You are currently viewing Wskazówki Dotyczące Rozwiązania Błędu Serwera SQL 14277

Wskazówki Dotyczące Rozwiązania Błędu Serwera SQL 14277

Szybka i łatwa naprawa komputera

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Ciesz się szybszym

  Mam nadzieję, że jeśli w systemie występuje uszkodzenie serwera SQL Server 14277, ten artykuł w wielu przypadkach może pomóc w jego naprawie.Programy ActiveX w zadaniach SQL (wszystkie wersje) najwyraźniej kompletnie fatalne, ponieważ pilnują, aby pojawił się błąd: 14277, jeśli linia pełna createobject (“występuje częściej niż blisko mnie w skrypcie w niezmienionym czasie”.

  Utworzona instrukcja skryptu nie niszczy wszystkiego, co tworzy

  VB

  Wyszedłem na wszystkie błędy, ale w połączeniu z odpowiedziami “To (głównie irytujące w SQL Server)” nie zostało osiągnięte

  Instalacja objCmd obejmuje CreateObject (“ADODB.Command”)

  objCmd.ActiveConnection oznacza objConn
  objCmd. typ zamówienia = adCmdStoredProc
  objCmd.CommandText = “PrSendFollowUp”

  Definicja objRS implikuje objCmd.Execute

  E-mail jest równoznaczny z objRS („E-mail”)
  ReferralID równa się objRS („ReferralID”)

  Zainstaluj objMail jest odpowiednikiem CreateObject (“CDONTS.NewMail”)

  objMail.From = “” “Joe Ingle” “< [sprzęt pocztowy jest chroniony] >”
  objMail.To oznacza „” i e-mail i „”
  objMail.Subject = “Punkt pomocy – śledzenie”
  objMail.BodyFormat = 4
  ObjMail. Format poczty = niektóre
  objMail.Body implikuje “test”
  objMail.Wyślij

  Zdefiniuj obiektCmd1 CreateObject (“ADODB = .Command”)
  objCmd1. aktywne połączenie implikuje objConn
  objCmd1. typy zamówień = adCmdStoredProc
  objCmd1.CommandText nimplies “PrSendFollowUpUpdateStatus”

  Ustaw objCmd1 na zero

  Błąd 14277: Skrypt poleceń nie niszczy pochodzących ze wszystkich obiektów, które tworzy. Przejrzyj skrypt wiersza poleceń.

  Proponuję obecnie następujący skrypt (pokazany poniżej), który mogę dwukrotnie kliknąć, aby uruchomić urządzenie na węźle serwera SQL (np. ProdServer) tego serwera WWW, ponieważ obsługujemy go, gdy jego serwer przestanie działać, najlepiej ( czyli nie zapisuje każdego z naszych plików), następnie serwer sieciowy wysyła wiadomości do krytycznych mężczyzn i kobiet (SysAdmin i Dba (Me)), następna połowa zbiera wszystkie informacje o dysku i w ten sposób po prostu umieszcza je w ostatecznym SQL serwer do prezentacji graficznej. W ten sposób możemy zaobserwować finansowe rozszerzenie przestrzeni i zajrzeć w pobliże wykresu giełdowego zazwyczaj w Internecie, aby zobaczyć, jaki jest główny cel prognozy. (tj. 3 lub więcej miesięcy przed wyczerpaniem się wolnego miejsca itp.).

  ale tutaj twój obecny kod nie jest wykonywany jedynie przez zadanie w systemie SQL, co daje mi jedyny komunikat o błędzie, który rozumiem: „Polecenie wyładowania programu nie niszczy prawie wszystkich celów, które tworzy. Zobacz To może instrukcje skryptu. (Błąd Microsoft SQL Server: 14277)

  „Ten skrypt bada przebieg wszystkich twardych modów w nowym” systemie, na którym działał. Raport zostanie wysłany na stały adres URL ‘

  . wysłano

  proszę = 1

  txtFile.WriteLine w tej chwili () & szerokość w calach długości | Serwer „&”: „& svr

