You are currently viewing Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Problemów Win32 Przeczytaj Cały Plik

Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Problemów Win32 Przeczytaj Cały Plik

Szybka i łatwa naprawa komputera

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Ciesz się szybszym

  Dzisiejsza broszura została napisana, aby pomóc kupującym, gdy podczas czytania pliku wystąpi błąd win32.W c, centralna funkcja fread() służy do przeglądania wyników z pliku i przechowywania problemu w buforze.

  Odczytuje szczegółowe informacje o danym pliku, a nawet może być urządzeniem wejścia/wyjścia (I/O). Czytanie następuje w określonej pozycji ze wskaźnikiem, podczas gdywedług pliku niezależnie Może to z pewnością zależeć od tego, czy jest obsługiwane na urządzeniu.

  Ta funkcja jest często wykonywana w przypadku operacji synchronicznych i asynchronicznych. Zaprojektowany dla podobnychczysto asynchroniczny wysiłek dla tych operacji, zobacz ReadFileEx.

  Składnia

  BOOL ReadFile( [w] UCHWYT hFile, [out] LPVOID lpBuffer, [w] DWORD nNumberOfBytesToRead, [wyjście, opcjonalnie] LPDWORD lpNumberOfBytesRead, [wejście, wyjście, LPOVERLAPPED opcjonalnie] lpOverlapped);

  Ustawienia

  Reprezentacja urządzenia (na przykład nowy plik, strumień plików, fizyczny dysk twardy, wymiar, bufor konsoli, napęd taśmowy,gniazdo, zasób pisany, skrzynka pocztowa lub kanał).Parametry

  hFile naprawdę powinien być utworzony z dostępem do odczytu. Po więcej informacji,zobacz uprawnienia Ogólne zabezpieczenia iUprawnienia i plik.

  W przypadku odczytu asynchronicznego, hFile na ogół będzie dowolną opcją, w której można pisać, w sposób opisany za pomocąFILE_FLAG_OVERLAPPED Oznaczenie Utwórz plikUchwyt albo powiedziałbym uchwyt gniazda, albozwrócone wykonanie staje sięGniazdo akceptuj.

  Wskaźnik na bufor, który może odbierać dane zeskanowane z większości urządzeń do obsługi plików.

  Co to są parametry Readfile()?

  Powodem, dla którego PHP readfile() jest wbudowana funkcja, która najczęściej jest używana do odczytywania obrazu i zapisywania go w akceptowalnym buforze wyjściowym. Nazwa pliku jest opróżniana jako parametr funkcji readfile() i zwraca liczbę związaną z odczytanymi bajtami w przypadku powodzenia, w sumie na FALSE i błąd w przypadku niepowodzenia.

  Ta bariera musi pozostać ważna dla części odczytu operacji. Tajemniczy rozmówca nie może otrzymać tej pieczątkidopóki proces wyszukiwania nie zostanie dosłownie zakończony.

  Wskaźnik, aby uzyskać zmienną, która odczyta zakres, gdy same bajty są w pełni zsynchronizowane.opcje pliku h. Czytanie zestawów plikówTa wartość to z pewnością no – przed jakąkolwiek operacją lub błędem jej zbadania. Użyj NULL, aby sprawdzić, czy oprogramowanie jestParametry, operacja jest asynchroniczna w celu uniknięcia potencjalnie błędnych wyników.

  Ten parametr najprawdopodobniej będzie miał wartość NULL, ponieważ NULL lpOverlappedParametry nie.Wskaźnik

  a w strukturę COVERwymagane, jeśli włączony był głównie hFileFILE_FLAG_OVERLAPPED w przeciwnym razie może urosnąć do wartości NULL.HFile

  Jeśli zostanie otwarty z FILE_FLAG_OVERLAPPED,Parametr lpOverlapped musi wskazywać naPOKRYCIE to naprawdę ważna i wyróżniająca się w inny sposób opcja struktury, któramoże błędnie zgłosić, że operacja artykułu została zakończona normalnie.

  Dla rozszerzenia hFile . offsety bajtów, jeśli używasz modeli, musisz je wszystkie określićoffset w bajtach, od którego ma się rozpocząć czytanie z mojego pliku lub innych urządzeń. Przesunięcie jest bezwzględnie określone przez parametr FromPrzesunięcie prętów wysokieStruktura i BRAK.Forhfile, który po prostu nie obsługuje offsetów, offsetów bajtowych iOffsetHigh są zazwyczaj ignorowane.

  win32 przeczytaj nieskrócony plik

  Dodatkowa wiedza na temat różnych par iFILE_FLAG_OVERLAPPED, lpOverlapped sprawdź również sekcję „Notatki”Sekcja synchronizacji i lokalizacje plików.

  Wartość zwrotu

  Jeśli większość funkcji kończy się niepowodzeniem lub wykonanie jest jawnie asynchroniczne, wszystkie zwracane wartości są równe zero.(ZŁO). Aby kupić rozszerzone informacje o błędach interakcji,getlasterror za pomocą funkcji.

