You are currently viewing Opdrachtregel Topgeheim Om Een ​​bestand Af Te Drukken Op Windows

Opdrachtregel Topgeheim Om Een ​​bestand Af Te Drukken Op Windows

Als u op de markt een opdracht krijgt om een ​​bestand in een Windows-foutmelding af te drukken, is de blogpost van vandaag altijd geschreven om u te helpen.

Snelle en gemakkelijke pc-reparatie

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Open het programma en klik op "Scannen"
 • 3. Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten
 • Geniet van een snellere

  In Windows Verkenner (of Verkenner) houdt u de SHIFT-toets ingedrukt en/of klikt u met de rechtermuisknop op een map. Selecteer hier Opdrachtvenster openen. Hierdoor wordt een opdrachtvenster van het DOS-type geopend. Voer dir> printit in.

   type bestand1 bestand3 bestand2 2> null 

  2> nul onderdrukt deze uitvoer volledig van bestandsnamen. Als databestand a waarschijnlijk niet eindigt met een retourfout, worden volledige bestanden tussen details ingevoegd.

   Kopieer bestand1 + bestand2 + bestand3 con> null 

  In dit geval onderdrukken de meeste > nul de uitvoer van de bestandsnamen van favoriete melodieën en het bericht n geïmiteerde bestanden.

  Het make-commando kan eenvoudig alleen ASCII-tekst grafisch weergeven. De toetsen / b, / d, / anyone, / m, / s en per q kunnen maar één keer effectief zijn. Als het publiek om een ​​andere waarde vraagt, moet u uw desktopcomputer opnieuw opstarten.

  Stuur een tekstarchivering naar deze printer. Het bestand wordt alleen in de basis afgedrukt als het wordt aanbevolen voor elke printer die is aangesloten op de juiste sequentiële of parallelle poort op de computer van de stad.

  Syntaxis

   details [/ d: ] [:] [] [...] 

  Parameters

  De

  variabelen Beschrijving
  / m: specificeert meestal de printer waarvan experts beweren dat je foto’s direct wilt laten werken. Om af te drukken naar een pad naar een lokaal aangesloten apparaat, specificeert u de interface op uw computerapparaat waarop de meeste printers zijn aangesloten, zodat dit zal gebeuren. Geldige waarden voor de parallelle plug-ins zijn LPT1, LPT2 en LPT3. Geldige waarden voor seriële poorten zijn COM1, COM2, COM3 en COM4. U kunt ook een gemeenschapsprinter specificeren met behulp van de wachtrij-informatie ( servernaam printernaam ). Als u probeert geen printer op te geven, wordt de niet-betaalde afdruktaak naar LPT1 gestuurd.
  : lijkt de verwachte of fysieke schijf aan te geven wanneer de printdirectory zich bevindt. Deze parameter is niet vereist als het bestand dat u probeert af te drukken zich meestal op de up-to-par schijf bevindt.
  Geeft duidelijk de locatie aan van het specifieke bestand dat moet worden afgedrukt. Een dergelijke parameter is echter optioneel; indien nodig bevindt mijn vereiste afdrukhelpbestand zich in de laatste map.
  [...] Vereist. З geeft het bestand dat je hele gezin echt wil afdrukken. U heeft de mogelijkheid om meerdere bestanden in de echte volgorde op te nemen.
  /? Help voor controlelijn weergeven.

  Voorbeelden

  Om dit report.txt-bestand dat in de brondirectory is opgeslagen naar een goede printer te sturen die is aangesloten op lpt2 op de lokale computer, typt u:

   krant / d: lpt2 report.txt 

  Om de map report.txt te verplaatsen, die aanwezig is in de telefoonlijst c: Accounting en mogelijk een afdrukregel op een specifieke server / t: copyroom kan bevatten, voert u het volgende in:

   create / d: copyroom printer1 c: Accounting report.txt 

  Extra links

  • Opdrachtregel syntaxisschakelaar

  • Bestelreferentie afdrukken

  • Hoe kan ik een bestand afdrukken vanuit Windows?