  Prawdopodobnie jest to trochę za późno na ostrożne obchodzenie się z przychodami, ale linia, w której oprawca umieszcza nazwę funkcji gniazda wejściowego, jest bardzo ważna. Jeśli większość ludzi określi „Nie umieszczaj funkcji Main ()” (lub jakiejkolwiek nazwy, którą jej przekażesz) we właściwym miejscu, otrzymasz tę instrukcję, która zawiera błąd. Na przykład

  „Skrypt, który ogranicza się do kopiowania pliku od daty

  Opcja jawna

  Następnie kontynuuj, jeśli pojawi się błąd

  Dim fso, FileSet, Path, File, DDiff, Date1, Date2, DestPath

  sql server 14277 błąd

  Ścieżka oznacza ” dcclab-fp1 RMS RMS_Monthly_XW Monthly”

  DestPath implikuje „ dcclab-sqltest f $ NewReports XW miesięczny ”

  Co to jest błąd 14001 w SQL Server?

  Komunikaty o błędach programu SQL Server — błędy od 14001 do 14500. Numer komunikatu jednoznacznie identyfikuje każdy z tych komunikatów o błędach, a pewien typ związany z tekstem komunikatu o błędzie opisuje problem. Tekst komunikatu o błędzie w dużej mierze składa się z symboli zastępczych dla wskazówek (na przykład nazw protestów), które według ekspertów są umieszczane w celu błędu, gdy jest prawie na pewno wyświetlany.

  ‘DestPath należy wprowadzić z dobrą, solidną wskazówką

  FileSet = GetDirContents (ścieżka) OverwriteExisting

  stała = PRAWDA

  Dla każdego pliku, w którym zestaw plików

  Plik instalacyjny równa się fso.GetFile (ścieżka „” & & plik)

  Data1 = Plik.Data ostatniej modyfikacji

  ‘.DataUtwórz, gdy chcesz urodzić 29 godzin. To badanie zostało znalezione w ciągu ostatnich 24 godzin od ostatniego napisania

  Data 2 pasuje teraz ()

  DDiff oznacza Abs (DateDiff (“h”, Date1, Date2))

  Jeśli DDiff <= 504, to po prostu

  W przeciwnym razie fso.FileExists (DestPath i File.Name), a następnie po prostu

  fso.CopyFile File, DestPath, OverwriteExisting

  ‘plik wscript.echo.Name

  W przeciwnym razie

  ‘wscript.echo To “nie można przenieść pliku [” & File.Name & “]. Plik o tej samej nazwie już istnieje w katalogu docelowym. Jeśli

  etapy zamykania ”

  Zakończ, jeśli

  Dalej

  DTTaskExecResult_Success Główne dopasowania

  Zakończ funkcję

  Funkcja GetDirContents (FolderPath)

  Dim FileCollection, aTmp (), ja

  Ustaw fso = CreateObject („Scripting.FileSystemObject”)

  Ustaw FileCollection = fso.GetFolder (Ścieżka folderu) .Files

  Redim aTmp (FileCollection.count – 1)

  podczas gdy i = -1

  Dla każdego pojedynczego pliku w FileCollection

  Ja = mam + 1 równa się

  atmp (i) nazwa pliku

  Dalej

  GetDirContents = aTmp wykona zadanie

  rozmiar końca jest równy “3”> To zdecydowanie nie działa.

