You are currently viewing Hoe Ga Je Om Met DirectX Driehoekige Ventilatorcirkel?

Hoe Ga Je Om Met DirectX Driehoekige Ventilatorcirkel?

Snelle en gemakkelijke pc-reparatie

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Open het programma en klik op "Scannen"
 • 3. Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten
 • Geniet van een snellere

  Deze gebruikersinstructie zal je helpen als je de driehoekige directx fan circle begint te observeren.GL_LINE_LOOP. Tekent eerst een verwante groep lijnclips vanwege het laatste hoekpunt, vervolgens het hoekpunt, van tot positief nieuw eerst. hoekpunten Sommige n en zo + n definiëren lijn n, daarnaast zijn de laatste lijnen gedefinieerd keer hoekpunten N 1 en . Y worden ontworpen lijnen n.

  triangle fan range directx

  Is er momenteel een manier om 16 cirkelvormige driehoeken te maken met 3-d 11? directx zoiets als deze mix rond de cirkel? Ik gebruik momenteel Direct3D 11 Tutorial 02: Een bepaalde driehoek renderen vanuit DirectX Sample Browser (juni 2010) en ik heb de gizmo een beetje veranderd om een ​​taartvorm in het midden te tekenen, maar nu wil ik graag een circuit met behulp van zijn driehoeksoefening! !

  Het was de bedoeling dat ik je zou helpen om 48 hoekpunten hiervoor te schrijven of is er zeker een veel eenvoudigere oplossing? Zoals het gebruik van een for-lus.

  Snelle en gemakkelijke pc-reparatie

  Wordt uw computer iets langzamer dan vroeger? Misschien krijg je steeds meer pop-ups, of lijkt je internetverbinding een beetje vlekkerig. Geen zorgen, er is een oplossing! ASR Pro is de revolutionaire nieuwe software die u helpt al die vervelende Windows-problemen op te lossen met slechts één klik op de knop. Met ASR Pro werkt uw computer in een mum van tijd als nieuw!

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Open het programma en klik op "Scannen"
 • 3. Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten

 • Bovendien heb ik het gevoel dat ik nieuw ben in C++, en ik ben aan het leren en wennen aan de basisprincipes van DirectX op de markt.

  //-------------- ---------------------- ------ ------------------------------ ----- --// Bestand:Tutorial02.This cpp//// Applicatie renders in driehoek Direct3D (c) 11//// copyright Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden.//------------------------------------------------ ------------- ------------- --------- ------------- -#include #enable #include #include #include #include "resource.h"//------------------------------------------------ ---- --------- ------------- ------------- --------- -// structuren//------------------------------------------------ ---- --------- ------------- ------------- -------- SimpleVertex -structuur PosXMFLOAT3;;//------------------------------------------------ ---- --------- ------------- ------------- --------- -// Globale variabelen//------------------------------------------------ ---- --------- ------------- ------------- --------- -OPMERKING = g_hInst NULL;HWND g_hWnd = NULL;D3D_DRIVER_TYPE g_driverType = D3D_DRIVER_TYPE_NULL;D3D_FEATURE_LEVEL g_featureLevel = D3D_FEATURE_LEVEL_11_0;ID3D11Device* g_pd3dDevice impliceert NULL;ID3D11DeviceContext* g_pImmediateContext is NULL;IDXGISwapChain* g_pSwapChain = NULL;ID3D11RenderTargetView* g_pRenderTargetView = NULL;ID3D11VertexShader* = g_pVertexShader NULL;ID3D11PixelShader* g_pPixelShader = NULL;ID3D11InputLayout* g_pVertexLayout is NULL;ID3D11Buffer* g_pVertexBuffer = NULL;//------------------------------------------------ ---- --------- ------------- ------------- --------- -// Passverklaringen//------------------------------------------------ ---- --------- ------------- ------------- --------- -HRESULT InitWindow( OPMERKING hInstance, int nCmdShow);HRESULTInitDevice();void CleanupDevice();LRESULT TERUGBELLEN WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);ongeldige weergave();//------------------------------------------------ ---- --------- ------------- ------------- --------- -// Ingangspunt van het programma. Initialiseert elke passen en in absolute melding// Linten bewerken. Echte inactieve tijd wordt gebruikt met betrekking tot het renderen van de scène.//------------------------------------------------ ------------- ------------- --------- ------------- -int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPWSTR lpCmdLine, int nCmdShow)  HPPreviousInstance unreferenced_parameter();  UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);  IF(ERROR(InitWindow(hInstance, nCmdShow)) ))    hoofd terug 0;  if(FAIL(InitDevice()))      Apparaat opschonen();    levert 0;    // hoofdberichtlus  Bericht MSG=0;  zelfs hoewel (WM_QUIT != msg.message)      if (PeekMessage(&msg, NULL, Nil, 0, PM_REMOVE))          TranslateMessage( &msg );      Leveringsbericht ( & bericht );        Verschillend           Doen();        Apparaat opschonen();  return (integer) msg.wParam;//------------------------------------------------ ------------- ------------- --------- ------------- -// Registreer de groep en maak het venster//------------------------------------------------ ------------- ------------- --------- ------------- -HRESULT InitWindow(HINSTANCE hInstance, nCmdShow) int // Klas inschrijven  wcex; WNDCLASSEX wcex.cbSize is gelijk aan WNDCLASSEX Sizeof(); wcex.style - CS_HREDRAW//------------------------------------------------ ------------- ------------- --------- ------------- -// Hulp bij het samenstellen van shaders met D3DX11//------------------------------------------------ ------------- ------------- --------- ------------- -HRESULT CompileShaderFromFile( WCHAR* szFileName, LPCSTR szEntryPoint, SzShaderModel, lpcstr ID3DBlob** ppBlobOut){  HRESULT h betekent S_OK;  DWORD staat voor dwShaderFlags D3DCOMPILE_ENABLE_STRICTNESS;#if gedefinieerd(DEBUG) || instellen (_DEBUG)  Stel // de specifieke D3DCOMPILE_DEBUG-vlag in om foutopsporingscommunicatie in shaders te implementeren.  Het definiëren van dit advies // code verbetert het shader-foutopsporingsproces, maar maakt het ook mogelijk  // voer de shaders uit naar zoeken en de exacte software om ze uit te voeren  // versie ophalen

  Geniet van een snellere

  Triangle Fan Circle Directx
  Triangel Flakt Cirkel Directx
  Trojkatne Kolo Wachlarzowe Directx
  Treugolnik Veer Krug Directx
  Triangulo Fa Circulo Directx
  Dreieck Facher Kreis Directx
  Triangulo Ventilador Circulo Directx
  삼각형 팬 서클 Directx
  Triangle Ventilateur Cercle Directx
  Triangolo Fan Cerchio Directx