You are currently viewing Najlepszy Sposób Na Naprawienie Niedostępnego Dysku USB XP

Najlepszy Sposób Na Naprawienie Niedostępnego Dysku USB XP

Od czasu do czasu system może ponownie połączyć kod błędu wskazujący, że dostęp do dysku USB nie został tak naprawdę odmówiony. Przyczyn tego problemu może być wiele.

Szybka i łatwa naprawa komputera

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Ciesz się szybszym

  Poniższy pulpit zawiera przegląd dokładnych poprawek tego błędu „Odmowa dostępu”. Przeczytaj opis treści, aby uzyskać więcej informacji.

  Przykładowy użytkownik: Jak naprawić odmowę dostępu

  Jak napisać rozwiązać problem z odmową dostępu USB?

  Dostęp USB.Zarządzaj zaawansowanymi ustawieniami bezpieczeństwa dla wielu USB (za pomocą regedit)Zmień dysk na tradycyjny, korzystając z zarządzania dyskami.Edytuj lokalne zasady dotyczące tablic.Użyj narzędzia do sprawdzania błędów.Uruchom program chkdsk.Zainstaluj ponownie USB.Zresetuj USB do ustawień fabrycznych.

  Witam wszystkich, czy wiecie, jak zapewnić sobie odzyskanie danych z kopii zapasowej z skutecznie niedostępnego zewnętrznego dysku twardego? Próbowałem dziś rano otworzyć zewnętrzną twardą markę, ale nie udało mi się. Uniemożliwia mi to otwarcie słabego dysku z błędem: „H: are not available. Odmowa dostępu “. Wypróbowałem wszystkie porty USB w laptopie, ale wpis nadal nie jest dostępny. Naprawdę nie mogę wykonać formatowania bezpośrednio, jestem na szczycie, właśnie zaoszczędziłeś dużo związanych z ważnymi danymi. Jak naprawić dysk twardy Błąd odmowy dostępu bez usuwania dokumentów? ”

  Jeśli błąd polegający na wyeliminowaniu dysku twardego lub systemu plików związanego z urządzeniami pamięci masowej, takimi jak dyski twarde, zewnętrzne dyski twarde, magazyn USB lub karta SD itp., stanie się RAW, produkt może uniemożliwić częsty dostęp do zapisanych danych. Co więc zrobić, jeśli wszystkie urządzenia pamięci masowej lub ważne pliki stały się niedostępne z powodu błędu „Odmowa dostępu”? Zrelaksować się! Oferujemy szybkie poprawki ze skutecznymi metodami, za pomocą których możesz podjąć działania, aby naprawić niedostępny dysk twardy z nowym błędem odmowy dostępu, który zwykle zostanie utracony bez żadnych danych osobowych.

  Co to jest błąd odmowy dostępu?

  W przypadku awarii USB, awarii karty SD, odmowy wstępu, ruchu rysika, odmowy dostępu lub alternatywnie każdego innego zjawiska magazynowania wymiennego, dostęp to prawie wszystkie typowe problemy z odczytem, ​​zapisem, systemem treści itp. Dzieje się tak, gdy ludzie nie mogą otwórz drogę lub folder ręcznie, usługa nie może zostać uruchomiona na komputerze, główny plik nie może zostać otwarty w bieżącej sieci, strona internetowa jest utrudniona, więc dostęp do niej itp.

  W przeciwieństwie do tego komunikatu o błędzie, który zwykle pojawia się dokładnie w rzeczywistej historii użytkownika, bardzo ważne komunikaty o błędach różnią się w zależności od problemu, aby pomóc Ci rozwiązać problem jako obejście. Aby dana osoba mogła jasno zidentyfikować powody odmowy dostępu i dokładnie skorygować odmowę dostępu na wielu urządzeniach, platformach i aplikacjach, zgłaszamy ten błąd po pięciu przypadkach.i opisujemy większość ogólnych sytuacji, które możesz napotkać.

  • Gniazdo na plastikowe karty HDD/USB/SD nie jest dostępne, użycie musi być zabronione
  • Odmowa dostępu do folderu. Nie można pozytywnie otworzyć, usunąć lub przenieść folderu plików muzycznych.
  • Dostęp do wiersza poleceń powiedział. Narzędzie Diskpart napotkało błąd.

  Jeśli napotkasz błąd „Odmowa dostępu” wraz z innymi powiązanymi wiadomościami głosowymi o błędach, spróbuj rozwiązać problem.

  Najpierw. Odzyskiwanie danych z niedostępnego dysku twardego w celu naprawienia odmowy dostępu bez utraty danych

  Aby uniknąć utraty dowodów na niedostępnym dysku twardym, rozsądne może być najpierw odzyskanie rekordów z niedostępnego dysku twardego, aby pomóc w odzyskaniu usuniętych dokumentów w połączeniu z odzyskaniem sformatowanych/uszkodzonych danych na dyskach twardych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

  Możesz pobrać i używać tego oprogramowania za darmo, a ponadto odzyska dane z niezwykle trudnego dysku, urządzenia USB lub innych zasobów, wykonując następujące kroki:

  Wybierz dysk na własnym dysku twardym, na którym prawdopodobnie zostały użyte usunięte pliki. Kliknij „Skanuj” i wypożycz oprogramowanie do odzyskiwania danych EaseUS, które prawie utraciło dane i pliki na wybranym przez Ciebie dysku twardym.