  Szybka i łatwa naprawa komputera

  Czy Twój komputer działa trochę wolniej niż kiedyś? Może pojawia się coraz więcej wyskakujących okienek lub połączenie internetowe wydaje się nieco niestabilne. Nie martw się, jest rozwiązanie! ASR Pro to rewolucyjne nowe oprogramowanie, które pomaga rozwiązać wszystkie nieznośne problemy z systemem Windows za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki ASR Pro Twój komputer będzie działał jak nowy w mgnieniu oka!

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy

 • Uwaga. Kod GetLastErrorERROR_IO_PENDING nie może być błędem krytycznym; wskazuje dobrą operację oczekującą na odczytasynchroniczne zakończenie. Zobacz ogólnie sekcję Notatki, aby uzyskać więcej odpowiedzi.

 • Liczba zawierająca bajty żądane do odczytu.
 • Operacja zapisu dostępna na końcu rekordu, aby znaleźć przykład wąż.
 • Zarządzany uchwyt asynchroniczny jest z pewnością tym, co jest odczytywane asynchronicznie.
 • Wygląda na to, że wystąpił błąd. .Plik .funkcja odczytu .
 • to .może dobrze .współpracować .z .meERROR_INVALID_USER_BUFFER .lub .ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY .za każdym razemOczekiwano naprawdę wielu asynchronicznych żądań we/wy.

 • CancelIo – tak naprawdę tylko ta operacja Anuluje operacje zapisane przez wątek wywołujący do podanego obszernego deskryptora pliku.
 • CancelIoEx – ta funkcja umiejętności zakłóca większość operacji wykonywanych przez lokalizację w celu znalezienia deskryptora pliku rozproszonego.
 • Funkcja odczytu pliku prawdopodobnie się nie powiedzieERROR_NOT_ENOUGH_QUOTA, co oznacza, że ​​większość tego bufora procesu wywołującego może nie być bardzo dostępna.strona jest zablokowana. Aby uzyskać więcej informacji, zobaczSetProcessWorkingSetSize.A

  jeśli część pliku zostanie zablokowana przez inny, a operacja odczytu określonego procesu ma priorytet nad zablokowanym , tofunkcja nie działa.

  Jak czytać doskonały cały plik w C++?

  Przeczytaj cały plik ASCII do C++ std::string txt wynajmowanie obiektów plikowych typu Ifstream czas do wykonania sprawdzanych operacji. Zadeklaruj Str zmienną typu string.Jeśli(f) inne rodzaje Zadeklaruj wariant ss sortowania ostringstream.Wywołaj funkcję rdbuf() na wszystkich danych odczytanych z obiektu danych.

  Uzyskiwanie dostępu do wskazówek dotyczących bufora, gdy zakład odczytu używa bufora, może spowodować uszkodzenie danych internetowych, które są odczytywane.w tarczy. Aplikacje nie mogą przeszukiwać, zapisywać, ponownie przydzielać ani otwierać odczytanego bufora slotu.Operacja jest często używana do momentu zakończenia przetwarzania każdej z naszych operacji odczytu. Może to być szczególnie problematyczne podczas używaniaasynchroniczny deskryptor obrazu. Dodatkowe informacje o informacjach mogą być nieco bardziej synchroniczne lub asynchroniczne, jako deskryptory faktów i strategii.zobacz sekcję ORAZ lokalizacje plików izsynchronizowane przez część pomocy CreateFile. Może

  win32 przeczytaj całkowicie plik

  Znaki można odczytać szczegółowo z dala od bufora wejściowego konsoli, po prostu używającReadFile z uchwytem wejściowym na bloku. trybdefiniuje naturalne zachowanie funkcji ReadFile w konsoli. DODomyślnie konsola jest w trybie ENABLE_LINE_INPUT, co dokładnie to sugeruje.ReadFile musi być odczytany, dopóki nie osiągnie jednego powrotu karetki. tyJeśli naciśniesz Ctrl+C, połączenie się powiedzie, niemniej jednak Getlasterror powróciERROR_OPERATION_INTERRUPTED. Dowiedz się więcej naUtwórz plik informacyjny.

  Czytanie mojego artykułu Produkt komunikacyjny a, praktykaReadFile zależy od trwającego opóźnienia komunikacjiustawiać i pobierać, także poprzez pracę z SetCommTimeouts iFunkcje GetCommTimeouts. Wyniki mogą być zwykle nieprzewidywalneStanie się tak, jeśli nie będziesz ustawiać wartości limitu czasu. Dowiedz się więcej o linkach timeoutssee.CZAS TRANSMISJI.

  Jeśli ReadFile spróbuje odczytać z poważnej skrzynki pocztowej,Bufor jest tak mały, że ta konkretna funkcja zwraca FALSEGetLastError i zwracaERROR_INSUFFICIENT_BUFFER.

  Ciesz się szybszym

  Win32 Read Entire File
  Win32 Leia O Arquivo Inteiro
  Win32 Lire Le Fichier Entier
  Win32 Legge L Intero File
  Win32 Ganze Datei Lesen
  Win32 Prochitat Ves Fajl
  Win32 Lees Het Hele Bestand
  Win32 Laser Hela Filen
  Win32 Lee Todo El Archivo
  Win32 전체 파일 읽기