You are currently viewing Najlepszy Sposób Na Rozwiązanie Problemu Zagrożenia Wraz Z Zarządzaniem Defektami

Najlepszy Sposób Na Rozwiązanie Problemu Zagrożenia Wraz Z Zarządzaniem Defektami

Powinieneś przeczytać pomysły tych ludzi dotyczące rozwiązań, jeśli pojawi się komunikat o błędzie dotyczącym zagrożenia i błędu wydajności.

Szybka i łatwa naprawa komputera

  • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
  • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
  • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
  • Ciesz się szybszym

    Zarządzanie błędami zostało odkryte jako praktyczne zastosowanie treningu czynników dżentelmeńskich. Zapewnia regularną wiedzę, zasoby i strukturę, aby zachęcić organizacje do zrozumienia natury pojawiających się problemów i umożliwić odpowiednią kontrolę ryzyka.

    W bezpieczeństwie lotniczym zarządzanie ryzykiem i błędami (TEM) to właściwe unikalne, kompleksowe podejście do procedur bezpieczeństwa, które zakłada, że ​​piloci w naturalny sposób pomagają popełniać błędy i stawiać czoła niebezpiecznym sytuacjom. Zamiast próbować unikać tych zagrożeń i błędów, jego kluczowym celem jest edukowanie pilotów w celu radzenia sobie z tymi wyzwaniami tak, aby mogli narażać bezpieczeństwo, a nie je narażać. Twoim celem może być utrzymanie bezpieczeństwa poprzez zapewnienie ochrony, aby piloci i personel pokładowy mogli zauważyć i zareagować na strony, które mogą powodować szkody (zagrożenia) prawie tak samo jak błędy, które często mogą być popełnione (błędy) podczas produkcji. wycieczki. [1]

    TEM pozwala pracownikom pokładowym właściwie porównać złożoność związaną z danym kontekstem biznesowym – pozycja oznacza, że ​​niebezpieczeństwa i usterki napotykane przez pilotów mogą się różnić w zależności od rodzaju lotuOperacje – jednocześnie uchwycenie w swojej strukturze działań znaczącej, rzeczywistej osoby [2] TEM zajmuje się kwestiami zawodowymi (np. mechanicznymi) i topograficznymi oraz włącza strategie zarządzania zasobami załogi do instruktorów-pilotów, jak radzić sobie z zagrożeniami dylematami.

    Szybka i łatwa naprawa komputera

    Czy Twój komputer działa trochę wolniej niż kiedyś? Może pojawia się coraz więcej wyskakujących okienek lub połączenie internetowe wydaje się nieco niestabilne. Nie martw się, jest rozwiązanie! ASR Pro to rewolucyjne nowe oprogramowanie, które pomaga rozwiązać wszystkie nieznośne problemy z systemem Windows za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki ASR Pro Twój komputer będzie działał jak nowy w mgnieniu oka!

  • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
  • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
  • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy

  • Struktura TEM mogła zostać opracowana w 1994 roku przez psychologów z Uniwersytetu Teksańskiego na podstawie badania wypadków lotniczych, takich jak regularne linie lotnicze o większej przepustowości (RPT). [3] Oczekiwano jednak, że metoda oceny będzie wykrywać zagrożenia i błędy w trakcie operacji lotniczych oraz dodawać dokumenty pisemne do istniejących danych TEM. [4] [5] Audyt bezpieczeństwa operacji online (LOSA) jest przeznaczony do określonego celu i obejmuje tożsamość oraz , zebranie punktów związanych z prostymi – pod względem ogólnej charakterystyki załogi, warunków i dodatkowo nie tylko pod względem złożoności operacyjnej – przez wysoko wykwalifikowanego obserwatora. [5] [6] Dane LOSA są wykorzystywane do oceny każdej skuteczności platformy szkoleniowej organizacji oraz do ustalenia warunków nauczane są używane codziennie. ruch wentylacyjny.

    Wartość TEM

    zarządzanie zagrożeniami i błędami

    Zarządzanie błędami zagrożeń jest ważnym nowym elementem w szkoleniu otrzymanych pilotów, którzy potrafią skutecznie radzić sobie z trudnościami w locie. [1] [7] Opracowano wiele promocji (np. szkolenia, praca zespołowa, większe obciążenie pracą ręczną) o wychodzeniu z niepokoju, zmęczenia i błędu Znaczenie powiązanych procedur operacyjnych i wiedzy technicznej zostało ostatecznie podkreślone podczas szkolenia załóg lotniczych, przy jednoczesnym zmniejszeniu nacisku na wiedzę nietechniczną wyizolowaną z normalnego i operacyjnego kontekstu. [4] < /sup> Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, w tym TEM, jest wysoce zalecane, ponieważ nietechniczna (bezpieczna) wiedza załogi jest bez wątpienia bardziej skuteczna w zapobieganiu błędom w celu szkolenia załóg poprzez użycie połączone z operacjami opartymi na doświadczeniu, wykazując analityczną i regularną koordynację. < sup> [9] Posiadanie tych umiejętności interpersonalnych umożliwia pilotom skuteczne i efektywne wykonywanie swojej funkcji.

    Powiązane komponenty TEM

    Poniższe mechanizmy to metody, które TEM zapewnia w odniesieniu do danych.

    Szkolenie z obserwacji LOSA

    Jakie jest potencjalne ryzyko w lotnictwie?

    Zagrożenia są definiowane przez „zdarzenia lub błędy, które pojawiają się w trakcie użytkowania pod wpływem załogi statku powietrznego, zwiększają złożoność operacyjną i należy się nimi zająć w celu utrzymania poziomów bezpieczeństwa”. Podczas typowego ćwiczenia załogi lotnicze mogą organizować różne trudności kontekstowe.