  Po wyczyszczeniu skanowania można administrować funkcją filtrowania lub kliknąć element sterujący Przeglądaj pliki, zwany także folderami, aby znaleźć uszkodzone lub utracone dane rekordów na dysku twardym.

  Wybierz utwory, które chcesz utracić na tym dysku i kliknij „Odzyskaj”, aby im pomóc.

  Po przywróceniu danych postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozwiązać problem jeden po drugim.

  Błąd odmowy dostępu przy użyciu narzędzia do sprawdzania błędów

  Checker to narzędzie wbudowane w odpowiedni system Windows do sprawdzania i naprawiania błędów urządzenia. Jeśli na pewno masz problemy z dostępem do dysku twardego, dysku USB, karty SD lub folderów, jeden z członków rodziny może postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozwiązania błędu odmowy dostępu na urządzeniu:

  Krok 1. Podłącz komputer jako sposób na dostępne urządzenie, takie jak indywidualny dysk twardy, zewnętrzny dysk twardy, urządzenie pamięci masowej USB lub karta SD.

  Krok 2: Otwórz ten komputer i mój komputer> kliknij prawym przyciskiem myszy niedostępny folder urządzenia elektronicznego lub bazy danych i wybierz Właściwości.

  Jeśli to ukoi Twoją irytację, możesz kontynuować jazdę od razu i wykorzystać dane do mojej sytuacji. Jeśli to nie zadziała, przetestuj Quick Fix 2, aby jeszcze bardziej ożywić każde z naszych nieporozumień dotyczących odmowy dostępu na poszczególnych urządzeniach.

  Uzyskaj uprawnienia do zabronionych dysków twardych, dysków USB lub folderów plików

  dysk USB niedostępny odzyskaj zabroniony xp

  Jeśli nie masz uprawnień dostępu do podstawowych dysków twardych lub plików USB utworzonych w celu uzyskania pomocy, zwykle nie będziesz w stanie otworzyć dysku, a także nawet otrzymać komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”.

  Tak więc jedną z niektórych możliwości jest uzyskanie pozwolenia na pracę z dyskiem, twardym przeniesieniem i/lub ewentualnie zdalnymi folderami z plikami:

  Krok jeden. Kliknij prawym przyciskiem zdalny dysk twardy, dysk twardy lub plik i wybierz Właściwości.

  Krok 2. Przejdź do tych „Zabezpieczeń”, kliknij „Zaawansowane” i przejdź do zakładki „Właściciel”.

  Jak zacząć naprawiać odmowę dostępu w systemie Windows XP?

  Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, wybierz Właściwości> karta Zabezpieczenia>, a następnie kliknij OK w większości komunikatów dotyczących bezpieczeństwa, które wyglądają i działają. Kliknij Więcej > zakładka Właściciel. Na tej liście nazw kliknij swoją nazwę użytkownika lub może to być po prostu kliknięcie Administrator, jeśli zwykle logujesz się jako administrator. Wstrzymaj przy Zamień właściciela podkontenerów wewnątrz dodawania obiektów> OK, a następnie postępuj zgodnie z Tak.

  Krok 3. Kliknij Edytuj, kliknij swoją nazwę użytkownika w sekcji Nazwa użytkownika grupy.

  Krok 4. Zaznacz niektóre pola w kolumnie Zezwalaj, jeśli tak, kliknij OK, a następnie kliknij Zastosuj, aby utworzyć uprawnienia dla trudno dostępnego procesu.

  Jeśli masz ważne informacje, najlepiej jest spróbować pomóc Ci rozwiązać wszystkie problemy bez utraty przepustowości. Jeśli nie potrzebujesz wszystkich tych danych, możesz bezpośrednio sformatować mój nowy dysk z odmową dostępu, aby natychmiast poprawić problem z niedostępnością.

  Sformatuj niedostępny dysk twardy i przywróć ustawienia fabryczne

  Po całkowitym odzyskaniu danych ze wszystkich modeli niedostępnego dysku twardego lub pamięci, możesz teraz uporządkować niedostępny dysk bezpośrednio zgodnie z ustawieniami producenta:

  Krok 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy niedostępny sprzęt – centralny/zewnętrzny dysk twardy, karta USB do SD itp. i wybierz „Formatuj”.

  Tylko drugi krok. Zresetuj system plików, nazwij pseudonim, dlatego włącz. na niedostępnych urządzeniach i „gryźć”…

  Krok 3. Kliknij przycisk „OK”, aby w pełni przywrócić ustawienia fabryczne trudno dostępnych urządzeń i naprawić błąd „Odmowa dostępu”.

