You are currently viewing Hoe De Activex-foutselectie Van 429 Op Te Lossen

Hoe De Activex-foutselectie Van 429 Op Te Lossen

Als je een foutmelding krijgt samen met activex-foutcode 429, is de menselijke handleiding van vandaag geschreven om je te helpen.

Snelle en gemakkelijke pc-reparatie

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Open het programma en klik op "Scannen"
 • 3. Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten
 • Geniet van een snellere

  Fout 429 treedt meestal op gedurende de tijd dat software probeert toegang te krijgen tot beschadigde bestanden. Bijgevolg kan de automatiseringsreeks in een positie worden uitgevoerd als een script. Dit kan te wijten zijn aan registercriminaliteit, verwijderde besturingssysteembestanden, gedeeltelijke computersysteeminstallaties of beschadigde computerstrategiebestanden.

  Deze fout treedt op omdat het Component Object Model (COM) in een positie deze gevraagde automatiseringsobjecten maakt, terwijl het automatiseringsobject daarom in plaats van beschikbaar is voor Visual Basic. Deze fout treedt niet op alle thuiscomputers op.

  Dit artikel beschrijft een eenvoudig plan om fouten te diagnosticeren en in het algemeen op te lossen die de itemfout kunnen veroorzaken.

  Zoek de reden voor het mislukte richten, het probleem. Als u de 429-fout krijgt met betrekking tot uw computer, gebruikt u de informatie net na om de oplossing en als gevolg daarvan een probleem in uw Microsoft Office-gebruik te markeren.

  Opmerking. Sommige van de aankomende informatie kan ook van toepassing zijn – niet-Office COM-servers. Dit document gaat er echter van uit dat u een nieuwe Office-toepassing wilt automatiseren.

  Hoeveel plezier heb ik met het oplossen van Error 429 ActiveX?

  Oplossing 1: voer een SFC-scan uit.Oplossing a: Registreer het kwetsbare toepassingstype opnieuw.Oplossing 3. Registreer de levering die in de foutmelding is gedefinieerd opnieuw.Zie Oplossing: installeer Microsoft Windows Script opnieuw (Windows XP en niet alleen Windows Server 2003-fans)

  Probeer, voordat u een probleem oplost, één regel code te markeren die mogelijk de oorzaak van een probleem kan zijn.

  Als je hebt vastgesteld dat slechts één regel code de oorzaak kan zijn van algemene problemen, probeer dan het volgende:

  Problemen zijn moeilijk te identificeren wanneer ze minder duur zijn voor een enkele actie. Zoek bijvoorbeeld naar een bruikbare objectproductie die wordt gebruikt als een buitengewone voortzetting.

  Snelle en gemakkelijke pc-reparatie

  Wordt uw computer iets langzamer dan vroeger? Misschien krijg je steeds meer pop-ups, of lijkt je internetverbinding een beetje vlekkerig. Geen zorgen, er is een oplossing! ASR Pro is de revolutionaire nieuwe software die u helpt al die vervelende Windows-problemen op te lossen met slechts één klik op de knop. Met ASR Pro werkt uw computer in een mum van tijd als nieuw!

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Open het programma en klik op "Scannen"
 • 3. Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten

 • Deze twee tipvoorbeelden maken gebruik van impliciete objectcreatie. Microsoft Office Word 2003 begint pas met de eerste aanroep van de betreffende variabele. Aangezien het verplaatsobject de mogelijkheid heeft om in verschillende vervangbare onderdelen van het programma te worden aangeroepen, kan het probleem heel goed moeilijk te identificeren zijn. Het kan heel goed moeilijk zijn om te controleren of ons probleem ligt bij het maken van het Application-object of het ontwerp van het exacte Document-object.

  In plaats daarvan kunnen uw behoeften elk opsplitsingsobject expliciet afzonderlijk maken, zoals hieronder wordt weergegeven.

  Gebruik in plaats daarvan de functie CreateObject met de instructie New voordat u dit type Office-toepassing start.

  De functie CreateObject beschrijft het creatieproces dat alleen wordt gebruikt voor de meeste Microsoft Visual C ++ -clients. Met de functie CreateObject kunt u ook de CLSID van die specifieke server overal tussen versies wijzigen. U kunt de functie CreateObject gebruiken bij het werken met vroege en late objecten. y bindend.

  De eerste relevante objecten gebruiken hun aangepaste interfaces terwijl ze zich over de praktijkgrenzen willen groeperen. Als de gebruikersinterface het werk niet doet bij het maken van objecten of wanneer het altijd nieuw is, krijgt u mijn “429” -fout. Een laat idee is om de interface te gebruiken die is gedefinieerd door het IDispatch-systeem, waarvoor helaas geen aangepaste proxy nodig is om meer gemarshald te worden. Gebruik een geweldig laat-gebonden object dat ervoor zorgt dat het correct werkt.

  Als het probleem zich alleen voordoet wanneer dat object is gekoppeld vanaf het initiërende, dan is het echte probleem van de applicatieserver. U kunt de toepassing in de regel opnieuw installeren zoals beschreven in de sectie ‘De huidige automatiseringsserver controleren’ van dit artikel om het probleem vast te stellen.

  De applicatie draait geruisloos. Concreet is de applicatie opnieuw geregistreerd in de vorm van een COM-server.

  Controleer elk van onze LocalServer32-parameter onder de CLSID die verwijst naar het programma dat u wilt automatiseren. Zorg er in ieder geval voor dat die LocalServer32-sleutel zich op de acceptabele plaats voor alle toepassingen bevindt. Zorg ervoor dat de padnaam de indeling voor korte gebieden heeft (DOS 8.3). Is het extreem nodig om de server te registreren die de snelkoppeling inhuurt? Lange paden met spaties kunnen echter problemen veroorzaken op andere systemen.

