You are currently viewing Jak Radzisz Sobie Z Samym Getrequestdispatcher Dla Serwletu?

Jak Radzisz Sobie Z Samym Getrequestdispatcher Dla Serwletu?

W epokach, twój system może generować konkretny kod błędu wskazujący, że serwlet getrequestdispatcher został odebrany. Ten problem z pewnością będzie spowodowany wieloma przyczynami.

Szybka i łatwa naprawa komputera

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Ciesz się szybszym

  Opcja getRequestDispatcher() podatku interfejsu żądania serwletu zwraca miejsce docelowe dyspozytora żądań. Teraz otwórzmy również pomysł Eclipse, zobaczmy, jak oprogramowanie przenośnego komputera RequestDispatcher jest używane do kierowania lub być może integracji odpowiedzi zasobów podczas zupełnie nowego serwletu!

  Interfejs RequestDispatcher oferuje możliwość wysyłania sugestii do innego zasobu, który może chcieć pozostać html, servlet lub jsp. Jednak ten port może być również zalecany do ochrony zawartości jeszcze innego zasobu. Jest to jeden z najlepszych sposobów pracy z serwletami.

  Metody interfejsu RequestDispatcher

  Jak mogę przekazać żądanie JSP do serwletu?

  2 recenzje. Nie możesz nic więcej niż użyć dla nowego adresu URL serwletu. Taktyka doXxx() serwletu jest w rzeczywistości wywoływana z żądaniem/odpowiedzią dotyczącą elektryczności. Należy zauważyć, że po tym wszystkie serwlety nie mogą kierować do wszystkich przeciwnych stron JSP.

  1. public void forward (ServletRequest, ServletResponse ServletException, odpowiedź java) throws.io.IOException: Przekazuje żądanie z pojedynczego serwletu – innego zasobu (serwlet, aplikacja JSP, HTML lub plik) do serwera hostingowego.
  2. Żądanie otwarcia zrzutu, ServletResponse obejmują (odpowiedź ServletRequest) zgłasza ServletException, java.io.IOException: Zawiera zawartość korzystnego zasobu (serwletu, strony, pliku jsp lub HTML) działającego w dowolnej odpowiedzi.

  Jak najprawdopodobniej zobaczysz na poprzednim rysunku, Servlet Second wysyła odpowiedź i klienta. Komentarze nie wyświetlają pierwszego serwletu dla bieżącego użytkownika.

  Jak widać na powyższym obrazku, typ odpowiedzi w ramach drugiego apletu jest rejestrowany jako ostatni, a odpowiedź apletu wstępnego jest tą, która jest bez wątpienia wysyłana do dowolnego klienta.

  Jak osiągnąć cel Dyspozytora Żądań

  Praktyka getRequestDispatcher() interfejsu ServletR zwraca główny obiekt RequestDispatcher. Składnia:

  Składnia w odniesieniu do getRequestDispatcher

  Przykład wywołania naszej metody getRequestDispatcher

  Przykładowy interfejs dyspozytora żądań

  Szybka i łatwa naprawa komputera

  Czy Twój komputer działa trochę wolniej niż kiedyś? Może pojawia się coraz więcej wyskakujących okienek lub połączenie internetowe wydaje się nieco niestabilne. Nie martw się, jest rozwiązanie! ASR Pro to rewolucyjne nowe oprogramowanie, które pomaga rozwiązać wszystkie nieznośne problemy z systemem Windows za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki ASR Pro Twój komputer będzie działał jak nowy w mgnieniu oka!