   Kies Bestand> Afdrukken.Kies vervolgens de gewenste opties voor uw organisatie: Selecteer Volgende pagina of Vorige pagina om elke pagina weer te geven. Als u het formaat van het voorbeeld wilt wijzigen, selecteert u Vergroten ook Verkleinen. Selecteer het gewenste aantal met betrekking tot kopieën en afdrukken. Selecteer de kritieke printer.Selecteer Afdrukken.

   modus aankoop

  • 2 minuten. lees

  Van vaak de opdrachtregel tot het -statuscommando, u kunt een groot aantal educatieve taken uitvoeren, waaronder het opzetten van een fantastische printer die is aangesloten op een poort of zelfs een seriële poort, en het bekijken van de status die is verbonden met een apparaat , of het voorbereiden van de computerprinters om de codetabel te wijzigen.


  PRINTB

  Soort van: Extern (2.0 en hoger)

  PRINT [/ B: (buffergrootte)] [/ d: (apparaat)] [/ M: (Maxtick)] [/ Q: (waarde)[/ S: (tijdsinterval)] [/ U: (controleer deuk bezet)] [/ C] [/ P] [/ T] [d:] [pad] [bestandsnaam][…]

  Wat is het Windows-opdrachtwoord om af te drukken?

  Met een afdrukverzoek kunnen gebruikers een bestand afdrukken dat in het verleden via een online printer is opgenomen. Wanneer u een heel bestand moet afdrukken dat niet kan worden geopend met een reeks opdrachten (e-mail, afbeeldingen, document, enz.)

  Met het PRINT-commando kan uw site een of meer feiten maken die kunnen worden afgedrukt enTOTBlijf andere geweldige programma’s toepassen (vaak change printing genoemd).

  / C – hiermee kunt u zelf selecteren welke mp3-bestanden u wilt verwijderen. Bestandsnaamal afgedruktde rij voordat deze optie stopt. namenBestanden(reeds in afdrukwachtrij) na deze selectie wordt geannuleerd.jij kan ookKies ook andere papieren bestanden met dezelfde PRINT-opdracht door te typenBinnenkomen/ P-Route in de praktijk gebracht door bestandsnamen.

  / P – geeft de huidige afdrukmodus aan. Naam vorige foto en alle volgendeBestandsnamenwaar met voeg de afdrukwachtrij toe. U moet ook bestanden specificeren om te behandelen alsdeelhetzelfde PRINT-commando door deal deal / C in te voeren gevolgd doorDe namen koppelden de bestanden dieAnnuleer.

  / T – verwijdert alle bestanden op de patroonlijn (in afwachtinggedrukt).Nadat de printbestanden waarschijnlijk klaar zijn, vertoont programAmma veel abortus.Bericht.Wanneer een bestand wordt afgedrukt om de reden dat het PRINT-commando aan de binnenkant wordt gebruikt in combinatie met deze optie,vHet afdrukken stopt onmiddellijk.

  De volgende opties zijn meestal beschikbaar wanneer u voor het eerst AFDRUKT. vergunningCommando:

  / D (apparaat) voor Specificeert een deel van de Kindle voor afdrukken. Indien niet nodig, AFDRUKKENzullenvraagt ​​om de naam van de exacte persoon op het afdrukapparaat. De standaardwaarde is PRN.

  / B (buffergrootte) – Stelt deze tv in op de grootte (in bytes) van een specifieke exactenummerHet geheugen dat wordt gebruikt door de PRINT-buffer. Het verhogen van deze waarde voor rijkdom versneltoperatiehet PRINT-commando. Als u de optie / B niet gebruikt, gebruikt iemand meestal de PRINT-bufferzullenEen geïnstalleerd van 512 bytes.

  / M (maxtick) from Specificeert het aantal specifieke computerklokcontroles dat PRINT mogelijk kan uitvoeren.TOTprint het echte bestand. De / M-waarde kan van 1 tot echt 252 zijn. Wanneer niet in gebruikzeDe optie voor deze parameter moet worden ingesteld om te kunnen 2.

  / Q (waarde) – benader het maximale aantal bestanden dat volgens experts kan worden toegestaanvAfdrukopdracht (4 op 32). Als het publiek niet alleen / q gebruikt, is deze parameterparametergeïnstalleerd op zeven.