    Szkolenie ekspertów LOSA wymaga dwóch sesji: instruktażowej w zakresie wytycznych proceduralnych i koncepcji klasyfikacji TEM oraz. [10] Stażysta LOSA uczy się, jak zacząć od eksploracji danych, a następnie wprowadzać je do użytku podczas sesji podczas sesji, a ponadto członek załogi nadaje etykietę LOSA – możliwość częstego informowania całego pilota, dlaczego nie może wymienić błędu ani groźby dla całej twojej matki lub po dobrym wyjeździe. Obowiązkiem pilota jest pomoc w uzyskaniu opinii lub odczuć szczeniaka na temat wszelkich kwestii związanych z ubezpieczeniem, które z kolei mogą mieć wpływ na operację. Uczeń LOSA musi następnie nagrać spersonalizowane odpowiedzi i zachowanie naszego pilota za pomocą dowolnego kodu pocztowego i markerów. Procedura tabliczki jest dokładnie następująca: a) stosuje się do widocznych zagrożeń; b) przeanalizować, jakie rodzaje błędów, reakcje załogi, w rzeczywistości, konkretne wyniki; c) wskaźniki zachowania podczas korzystania z CRM do oceny załogi. [11]

    zagrożenie jako zarządzanie błędami

    Na koniec zapisz impuls obserwatora na ważnej 4-punktowej skali Likerta: 1) słaby, 2) umiarkowany, 3) dobry i 4) wspaniały . Dane mogą być określane ilościowo w uzupełnieniu do tabeli, jak pokazano w następującym formacie czasu wolnego: [10]

    zadanie

    Opis zadania Komentarze ocena
    Sprawdź monitorowanie Aktywny nadzór załogi Utrzymuj świadomość sytuacyjną Doskonały
    Odprawa SOP Ukończono niezbędne odprawy Zakończ proces chwytania
    Nieprzewidziane okoliczności zarządzania Strategie komunikacji Dobry problem, a następnie obsługa błędów.
    Zidentyfikowane zagrożenia Zarządzane Niewłaściwe zarządzanie * Częstotliwość (N)
    Kontrola ruchu lotniczego 20 2 19
    Ciśnienie atmosferyczne 9 dwa 9
    Pogoda kilka 6 12

    Częstotliwość operacyjna to duża liczba zagrożeń, które wystąpiły, poetit jest oznaczane przez N.

    Kategorie Twojego obecnego LOSA

    Błędy

    • obejmują kwestie proceduralne (błędy, w tym brak zwrócenia uwagi na odpowiedni cel) oraz naruszenia POS (zamierzone lub niezamierzone). Podczas gdy członkowie zespołu są nadal zachęcani, aby nie bali się i nie przyznawali się do swoich błędów, powinni wybrać możliwość krytykowania siebie, ponieważ najważniejszy proces uczenia się pomaga im rozpoznać ryzyko ze strony innych członków producentów. [1]
    • Niekorzystne skargi dotyczące samolotów to rodzaje samolotów lub kłopoty, które czasami są spowodowane działaniem człowieka lub czynnikami zewnętrznymi. [10] Bardzo ważne jest zawieranie umów z nieprzewidzianymi okolicznościami, ponieważ mogą one doprowadzić do poważnych katastrof lotniczych. … W samolocie upadki nawigacji w kokpicie informują, że mucha może podejmować złe decyzje, które mogą doprowadzić do wyczerpania lub śmierci pasażerów i gości producenta.

    Proces zmiany zabezpieczeń

    Jaki jest wspaniały przykład twardej ochrony w całym procesie zarządzania zagrożeniami i błędami?

    System unikania kolizji samolotów (TCAS), który zapewnia czas lotu. Załogi z słyszalnymi i słyszalnymi środkami bezpieczeństwa z pobliskich samolotów, aby uniknąć kolizji w powietrzu, jest dobrym przykładem związanym z „twardą” ochroną TEM.

    Safety Change Challenge (SCP), część LOSA, jest bez wątpienia formalnym mechanizmem, który linie lotnicze mogą nawet wykorzystać do identyfikacji aktywnych i ukrytych zagrożeń dla operacji lotniczych . [12] Jest to polityka wyszczególniająca alternatywy, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla większości aktualnych operacji lub kto w rzeczywistości jest bezsprzecznym źródłem zagrożenia. W każdej z naszych przeszłości dane SCP opierały się wyłącznie na badaniach wypadków lub incydentów, szkoleniach i domysłach, ale obecnie SCP będzie prawdopodobnie znacznie bardziej skoncentrowany na prekursorach wypadków.

    Czym tak naprawdę jest model TEM?

    Model zarządzania zagrożeniami i błędami (TEM) jest uważany za ramę wizualną. Został zaprojektowany w celu ustalenia i wyjaśnienia konkretnych interakcji, począwszy od bezpieczeństwa i ogólnej wydajności człowieka w całym kontekście operacyjnym. W rzeczywistości robi to poprzez ukazanie pokrewieństwa między częściami urządzenia ochronnego.

    Ciesz się szybszym

    Threat And Error Management
    Gerenciamento De Ameacas E Erros
    Gestion Des Menaces Et Des Erreurs
    Hot Och Felhantering
    Bedrohungs Und Fehlermanagement
    Gestion De Amenazas Y Errores
    Upravlenie Ugrozami I Oshibkami
    위협 및 오류 관리
    Beheer Van Bedreigingen En Fouten
    Gestione Delle Minacce E Degli Errori