You are currently viewing Tips Voor Het Oplossen Van Problemen Win32 Gehele Bestand Lezen

Tips Voor Het Oplossen Van Problemen Win32 Gehele Bestand Lezen

Snelle en gemakkelijke pc-reparatie

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Open het programma en klik op "Scannen"
 • 3. Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten
 • Geniet van een snellere

  De handleiding van vandaag is samengesteld om u te helpen wanneer u een win32-foutmelding krijgt, terwijl u echter een heel bestand leest.In Celsius wordt de hoofdfunctie fread() uitgeoefend om gegevens uit een gegevensbestand te bekijken en op te slaan in een enkele buffer.

  Lees informatie over een gekozen bestand, of mogelijk zelfs krachtig input/output (I/O) apparaat. Lezen vindt plaats op de door u opgegeven positie naar de hint terwijldoor bestand onafhankelijkHet hangt ervan af of het wordt ondersteund door het apparaat.

  Deze uitvoering wordt vaak gebruikt voor zowel synchrone als asynchrone bewerkingen. Ontworpen voor soortgelijkepuur asynchrone poging voor de bewerking, in staat zijn om ReadFileEx te observeren.

  Syntaxis

  BOOL ReadFile( [in] HANDVAT hBestand, [uit] LPVOID lpBuffer, [in] DWORD nNumberOfBytesToRead, [uitvoer, optioneel] LPDWORD lpNumberOfBytesRead, [in, out, LPOVERLAPPED optioneel] lpOverlapped);

  Instellingen

  Apparaatverklaring (bijvoorbeeld nieuw bestand, startstream, fysieke schijf, dimensie, consoleobstakel, tapedrive,socket, tekstbron, mailbox of soms kanaal).Parameters

  hFile moet worden aangemaakt die leestoegang hebben. Voor meer informatie,zie machtigingen Algemene beveiliging enMachtigingen en bestand.

  Voor deze asynchrone lezing is hFile waarschijnlijk elke handle waarnaar continu kan worden geschreven, zoals beschreven metFILE_FLAG_OVERLAPPED CreateFile vlagBehandel of het stopcontact werkt aan ofde geretourneerde functie wordtSocket accepteren.

  Aanwijzer naar deze buffer die de gescande bronnen van het bestandsapparaat zal ontvangen.

  Wat zijn de Readfile () parameters?

  De reden waarom PHP’s readfile() een andere ingebouwde functie is die wordt gebruikt om je bestand te lezen en te schrijven wie er naar de juiste uitvoerbuffer is. De bestandsnaam wordt als een soort parameter aan elke readfile()-functie doorgegeven en gaat bij succes het aantal gelezen bytes terug, naast FALSE while-fout bij mislukking.

  Deze barrière moet geldig zijn voor de gelezen delen in de operatie. Mysterieuze beller mag deze stempel nooit gebruikentotdat het zoekproces van een persoon is voltooid.

  Aanwijzer om een ​​variabele te bereiken die het belangrijkste bereik leest wanneer de bytes normaal worden gesynchroniseerd.h-bestand opties. Bestandensets lezenDeze deal is nul – vóór enige actie of foutcontrole. Gebruik NULL om te krijgen als dit het geval isParameters, de methode is asynchroon om mogelijk valse resultaten te voorkomen.

  Deze parameter kan alleen NULL zijn, aangezien NULL lpOverlappedParameters not.Pointer

  een rechtstreeks in COVER structuurvereist als hFile inderdaad was ingeschakeldFILE_FLAG_OVERLAPPED kan anders NULL zijn.HFile

  Indien geopend met FILE_FLAG_OVERLAPPED,De parameter lpOverlapped moet worden geplaatst op:DEKKING is een geldige en al het andere onderscheidende structuurfunctie diekan ten onrechte aangeven dat de leesbewerking normaal is verlopen.

  Voor een hFile met byte-offsets, waarbij u opties gebruikt, moet u ze allemaal bepalende byte-offset door naar toe te gaan om te beginnen met lezen vanuit mijn eigen bestand of apparaten. De offset wordt zeker bepaald door parameter FromLeden Offset Offset HoogStructuur als MISSING.Forhfile die geen offsets, byte offsets en . ondersteuntOffsetHigh wordt genegeerd.

  win32 lees het hele bestand

  Aanvullende knowhow voor verschillende combinaties enFILE_FLAG_OVERLAPPED, lpOverlappend onderzoek ook de sectie “Opmerkingen”Synchronisatiesectie en startlocaties.

  Retourwaarde

  Als de meeste van alle functies falen of de uitvoering gewoon expliciet asynchroon is, is de geretourneerde waarde absoluut nul.(FOUT). Om uitgebreide informatie over interactiefouten te krijgen,getlasterror met een functie.