  / S (Timeslice) of Specificeert een deel van de cutoff-tijd (de hoeveelheid tijd die wordt gebruikt)rugAfdruktaken plannen). Als de persoon bezorgt niet gebruik maken van de optie, / op uur deze parameterzullenkan worden ingesteld op zeven

  opdracht om een ​​bestand in Windows te gebruiken

  / U (busytick) – Geeft het aantal stappen van de computerklok aan dat DOSzullenwacht tot de printer daar is. Als het langere wachten hier speciaal van isdit isDe waarde geeft DOS het tijdsinterval van het model (zie Process / S hierboven). Als je wiltNeeGebruik de parameter / U, my is ingesteld op 1.

  Als een bepaalde persoon het PRINT-commando gebruikt zonder parameters te hoeven verzenden, zullen de meest recente zijn:INHOUDde afdrukwachtrij wordt bekeken. Het verandert niets aan de bekentenisBestandenbevindt zich op dit moment in de hoofdwachtrij van PRINT. Als je geen toegang hebt tot een van de bovenstaande personen, voer dan in:schuine streepKeuzes (/), antwoord / P is geaccepteerd.

  Wat is over het algemeen de opdracht om het perfecte bestand af te drukken?

  Als een document wordt afgedrukt terwijl u de opdracht PRINT gebruikt met deze benaderingsbatch, stopt het afdrukken onmiddellijk. De onmiddellijk volgende opties zijn alleen beschikbaar op het moment dat u de PRINT-acquisitie uitvoert: / D (apparaat) – Geeft uw eigen huidige afdrukapparaat aan. Indien niet opgegeven, vraagt ​​PRINT u om de embasementnaam van het afdrukapparaat.

  De eerste keer dat u het PRINT-commando uitvoert, zullen uw behoeften snel het volgende zien:(nog nietU stelt het grootste deel van de / D-optie in):

  Het apparaat dat u invoert, verandert in het menselijke PRINT-uitvoerapparaat. haast jeAlsjeblieft . voer een nieuwe sleutel inneem basis (PRN).

  Een of meer berichten lopen waarschijnlijk vast bij het gebruik van de opdracht PRINT.AllesHet bericht en de betekenis van de printer zijn hieronder samengevat.

  opdracht om een ​​bestand af te drukken als onderdeel van Windows

  Waarde: De naam van de printerhandleiding zelf is niet geldig.

  Geschatte voordelen: je hebt geprobeerd om niet meer dan 10 bestanden in PRINT te plaatsen. binnenkomenWachtrij.

  Waarde: Het totale aantal samen met bestanden in de afdrukwachtrij.

  Betekenis: geen enkel bestand komt overeen met de lijst met bestandsnamen met specificaties die u hebt opgegeven.

  Snelle en gemakkelijke pc-reparatie

  Wordt uw computer iets langzamer dan vroeger? Misschien krijg je steeds meer pop-ups, of lijkt je internetverbinding een beetje vlekkerig. Geen zorgen, er is een oplossing! ASR Pro is de revolutionaire nieuwe software die u helpt al die vervelende Windows-problemen op te lossen met slechts één klik op de knop. Met ASR Pro werkt uw computer in een mum van tijd als nieuw!

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Open het programma en klik op "Scannen"
 • 3. Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten

 • Betekenis: U hebt de optie / T (volledig) ingetypt om alle bestanden te verwijderen.staat momenteel in de PRINT-wachtrij.

  Betekenis: u hebt op dit moment de volledige / C (annuleren) optie ingevoerd om het bestand te voltooien.doetLine-up afdrukken.

  Hoe bestanden LETTER.TXT, START.EXE en RATE.COM te verwijderen (allemaal op schijf B)vanwachtrij AFDRUKKEN, invoer verwijderen

  In het SALES.DOC-bestand van elke PRINT-wachtrij naast de tegelijkertijdtoevoegenVoer de bestanden OLDSALE.DOC en NEWSALE.DOC in

  Command To Print A File In Windows
  Comando Para Imprimir Un Archivo En Windows
  Commande Pour Imprimer Un Fichier Dans Windows
  Komanda Dlya Pechati Fajla V Windows
  Windows에서 파일을 인쇄하는 명령
  Polecenie Drukowania Pliku W Systemie Windows
  Kommando For Att Skriva Ut En Fil I Windows
  Befehl Zum Drucken Einer Datei In Windows
  Comando Per Stampare Un File In Windows
  Comando Para Imprimir Um Arquivo No Windows