You are currently viewing Jak Rozwiązać Błąd Activex Numer 429

Jak Rozwiązać Błąd Activex Numer 429

Jeśli otworzysz błąd ze standardem błędu activex 429, dzisiejsza instrukcja obsługi została wygenerowana, aby Ci pomóc.

Szybka i łatwa naprawa komputera

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Ciesz się szybszym

  Błąd 429 w większości występuje, gdy oprogramowanie próbuje uzyskać dostęp do uszkodzonych plików. W związku z tym typ sekwencji automatyzacji nie może być wykonany jako skrypt. Może to być spowodowane uszkodzeniem rejestru, usuniętymi plikami produktu operacyjnego, częściową instalacją oprogramowania lub uszkodzonymi plikami systemu komputerowego.

  Ten błąd występuje, gdy Component Object Model (COM) nie może utworzyć tych poszukiwanych obiektów automatyzacji i dlatego obiekt automatyzacji nie jest dostępny dla języka Visual Basic. Ten błąd nie jest dostępny na wszystkich komputerach.

  Ten artykuł określa łatwy sposób diagnozowania, ale także ogólnie naprawia wszelkie błędy, które prawdopodobnie będą przyczyną tego błędu.

  Znajdź przyczynę nieudanego sprawdzenia, problem. Jeśli kupujesz błąd 429 na swoim netbooku, skorzystaj z poniższych informacji, aby zwrócić uwagę na rozwiązanie i problem w aplikacjach pakietu Microsoft Office danej osoby.

  Uwaga. Niektóre z poniższych informacji mogą ponadto dotyczyć serwerów COM innych niż Office. Jednak w tym dokumencie założono, że chcesz zautomatyzować aplikacje pakietu Office.

  Jak poprawić błąd ActiveX 429?

  Rozwiązanie 1: Uruchom nowe skanowanie SFC.Rozwiązanie 2: Zarejestruj ponownie słabszy typ aplikacji.Rozwiązanie 3. Ponownie zarejestruj dostawę określoną w nowym komunikacie o błędzie.Zobacz rozwiązanie: Ponowna instalacja skryptu Microsoft Windows (tylko wentylatory Windows XP i Windows Server ’03)

  Przed rozwiązaniem komplikacji spróbuj wyróżnić jeden wiersz powiązany z kodem, który może być główną przyczyną problemu.

  Jeśli ktoś ustalił, że tylko jeden model kodu może być główną przyczyną problemu, wypróbuj tutaj:

  Problemy są łatwiejsze do zidentyfikowania, gdy zostają zredukowane do kwalifikującego się działania. Na przykład poszukaj każdego możliwego do działania tworzenia obiektu, który jest używany jako konkretna kontynuacja.

  Szybka i łatwa naprawa komputera

  Czy Twój komputer działa trochę wolniej niż kiedyś? Może pojawia się coraz więcej wyskakujących okienek lub połączenie internetowe wydaje się nieco niestabilne. Nie martw się, jest rozwiązanie! ASR Pro to rewolucyjne nowe oprogramowanie, które pomaga rozwiązać wszystkie nieznośne problemy z systemem Windows za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki ASR Pro Twój komputer będzie działał jak nowy w mgnieniu oka!

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy

 • Te dwa przykłady reguł wykorzystują tworzenie obiektów przez zabawę. Program Microsoft Office Word 2002 nie uruchamia się do momentu rozpoczęcia wywołania zmiennej. Ponieważ bezsprzecznie obiekt poruszający się może być wywołany przez różne wymienne części narzędzi, problem może być trudny do bezpośredniego zidentyfikowania. Może być trudno sprawdzić, czy problem polega na tworzeniu elementu aplikacji, czy tworzeniu prawdziwego obiektu Document.

  Zamiast tego możesz wyraźnie utworzyć każdy oddzielny obiekt z osobna, jak pokazano poniżej.

  Użyj funkcji CreateObject zamiast ogłoszenia New przed utworzeniem wystąpienia tej aplikacji pakietu Office.

