Eventcls Dll
  Erro Regsvr32 I Eventcls Dll
  Errore Regsvr32 I Eventcls Dll
  Regsvr32 I Oshibka Eventcls Dll