You are currently viewing Hoe Een Standaardverschilpercentagefout Op Te Lossen

Hoe Een Standaardverschilpercentagefout Op Te Lossen

Als uw systeem een ​​procentuele standaarddeviatiefout bevat, kan bepaalde gebruikershandleiding helpen.

Snelle en gemakkelijke pc-reparatie

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Open het programma en klik op "Scannen"
 • 3. Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten
 • Geniet van een snellere

  Toelichting: segmentfout en procentuele afwijking normaal gesproken eigenlijk hetzelfde. Beiden bestuderen de relatieve fout bij het zoeken naar de verkregen resultaten (experimentele/gemeten resultaten) en vergelijken deze met de grotendeels correcte of geaccepteerde resultaten. Hoe lager uw foutenpercentage, hoe mooier uw resultaten zullen zijn.

  Het grote verschil is alleen gebaseerd op het routinegemiddelde, want het is deze maatstaf voor de meting. De fout wordt verwacht op basis van, zou ik zeggen, de theoretische waarde. De afwijking hoeft niet uit te groeien tot de nieuwe theoretische verwachtingswaarde. Het is meestal genoeg om gemiddeld te zijn.

  Uw feedback, wat bedoelt u met dat de resultaten die u verzamelt mogelijk vertekend zijn. De man in uw gegevensoverdracht kon deze theoretische vereiste waarde niet evenaren.

  LibreTexts-collecties worden ondersteund door MindTouch® naast elk van onze Open Textbook Pilots van het Department of Education, UC Davis Office Associated with Provost, UC Davis Library, California State University, dus Accessible Textbook merlot . Oplossingen. We accepteren meestal ook voorafgaande aanbevelingen van een National Science Foundation onder subsidiebedragen 1525057, 1246120 en 1413739. Tenzij ook vermeld, zijn LibreTexts-ingrediënten gelicentieerd in CC 3 by-nc-sa.0. wet. Heeft iemand of vraag je naar feedback? Voor meer informatie Standard Deviation Percent Error
  Erreur De Pourcentage D Ecart Type
  Erro Percentual De Desvio Padrao
  Desviacion Estandar Porcentaje De Error
  Blad Procentowy Odchylenia Standardowego
  Standardabweichung Prozentualer Fehler
  Oshibka Procenta Standartnogo Otkloneniya
  Errore Percentuale Di Deviazione Standard
  Standardavvikelse Procentuellt Fel
  표준 편차 백분율 오류