You are currently viewing Przykład Rozwiązania Naszego Problemu Z Kontekstem Serwletów

Przykład Rozwiązania Naszego Problemu Z Kontekstem Serwletów

“);println(“

Rolka Pw.println(“

Uczelnia:”+st+”

“);pw.println(““); DemoServletContextDemoServletContextDemoServletContext1DemoServletContext1 Uczelnia Bharat Institute of Technology DemoServletContext1/Demo1 DemoServletContext /Demo

ServletContext może być jednym z naszych ostrzeżeńOddzielne interfejsy dostępne w javax.servlet.*; Obiekt ServletContext nietrzymania moczu jest dostępny za pomocą podejścia internetowego. Temat ServletContext jest po prostu tworzony przez kontenery, gdy wdrażamy każdą z tych popularnych aplikacji internetowych.

Załóżmy, że istnieje światowa aplikacja z dwiema klasami serwletów, ponieważ muszą one znać pewne złożone w naturze wartości z pliku web.xml, w ich przypadku koncepcja ServletContext byłaby świetna, mam na myśli wszystkie aplety, które są w aktualna aplikacja sieciowa może to zrobić poprzez dostęp do wartości kontekstowych z firmowego web.xml, ale nie jest to ich przypadek podczas ServletConfig, w szczególności aplet ma w najlepszym razie możliwość pomyślnego dostępu do wartości. Ponieważ w wielu przypadkach określony jest plik web.xml, który znajduje się w , mam nadzieję, że pamiętasz, że miałeś swoje podejrzenia? Po prostu sprawdź przykładową konfigurację serwletów

Jak możemy pomóc Ci uwzględnić obiekt ServletContext w naszej klasie serwletów

Co to jest bardzo obiekt kontekstu serwletu?

Produkt ServletContext jest zdecydowanie tworzony przez niestandardowy webkontener ze względu na implementację projektu. Ten obiekt może być bardziej wykorzystany do uzyskania informacji konfiguracyjnych porównujących strony internetowe. plik xml. Prawdopodobnie na jeden statek sieciowy przypada jeden obiekt ServletContext. Jeżeli informacje są dystrybuowane w taki sposób, że przechwytuje się dużo apletów, po prostu lepiej jest dostarczyć je z obecnego Internetu.

W programowaniu serwletów istnieje wiele podejść do łączenia obiektu z interfejsem konfiguracyjnym ServletContext

Co to jest kontekst serwletów znaleziony w Javie?

Czym jest kontekst serwletów. ServletContext to najlepszy obiekt konfiguracyjny, który można naprawdę tworzyć podczas uruchamiania oprogramowania internetowego. Składa się z różnych odpowiedzi inicjujących, które można skonfigurować w całym pliku web.xml.

ServletConfig = getServletConfig();
Kontekst ServletContext = conf.getServletContext();

 • Najpierw pobierz inną koncepcję z interfejsu ServletConfig
 • ServletConfig cp Zawiera metodę Instruct do pobrania obiektu kontekstu, getServletContext();
 • < /ul>

  W sposób bezpośredni, wystarczy wywołać dostawcę metody getServletContext() dostępnej w GenericServlet [predefiniowany]. Zazwyczaj po prostu rozszerzam naszą klasę o HttpServlet, ale wiemy, że HttpServlet może być specjalną podklasą GenericServlet.

  Ogólna klasa Java4 rozszerza HttpServlet

  unikaj istotnych doGet/doPost(-,-)

  //….

  ServletContext ctx równa się getServletContext() ;

  Oczywiście otrzymamy obiekt ServletContext po użyciu obiektu HttpServletRequest, jeśli mam bezpośrednią metodę w interfejsie HttpServletRequest.

  Klasa publiczna Java4s rozszerza HttpServlet

  pusty publiczny doGet/doPost(HttpServletRequest req,-)

  ServletContext ctx = req.getServletContext();

  < /p>

  Pobierz dane z obiektu Provide interfejsu ServletConfig

  przykład kontekstu serwletu

  servletcontext te dwa elementy, które służą do pobierania rekordów z pliku web..xml [W web.xml zapisujemy tag zwracający, aby zapewnić określone wartości i wszystkie ten powinien pisać na nim poza , ponieważ kontekst może być dostępny dla wszystkich programów serwletów].

  Ogólnie rzecz biorąc, właściwości związane z bazą danych są zapewnione, aby zostały napisane w sytuacjach, w których chcesz, aby serwlety miały dostęp tylko do tych samych danych.

  • public String getInitParameter(“nazwa parametru”);
  • publiczne wyliczenie getInitParameterNames();

  Nie będę mówił dalej o tych metodach, są one równe serwletowi Get Client Input Data Servlet, ale tutaj zdecydowanie ubiegamy się o wartości z web.xml, to wszystko.

  Przykład kontekstu Servlet

  Struktura katalogów

  Wymagane pliki

  • index.html
  • OnServletContext.java
  • web.xml

  Indeks.html

    
  Przykład kontekstu serwletu

  OnServletContext.java

  pakiet java4s;import java.io.IOException;import java.io.PrintWriter;import javax.servlet.ServletContext;import javax.servlet.ServletException;importowanie javax.servlet.http.HttpServlet;importowanie javax.servlet.http.HttpServletRequest;importowanie javax.servlet.http.HttpServletResponse;Klasa publiczna OnServletContext zapewnia HttpServletChroniony nieprawidłowy doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) zgłasza ServletException, IOException          PrintWriter pw=res.getWriter();res.setContentType("tekst/html");// Używam późniejszego sposobu do stworzenia obiektu sytuacjiKontekst serwletu  kontekst=pobierzKontekstSerwletu(); s1=context.getInitParameter("n1");s2=context.getInitParameter("n2");pw.println("valuese n1 to bez wątpienia " +s1+", więc n2 w . +s2);pw.zamknij();  

  Jaki jest wpływ między ServletConfig a kontekstem serwletu?

  ServletConfig może być używany tylko przez podwójne serwlety, w których można uzyskać informacje konfiguracyjne ze strony internetowej. xml, podczas gdy ServletContext ma kilka rzeczy, które próbują uzyskać informacje o układzie poza plikami XML.

  Ciesz się szybszym

  Servlet Context Example
  Exempel Pa Servletkontext
  Primer Konteksta Servleta
  Exemplo De Contexto De Servlet
  Servlet Context Voorbeeld
  Ejemplo De Contexto De Servlet
  Esempio Di Contesto Servlet
  Beispiel Fur Einen Servlet Kontext
  서블릿 컨텍스트 예제
  Exemple De Contexte De Servlet