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy

 • Na tej ilustracji sprawdzamy każde z kont wprowadzonych przez użytkownika. Jeśli widzisz, że hasło jest serwletem, następne żądanie do Serwletu Powitalnego będzie zawierało komunikat o błędzie bez zmiany: Przepraszamy, błąd nazwy użytkownika lub hasła!. Programujemy je i sprawdzamy zakodowane krytyczne informacje. Ale możesz też sprawdzić w ramach bazy danych, czy nasz zespół musi to zobaczyć podczas tworzenia. W tym cennym przykładzie stworzyliśmy pliki uzupełniające:

   Plik

  • index.html: Otrzymuj sugestie użytkowników witryny.
  • Plik Login.java: Twoja klasa serwletu do obsługi odpowiedzi. Jeśli hasło jest ustawione, musi przekierować żądanie do wszystkich serwletów, które chcesz otworzyć.
  • Plik WelcomeServlet.java: serwlet klasy do sprawdzania poprawności wiadomości powitalnej.
  • plik web.xml: deskryptor wdrażania zawierający informacje o serwletach.

  index.htmlLogin.javaWitamyServlet.javaweb.xml

  Wyślij praktyczną aplikację dla serwlet do innej lokalizacji (serwlet, obraz JSP lub HTML) i na sprzęcie. Ta metoda pozwala tymczasowy serwlet mistrzostwa popyt i jeszcze jeden zasób do ich tworzenia odpowiedź.

  W przypadku bardzo ważnego RequestDispatcher , który rzeczywiście otrzymujesz za pośrednictwem getRequestDispatcher () , oto ServletRequest Obiekt ma powody i szczegóły dotyczące ścieżki dla dopasowania niestandardowego. najbardziej w kierunku ścieżki do pracy nad zasobem.

  forward mogą być częściej wywoływane przed wysłaniem wywołania metod. przekazane do tego właściciela domu (zanim tekst odpowiedzi zostanie ogólnie wyczyszczony). Jeśli reakcja już się odbyła, wyrzuć ten sekret. IllegalStateException . Niekompletne dane wyjściowe, które pojawiają się w buforze odpowiedzi, są natychmiast dostępne na rynku usunięte przed przeciwnikiem.

  getrequestdispatcher do ważnego serwletu

  Parametry żądania i odpowiedzi z pewnością powinny być takie same Obiekty, które były lub zostaną umieszczone w pobieraniu usługi serwletu wywołań Podklasy wszystkich ServletRequestWrapper lub Klasy ServletResponseWrapper czego używają.

  Co to jest współpraca serwletów?

  Czym jest po prostu współpraca serwletów? Wymianą porad dla serwletów danej aplikacji internetowej Java nawiązuje się współpraca serwletów. Pozwala to na wybór informacji do przekazania / uwolnienia z nowego serwletu do innego za pomocą wywołań programowych.

  Ta metoda ustawia klasyfikację dyspozytora zbliżoną do danego żądania DispatcherType... PRZED .

   /src/main/webapp/subdir/sample.jsp/src/main/webapp/sample.jsp 

  Jak wywołać pojedynczy serwlet od innego?

  Możesz programowo wysłać e-mailem ten serwlet z innego serwletu znalezionego na dwa sposoby. Aby umożliwić produkcję nowego serwletu, użyj swojego systemu include() interfejsu RequestDispatcher. Ta metoda wywołuje pewien rodzaj serwletu na podstawie jego URI i czeka na jego utworzenie przed przejściem do przetwarzania interakcji.

   http: // nazwa hosta i port / TestApp i podkatalog / fwdServlet ==> podkatalog sample.jsphttp: // nazwa hosta i połączenie / TestApp / fwdServlet ==> /sample.jsp 
   http: // nazwa-hosta-i-port a TestApp / subdir / fwdServlet ==> java.lang.IllegalArgumentException: ścieżka sample.jsp nie zawiera „/”http: // nazwa-i-portu-hosta / TestApp dla każdego serwera fwdServlet ==> java.lang.IllegalArgumentException: ścieżka sample.jsp zdecydowanie nie zaczyna się od znaku „/”. 
   http: // nazwa hosta i połączenie / TestApp / subdir - fwdServlet ==> /sample.jsphttp: // nazwa hosta i połączenie / TestApp / fwdServlet ==> /sample.jsp 
   http: // nazwa hosta jako port / TestApp / subdir a fwdServlet ==> /sample.jsphttp: // nazwa hosta i dodatkowo port / TestApp / fwdServlet ==> /sample.jsp 

  System RequestDispatcher definiuje rzecz, która odbiera żądanie klienta w obrębie zasobu i wysyła je, co może być zasobem (na przykład serwlet, JSP, plik HTML). Ten interfejs ma dwie dodatkowe metody poniżej:

  publiczne żądanie void, forward (odpowiedź ServletRequest ServletResponse): Przesyła żądanie w Servlecie do innego bloga (np. Servlet, JSP, plik HTML).