  Funkcja CreateObject szczegółowo opisuje proces tworzenia używany przez większość klientów Microsoft Visual C++. Wyniki pokazu CreateObject pozwalają również na zmianę identyfikatora CLSID, którego często dany serwer jest zmieniany w dowolnym miejscu między wersjami. Możesz użyć funkcji CreateObject podczas pracy z pierwszymi i późnymi obiektami powiązanymi. y gospodarstwo.

  Pierwsze powiązane obiekty korzystają z dostępności niestandardowych interfejsów, gdy chcą grupować się ponad granicami procesów. Jeśli główny interfejs użytkownika nie działa podczas tworzenia treści lub gdy jest nowy, otrzymasz mój błąd „429”. Późnym obrazem jest użycie interfejsu przez system IDispatch, którego opcje nie wymagają organizowania żadnych niestandardowych serwerów proxy. Użyj wyjątkowego obiektu z późnym wiązaniem, aby upewnić się, że wykonanie tego działa poprawnie.

  Jeśli problem pojawia się po prostu, gdy obiekt jest naprawiony od początku, to duży problem tkwi w serwerze aplikacji. Zazwyczaj można ponownie zainstalować przyrząd zgodnie z opisem w sekcji „Często sprawdzaj bieżący serwer automatyzacji” tego artykułu, aby rozwiązać problem.

  Urządzenie pracuje cicho. W szczególności aplikacja została ponownie zarejestrowana jako komputer COM.

  Sprawdź parametr LocalServer32 nie większy niż identyfikator CLSID programu, który kupujący chcą zautomatyzować. W każdych okolicznościach upewnij się, że klucz LocalServer32 jest ogólnie we właściwym miejscu dla wszystkich aplikacji. Upewnij się, że ścieżka jest naprawdę w formacie krótkiej ścieżki (DOS 8.3). Czy naprawdę musisz logować się do serwera za pomocą skrótu? Jednak długie ścieżki zawierające spacje mogą powodować problemy w niektórych systemach.

  Aby sprawdzić klucz ścieżki przechowywany dla serwera, uruchom Notatnik, rejestr z uwzględnieniem następujących powodów:

  Jak naprawić błąd wykonania 429 w programie Excel?

  Kliknij Start, aw tym przypadku kliknij Uruchom Visitor.W oknie dialogowym Uruchom wybierz ścieżkę do serwera i dodaj / RegServer dostępny na końcu linii.Kliknij OK. Plan jest realizowany w ciszy. Aplikacja jest zawsze ponownie rejestrowana jako serwer COM.

  Ujawnione w systemie identyfikatory CLSID grupy obsługi automatyzacji znajdują się pod praktycznie dowolnym określonym kluczem.

  Uwaga. Nagłówki krótkiej ścieżki mogą wyświetlać się poprawnie, jeśli tak nie jest. Na przykład, Office i Microsoft Internet Explorer (jeśli jakieś osoby są zainstalowane w pobliżu ich lokalizacji) mają skrót dotyczący wyglądu C: PROGRA ! 1 MICROS ~ X (gdzie
  X jest dużą liczbą). … Ta nazwa zdecydowanie nie brzmi jak bardzo krótki tytuł w kratkę.

  Skopiuj wartość z rejestru komputera, a następnie wklej wartość z pola tekstowego Uruchom.

  Jeśli żądanie zostanie wysłane od momentu kliknięcia OK, chciałbym na przykład pomyślnie zarejestrować serwer. Jeśli aplikacja zwykle nie uruchamia się po kliknięciu przez właścicieli przycisku OK, zmień aktualną wartość tego klucza LocalServer32 na ulicę pravilnuyu. Jeśli to możliwe, użyj skrótu.

  Zaznacz, aby zobaczyć przypadki uszkodzenia szablonu Normal.dot lub pliku źródłowego Excel.xlb. Problemy mogą pojawić się na pierwszy plan podczas automatyzacji programu Microsoft Word lub Microsoft Excel, jeśli szablon Normal.dot z programem Word lub plik właściwości .xlb programu Excel w programie Excel nie jest chwytliwy. Aby zweryfikować te pliki, wyszukaj na poszczególnych lokalnych dyskach twardych dowolne języki z Normal.dot lub Excel.xlb.