  Ręcznie sprawdź i napraw błąd „Dysk twardy niedostępny”

  dysk USB nie jest do dyspozycji odmowa dostępu xp

  Uwaga. Jeśli kupujący zapisali ważne dane na ważnym nowym niedostępnym dysku, nie pamiętaj, aby umożliwić eksport głównie do oprogramowania do odzyskiwania danych podstawowych.

  Zmień motywację liter i sformatuj własne na niektórych niedostępnych urządzeniach pamięci masowej.

  Krok 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten dysk twardy lub niedostępne urządzenia, jednocześnie wybierz Zmień nazwę> Wprowadź ostatnią literę uruchomienia dla niedostępnego oprogramowania, aby umożliwić im sprawdzenie, czy urządzenie może zostać otwarte. Jeśli to nie zadziała, zapoznaj się ze wszystkimi poniższymi wskazówkami.

  Krok 3. Kliknij „Zarządzanie dyskami”, klikając prawym przyciskiem myszy niedostępne urządzenia i wybierz „Formatuj wolumin”.

  Zresetuj dysk i zmień jego nazwę. Wyczyść i przywróć wszystkie dane na dysku do publikacji.

  Napraw odmowę dostępu do wiersza poleceń

  Błąd „Odmowa dostępu za pomocą kabla poleceń” jest zwykle bezpośrednim wynikiem niewystarczających uprawnień lub być może ochrony przed zapisem na partycji komputera, która oczekuje na przetwarzanie. Na przykład Diskpart napotkał bardzo błąd, odmówiono dostępu. ‘

  Napraw 1. Uruchom wiersz polecenia systemu Windows jako administrator 1

  Jak ominąć odmowę dostępu?

  Zostań właścicielem bazy danych.Dodaj swoje konto do grupy Administratorzy.Włącz ukrytą historię administratora.Sprawdź swoje uprawnienia.Użyj wiersza zakupu, aby zresetować uprawnienia.Zainstaluj Hakuna jako administrator.Użyj narzędzia Resetuj uprawnienia.

  krok. Naciśnij klawisz Windows + X, aby wyświetlić znaczenie czarnego menu.

  Krok 2. Wybierz „Wiersz polecenia (administrator)”, aby ponownie otworzyć wiersz polecenia.

  Poprawka 2: Odblokuj zespół przed zewnętrznym dyskiem twardym, dyskiem twardym, pamięcią USB lub prawdopodobnie kartą SD

  Szybka i łatwa naprawa komputera

  Czy Twój komputer działa trochę wolniej niż kiedyś? Może pojawia się coraz więcej wyskakujących okienek lub połączenie internetowe wydaje się nieco niestabilne. Nie martw się, jest rozwiązanie! ASR Pro to rewolucyjne nowe oprogramowanie, które pomaga rozwiązać wszystkie nieznośne problemy z systemem Windows za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki ASR Pro Twój komputer będzie działał jak nowy w mgnieniu oka!

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy

 • Krok 1. Windows Media Uwaga + klawisze R, aby otworzyć okno Uruchom bez wątpliwości.

  Krok 4. Teraz zawsze kliknij dwukrotnie „WriteProtect” i często zmieniaj jego wartość na 0.

  Po drugie, to prawda. Uzyskaj uprawnienia czytelnika
  Realistyczne rozwiązania Rozwiązywanie problemów krok po kroku
  Napraw jeden konkretny. Użyj narzędzia do sprawdzania błędów Narzędzie do sprawdzania błędów to oprogramowanie wbudowane w system Windows z funkcją trackFixing i naprawiania błędów urządzeń … Pełne kroki
  Absolutnie używasz dostępu do bezpiecznego dysku twardego, może USB, plików itp. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wejść na dysk twardy … Pełne kroki
  Poprawka 3: Sformatuj dysk twardy Przede wszystkim odzyskaj dane z wstępnie zaprogramowanego niedostępnego dysku za pomocą potężnego narzędzia do utwardzania części. Następnie sformatuj go … Postępuj zgodnie z instrukcjami
  Zgadza się cztery. Napraw i sprawdź błędy ręcznie Uruchom CHKDSK, aby najpierw naprawić najbliższy dysk twardy. Następnie zmień problematyczny dysk na dysk twardy komputera z literą dysku … Postępuj zgodnie z instrukcjami
  Poprawka 5: naprawiony błąd wiersza poleceń Błąd wiersza polecenia Odmowa dostępu zwykle występuje z powodu niewystarczających uprawnień lub zasad zapisu… Podejmowanie działań

  Ciesz się szybszym

  Usb Drive Not Accessible Access Denied Xp
  Drive Usb Nao Acessivel Acesso Negado Xp
  Usb 드라이브에 액세스할 수 없음 액세스가 거부됨 Xp
  Usb Drive Niet Toegankelijk Toegang Geweigerd Xp
  Cle Usb Non Accessible Acces Refuse Xp
  Unita Usb Non Accessibile Accesso Negato Xp
  Usb Laufwerk Nicht Zuganglich Zugriff Verweigert Xp
  Unidad Usb No Accesible Acceso Denegado Xp
  Usb Enhet Ej Tillganglig Atkomst Nekad Xp
  Usb Nakopitel Nedostupen Dostup Zapreshen Xp