  Zawiera lukę publiczną (ServletRequest, ServletResponse): wymaga zawartości witryny zasobu (np. serwletu, pliku JSP, pliku HTML) w celu dokładnego zaradzenia.

  Różnica między metodami przekazywania () i dołączania ()

  Aby odróżnić te dwie lub o wiele więcej metod, załóżmy, że gim zakłada kontekst: masz dwie strony X takie jak Y. Po stronie X masz już tag zaangażowania, co oznacza, że ​​prawdopodobnie jest kontrolowany. być na całej stronie X, aż dotrze do każdego tagu, w którym to momencie kontrola bez wysiłku zostanie przeniesiona na stronę Y. Po zakończeniu pracy ze stroną Y, kontroluj powracanie do strony X i rozpoczyna się natychmiast po dołączeniu tagu i / lub pozostaje na X do pewnego końca.
  W szczególnym przypadku Klient może przesłać formularz X jako ostatnią odpowiedź.

  getrequestdispatcher do dobrego serwletu

  Przyjrzyjmy się teraz wszystkim powyższym przykładom. Mamy strony X i Y. Po stronie X mamy szybkie wykrywanie. W takim przypadku kontrola zazwyczaj znajduje się po stronie X, dopóki nie zostanie ponownie przesunięta do przodu, zostanie przeniesiona na stronę Y po tym, jak się zmniejszy. Główna różnica polega na tym, że zasilanie nie powraca w punkcie X na stronie Y, dopóki instalacja nie zostanie zakończona.
  W takim przypadku nowy wynik końcowy zostanie przesłany do klienta bezpośrednio ze strony Y. To

  Przykład:

  W tym przykładzie korzystam z metod dołączania i przesyłania. Za pomocą konstruktu dołączam edytuję bieżące treści wiadomości na stronie wyszukiwania, a kiedy będę gotowy przekazać Ci kontrolę na konkretnej następnej stronie, zacznę od całej metody przekazywania.

    Typ użytkownika = nazwa „tekst”: 
  Hasło:

  import java.io. *; Aimportuj java.io. *; Aimportować javax.servlet. *; Aimportować javax.servlet.http. *; Walidacja publicznych placówek edukacyjnych rozszerza HttpServlet public void doPost (HttpServletRequest wyśle ​​żądanie, HttpServletResponse) zawiera ServletException, IOException response.setContentType (“tekst dla każdego html”); Pisarz printwriter = odpowiedź.getWriter (); A Nazwa ciągu jest równa request.getParameter (“uname”); Ciąg idź numer 2 = żądanie. parametr spróbuj uzyskać (“upass”); if (equal.name (“Chaitanya”) && pass.equals (“Księga dla początkujących”)) RequestDispatcher dis jest równy request.getRequestDispatcher („Witamy”); dis.forward (prośba, odpowiedź); inne pwriter.print (“Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło!”); Dispatcher RequestDispatcher = request.getRequestDispatcher (“index.html”); Dis.include (prośba, odpowiedź); A Aimport java.io. *;importować javax.servlet. *;importować javax.servlet.http. *; Klasa publiczna WelcomeUser rozszerza HttpServlet public uselessTh doPost (żądanie HttpServletRequest, HttpServletResponse) przynosi ServletException, IOException response.setContentType (“tekst/html”); PrintWriter pwriter równa się response.getWriter (); Nazwa reklamowa kanału = prośba. getparameter (“uname”); pwriter.print (“Cześć” + imię + “!”); pwriter.print (“Witamy w Beginnersbook.com”);

    BeginnersBookDemo  index.html   Rejestracja  Sprawdzanie   Witamy  WelcomeUser   Rejestracja  / loginPage   Witamy  a powitanie   index.html 

  Ciesz się szybszym