  Jeśli zainstalowałeś tutaj funkcję wprowadzania:

  „Skrypt do bezpośredniej replikacji pliku przez spotkanie

  Opcja jawna

  Następnie kontynuuj, jeśli kiedykolwiek wystąpi błąd

  Dim fso, FileSet, Path, File, DDiff, Date1, Date2, DestPath

  Funkcja główna () <- barwnik = " # ff0000" dobrze

  Ścieżka odpowiada „ dcclab-fp1 RMS RMS_Monthly_XW Monthly”

  DestPath = ” dcclab-sqltest w $ NewReports XW miesięczny ”

  „DestPath nie powinien obsługiwać za pomocą

  FileSet = GetDirContents (ścieżka)

  Const OverwriteExisting = TRUE

  Dla każdego pliku w moim zestawie plików

  Plik instalacyjny oznacza fso.GetFile (ścieżka „” & & plik)

  Data1 = Plik.Data ostatniej modyfikacji

  ”. Data powstania, więc jeśli chcesz żyć 24 godziny, z pewnością idealne 24 godziny od ostatniego napisania myśli

  Data 2 już ()

  DDiff = Abs (DateDiff (“h”, Date1, Date2))

  Jeśli DDiff <= 504, to

  sql server 14277 błąd

  W przeciwnym razie fso.FileExists (DestPath & File.Name), a następnie

  fso.CopyFile File, DestPath, OverwriteExisting

  ‘plik wscript.echo.Name ręcznie

  W przeciwnym razie

  ‘wscript.echo To “Nie można przenieść pliku [” & File.Name & “]. Plik o tej nazwie porady już istnieje w konkretnym katalogu docelowym. Jeśli

  ostateczna ”

  Zakończ, jeśli

  Dalej

  Co to jest SQL Server Error 924 i jak to zrobić?

  Błąd bazy danych SQL 924 zwykle występuje podczas próby uzyskania dostępu do listy SQL, która jest już używana tylko przez innych użytkowników. Pełny komunikat: podczas wykonywania instrukcji lub pakietu Transact-SQL zgłoszono różne. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) Baza danych nazwa_db jest już otwarta i najprawdopodobniej będzie mieć tylko jednego użytkownika w określonym czasie.

  Główny oznacza DTTaskExecResult_Success

  Zakończ funkcję

  Dlaczego pojawia się błąd 2627 w programie SQL Server?

  Serwer: Komunikat 2627, poziom 14, wskaż naruszenie nazwy ograniczenia nowego ograniczenia KLUCZ PODSTAWOWY z pierwszego wiersza. Nie można umieścić w zduplikowanym punkcie życiowym w nazwie tabeli obiektów. Ten błąd występuje, gdy wydaje się, że dana osoba próbuje wstawić do tabeli najnowszy rekord, który składa się z najlepszego ograniczenia PRIMARY KEY, a w konsekwencji punkt przerwania, w którym rekord jest wstawiany na stałe, znajduje się tutaj w tabeli.

  Funkcja GetDirContents (ścieżka folderu)

  Dim FileCollection, aTmp (), że ja

  Ustaw fso = CreateObject („Scripting.FileSystemObject”)

  Ustaw FileCollection = fso.GetFolder (Ścieżka folderu) .Files

  Redim aTmp (FileCollection.count elektroniczna 1)

  i = -1

  Szybka i łatwa naprawa komputera

  Czy Twój komputer działa trochę wolniej niż kiedyś? Może pojawia się coraz więcej wyskakujących okienek lub połączenie internetowe wydaje się nieco niestabilne. Nie martw się, jest rozwiązanie! ASR Pro to rewolucyjne nowe oprogramowanie, które pomaga rozwiązać wszystkie nieznośne problemy z systemem Windows za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki ASR Pro Twój komputer będzie działał jak nowy w mgnieniu oka!

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy

 • Dla każdego pliku w FileCollection

  I = moja rodzina i po prostu I + 1 =

  atmp (i) nazwa pliku

  Dalej

  GetDirContents ATmp =

  Zakończ funkcję

  Działa

  Ciesz się szybszym

  Sql Server 14277 Error
  Erreur Serveur Sql 14277
  Sql 서버 14277 오류
  Oshibka Servera Sql 14277
  Error 14277 Del Servidor Sql
  Sql Server 14277 Fel
  Sql Server 14277 Fout
  Sql Server 14277 Fehler
  Sql Server 14277 Errore
  Erro 14277 Do Servidor Sql