You are currently viewing Błąd Standardowy średniej Sześćdziesięciu Ośmiu Łatwy Do Naprawienia

Błąd Standardowy średniej Sześćdziesięciu Ośmiu Łatwy Do Naprawienia

Jeśli zauważysz standardowy kod błędu średniego 68 dołączony do komputera, zapoznaj się z tymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Szybka i łatwa naprawa komputera

  • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
  • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
  • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
  • Ciesz się szybszym

    Reguła 68% głosi, że ostatecznie 68% przypadków mieści się w jednej jednostce normalnej zmiany od średniej, która z czasem jest rozkładem normalnym. W innych literach mówimy, ponieważ 68% użytkowników mieści się w tym zakresie, zdefiniowanym przez ujemne odchylenie standardowe od całej średniej i doskonałą standardową dużą różnicę od wyniku.