  Uwaga. Możesz znaleźć wiele kopii połączonych z tymi samymi plikami. W przypadku plików profilu rowerzysty zainstalowanych w planie istnieje kopia jednego z nich.

  Tymczasowo zmień nazwy aukcji sprzedaży Normal.dot lub plików Excel.xlb, a następnie uruchom ponownie test automatyzacji. Word iz tego powodu Excel tworzy te pliki, jeśli nie można znaleźć wielu osób. Sprawdź, czy ten rodzaj kodu działa. Jeśli kody wykonują zadanie podczas tworzenia nowych obserwacji Normal.dot, usuń pliki, których nazwy zostały zmienione. Te pliki są uszkodzone. Jeśli kody nie spełniają swojego zadania, możesz poprosić o przywrócenie tych plików do ich oryginalnych nazw, skutecznie tworząc kopię zapasową nowych ustawień niestandardowych przechowywanych w tej dokumentacji.

  Jak naprawić błędy ActiveX?

  Wykonaj zwrot systemu. Korzystając z funkcji przywracania systemu Windows, wybierz tę datę i godzinę, gdy zdajesz sobie sprawę, że Twój komputer prawdopodobnie radzi sobie dobrze, aby przywrócić całą poprzednią konfigurację urządzenia.Zainstaluj ponownie ten typ przeglądarki.Uruchom skanowanie antywirusowe.Sprawdź, kiedy zdobyć złośliwe oprogramowanie.

  Sprawdź numery wersji, aby utworzyć pliki systemOLE, które obsługują tę automatyzację. Pliki, które są powszechnie używane jako określony zbiór. Te pliki do pobrania muszą być zgodne z numerami kompilacji. Niewłaściwie dopracowany program uruchamiający może niepoprawnie ustawiać formaty osobno. Powoduje to niezgodność plików. Aby uniknąć problemów z automatyzacją, sprawdź pliki, które pomogą upewnić się, że na końcu pasują.

  Pliki automatyzacji są odkryte w witrynie Windows System32. Po prostu sprawdź następujące pliki.

  błąd odmiany 429 activex

  Aby sprawdzić wersję ze względu na dokument, kliknij prawym przyciskiem myszy plik w Eksploratorze Windows i wybierz Właściwości. Zanotuj ostatnie cyfry pliku (numer wydania kompilacji) i datę ostatniej modyfikacji inicjatora. Upewnij się, że duża część tych wartości jest dokładnie taka sama, aby uzyskać pliki automatyzacji.

  Uwaga. Następujące pliki elektroniczne pozostają dla systemu Windows 10, wersja 1709 skonfigurowana 16299.431. Te liczby i dni powinny być tylko przykładami. Twoje wartości mogą się różnić.

  tablica błędów 429 activex

  181966 Ustawienia dotyczące zaawansowanego rozwiązywania problemów w Narzędziu konfiguracji systemu.Na przykład automatyzacja aplikacji autOutlook może teraz zakończyć się niepowodzeniem, ponieważ zazwyczaj uruchamiają one znaczny program antywirusowy z wydajnością „blokowania skryptów”.

  Uwaga. Wyłącz tylko tymczasowo program antywirusowy w metodzie testowej, która nie jest połączona z siecią.

  Jeśli ta metoda naprawi daną sytuację, skontaktuj się z programem antywirusowym innej firmy, aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji komputera.

  Ciesz się szybszym

  Error Number 429 Activex
  Felnummer 429 Activex
  Numero Do Erro 429 Activex
  Nomer Oshibki 429 Activex
  Fehlernummer 429 Activex
  오류 번호 429 Activex
  Numero De Error 429 Activex
  Foutnummer 429 Activex
  Numero D Erreur 429 Activex
  Errore Numero 429 Activex