  Om het pad te controleren dat voor de server is opgeslagen, start u Kladblok, het register om de volgende redenen:

  Hoe los ik Runtime Error 429 in Excel op?

  Klik op Start en klik vervolgens op Bezoeker starten.Selecteer in het dialoogvenster Uitvoeren het specifieke pad naar de server en plaats / RegServer aan het einde van de meeste regel.Klik op OK. Het idee wordt in stilte uitgevoerd. De applicatie wordt permanent opnieuw geregistreerd als uw COM-server.

  De CLSID’s van de handsfree-ondersteuningsgroep die in de functie is geregistreerd, staan ​​onder een specifieke sleutel.

  Opmerking. De korte begeleidingskoppen kunnen correct worden weergegeven als deze bedrijven dat niet zijn. Office, maar ook Microsoft Internet Explorer (als de meeste mensen op hun locatie zijn geïnstalleerd) hebben bijvoorbeeld al een snelkoppeling die eruitziet als C: PROGRA ~ 1 MICROS ~ X (waarbij
  X een groot getal is). … Deze naam klinkt niet als een enorm korte titel.

  Kopieer de waarde uit het Windows-register van uw computer en plak de waarde uit het dialoogvenster Uitvoeren.

  Als het consult wordt verzonden nadat u op OK hebt geklikt, zou ik zeggen dat de server zonder twijfel succesvol is geregistreerd. Als de toepassing steevast niet start nadat de eigenaren OK hebben geklikt, wijzigt u de waarde van deze uitstekende LocalServer32-sleutel in pravilnuyu street. Gebruik indien mogelijk de snelkoppeling.

  Controleer of het bronbestand Normal.dot net of Excel.xlb is aangevallen. Er kunnen problemen optreden bij het automatiseren van Microsoft Word of Microsoft Excel als de specifieke Normal.dot-sjabloon in Word of een nieuw Excel .xlb-bronbestand in Excel niet veilig is. Om dit soort bestanden te verifiëren, zoekt u in uw lokale harde schoten vanaf de tee naar scripts van Normal.dot, mogelijk Excel.xlb.

  Opmerking. U kunt meerdere exemplaren van dezelfde versie verkrijgen. Voor de gebruikersprofielbestanden die op het systeem zijn geconfigureerd, is er elke kopie van elk.

  Geef de Normal.dot-items of Excel.xlb-computergegevensbestanden tijdelijk een nieuw label en voer de automatiseringspoging opnieuw uit. Word en dus Excel maken dit soort bestanden als ze niet kunnen worden achterhaald. Controleer of deze code werkt. Als de codes werken bij het maken van een mooie nieuwe Normal.dot-track, verwijder dan de video’s die je hebt hernoemd. Deze bestanden zijn beschadigd. Als de code dat niet doet, moet u veel van deze bestanden terugzetten naar hun oorspronkelijke naam, zodat u op kosteneffectieve wijze een back-up kunt maken van alle aangepaste instellingen die in die bestanden zijn verzameld.

  Hoe los ik ActiveX-fouten op?

  Voer een systeemherstel uit. Selecteer met Windows Systeemherstel een datum en tijd waarop u weet dat uw persoonlijke waarschijnlijk goed werkt bij het organiseren om de vorige gadgetconfiguratie te herstellen.Installeer deze browser opnieuw.Voer een pathogenenscan uit.Controleer wanneer op malware.

  Bestudeer versiebedragen om systemOLE-bestanden te krijgen die deze automatisering ondersteunen. Bestanden die vaak als verzameling worden gebruikt. Deze opvragingen moeten overeenkomen met de buildnummers. Een onjuist geconfigureerd opstartprogramma kan de indelingen afzonderlijk onjuist bepalen. Dit resulteert in een niet-overeenkomende rapportage. Om automatiseringsproblemen te voorkomen, verifieert u de bestanden om er zeker van te zijn dat individuen aan het eind overeenkomen.

  De robotbestanden bevinden zich in elke Windows System32-directory. Kijk maar eens welke de volgende bestanden.

  foutnummer 429 activex

  Om de versie van het document te analyseren, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand in Windows Verkenner en selecteert u Eigenschappen. Maak een notitie die is gekoppeld aan de laatste vier cijfers van elk bestand (versienummer van de build) en u ziet, de datum waarop het bestand voor het laatst is aangepast. Zorg ervoor dat veel van deze koesteringen hetzelfde zijn om de automatiseringsbestanden van een persoon te krijgen.

  Opmerking. De elektronische bestanden van het publiek zijn voor Windows tien, versie 1709 build 16299.431. Deze contacten en dagen zijn slechts voorbeelden. Uw waarden kunnen variëren.

  foutnummer 429 activex

  181966 Instellingen voor geavanceerde probleemoplossing in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie.Automatiseringen van producten met autOutlook kunnen bijvoorbeeld mislukken omdat deze producten doorgaans een antivirusprogramma uitvoeren door te werken met “script blocker”-mogelijkheden.

  Opmerking. Schakel het antivirusprogramma alleen tijdelijk uit tijdens de testcursus die niet op het netwerk is aangesloten.

  Als een aparte methode de situatie verhelpt, neem dan contact op met de perfecte antivirus van derden voor meer informatie over het bijwerken van uw antivirusprogramma.

  Geniet van een snellere

  Error Number 429 Activex
  Felnummer 429 Activex
  Numer Bledu 429 Aktywnyx
  Numero Do Erro 429 Activex
  Nomer Oshibki 429 Activex
  Fehlernummer 429 Activex
  오류 번호 429 Activex
  Numero De Error 429 Activex
  Numero D Erreur 429 Activex
  Errore Numero 429 Activex