  Snelle en gemakkelijke pc-reparatie

  Wordt uw computer iets langzamer dan vroeger? Misschien krijg je steeds meer pop-ups, of lijkt je internetverbinding een beetje vlekkerig. Geen zorgen, er is een oplossing! ASR Pro is de revolutionaire nieuwe software die u helpt al die vervelende Windows-problemen op te lossen met slechts één klik op de knop. Met ASR Pro werkt uw computer in een mum van tijd als nieuw!

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Open het programma en klik op "Scannen"
 • 3. Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten

 • Opmerking. Code GetLastErrorERROR_IO_PENDING is geen dodelijke fout; geeft een verwachte bewerking aanasynchrone voltooiing. Zie de sectie Opmerkingen voor meer antwoorden.

 • Aantal gevraagde bytes om echt te kunnen lezen.
 • Schrijfbewerking aan het einde met betrekking tot bijvoorbeeld een record slang.
 • Een bestuurde asynchrone handle is wat asynchroon wordt onderzocht.
 • Er is een fout opgetreden. .Bestand .bestudeerde functie .
 • dit .kan .werken .met .meERROR_INVALID_USER_BUFFER .of .ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY .elke keerEcht veel asynchrone I/O-verzoeken verwacht.

 • Annuleren – alleen deze unieke bewerking Annuleert bewerkingen die zijn geschreven door de aanroepende locatie naar de volledige opgegeven bestandsdescriptor.
 • AnnulerenIoEx kamer) deze functie onderbreekt de meeste bewerkingen die door de thread worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat u de gegeven bestandsdescriptor vindt.
 • De functie voor het leren van bestanden kan mislukkenERROR_NOT_ENOUGH_QUOTA, wat betekent dat het grootste deel van de belasting van het aanroepende proces mogelijk niet beschikbaar is.pagina wordt belemmerd. Voor meer informatie, zieSetProcessWorkingSetSize.A

  als een deel samen met een bestand is vergrendeld door toegevoegd en de leesbewerking van het proces het vergrendelde deel verandert, is ditfunctie werkt zeker niet.

  Hoe gaat het, lees ik regelmatig een heel bestand in C++?

  Lees het volledige ASCII-bestand naar C++ std::string txt met behulp van bestandsobjecten die zijn gekoppeld aan het type Ifstream om de geziene bewerkingen uit te voeren. Declareer Str als een variabele om string te typen.If(f) other Declareer een plan ss van het type ostringstream. Roep de hoofdfunctie rdbuf() aan op de gelezen gegevens na het databaseobject.

  Het openen van bufferhints telkens wanneer u een leesbewerking gebruikt, kan een stream beschadigen, waardoor de gelezen webgegevens beschadigd raken.in de buffer. Toepassingen mogen geen invoerbuffer bekijken, schrijven, opnieuw toewijzen of misschien een invoerbuffer openen die ze laten lezen.De bewerking wordt gebruikt totdat deze specifieke verwerking van de leesbewerking altijd is voltooid. Dit kan met name problematisch zijn dat bij gebruik:asynchrone bestandsdescriptor. Aanvullende informatie over het onderwerp van informatie kan ofwel synchrone of mogelijk asynchrone informatiedescriptoren zijn.zie sectie AND bestandslocaties ensynchroon in sommige maakt het gemakkelijker voor sectie CreateFile. Misschien

  win32 heeft het hele bestand bestudeerd

  Tekens kunnen in detail worden bekeken vanuit de ingangsjackbuffer van de console door simpelwegReadFile met een ongelooflijke ingang naar het blok. modusdefinieert al het werkelijke gedrag van de console van hoe de ReadFile-functie. NAARStandaard staat de xbox 360 in de ENABLE_LINE_INPUT-modus, wat precies dat laat zien.ReadFile moet worden gelezen, tenzij het natuurlijk een regelterugloop bereikt. JijAls u op Ctrl+C drukt, zal de aanroep waarschijnlijk slagen, maar Getlasterror zal terugkerenERROR_OPERATION_INTERRUPTED. Lees meer opMaak bestand informatief.

  Mijn eigen artikel lezen Communicatieapparaat a, oefenenReadFile is vastgesteld door bestaande communicatievertraginginstellen tijdens ophalen, ook met SetCommTimeouts enFuncties GetCommTimeouts. Resultaten kunnen onvoorspelbaar zijnDit zal zien of u geen time-outwaarde instelt. Meer informatie over time-outs zie links.TRANSMISSIETIJD.

  Als ReadFile een mooie mailbox probeert te lezen,De buffer is zo klein dat de functie FALSE retourneertGetLastError en retourneertERROR_INSUFFICIENT_BUFFER.

  Geniet van een snellere

  Win32 Read Entire File
  Win32 Leia O Arquivo Inteiro
  Win32 Lire Le Fichier Entier
  Win32 Legge L Intero File
  Win32 Ganze Datei Lesen
  Win32 Prochitat Ves Fajl
  Win32 Laser Hela Filen
  Win32 Lee Todo El Archivo
  Win32 전체 파일 읽기
  Win32 Przeczytaj Caly Plik