You are currently viewing Een Voorbeeld Geassocieerd Met Het Oplossen Van Het Servlet-contextprobleem

Een Voorbeeld Geassocieerd Met Het Oplossen Van Het Servlet-contextprobleem

“);println(“

Roll Pw.println(“

College:”+st+”

“);pw.println(““);

DemoServletContextDemoServletContextDemoServletContext1DemoServletContext1 College Bharat Institute of Technology DemoServletContext1/Demo1 DemoServletContext /Demo

ServletContext kan ten minste een van de waarschuwingen zijn.Gescheiden interfaces die beschikbaar zijn aan de binnenkant javax.servlet.*; Het object incontinentie ServletContext is letterlijk toegankelijk via de webbenadering. Het ServletContext-object wordt eenvoudig gemaakt door middel van de container wanneer we bijna al onze webapplicaties implementeren.

Stel dat er zonder twijfel een webtoepassing is met een servletklasse en dat ze enkele technische waarden van de belangrijkste web.xml in overweging moeten nemen, in dit geval zou de ServletContext-doelstelling geweldig zijn, ik bedoel alle servlets die zich momenteel in de huidige webapplicatie bevinden, kan dit soort toegang krijgen tot contextnummers van hun web.xml, maar dit zal waarschijnlijk niet het geval zijn tijdens ServletConfig, met name met behulp van, alleen een servlet heeft vaak de mogelijkheid om toegang te krijgen tot waarden. Aangezien web.xml vaak wordt gespecificeerd, wat wordt ontdekt in , hoop ik dat u denkt dat u uw vermoedens had? Controleer gewoon Sample ServletConfig

Hoe kunnen we u helpen een ServletContext-object in onze Servlet-klasse op te nemen

Wat is een servlet-contextobject?

Het ServletContext-product wordt gemaakt door de lifestyle-webcontainer tijdens de projectimplementatie. Deze doelstelling kan worden gebruikt om systeeminformatie tussen websites te krijgen. xml-bestand. Er is slechts één ServletContext-object / webverzending. Als de informatie op zo’n manier wordt verspreid dat je volgens experts veel met servlets te maken krijgt, is het beter om elkaar via internet aan te bieden.

Bij servlet-programmering zijn er zeker verschillende benaderingen om het object te krijgen dat is gekoppeld aan de lay-outinterface van ServletContext

Wat is altijd de servlet-context in Java geweest?

Wat is een soort servlet-context. ServletContext is het beste formatieobject om te maken bij het starten van een mooie webapplicatie. Het bestaat uit verschillende initialisatie-opties die specifiek kunnen worden aangepast in het web.xml-bestand.

ServletConfig impliceert getServletConfig();
Context ServletContext = conf.getServletContext();

 • Overweeg eerst een ander object uit de ServletConfig-interface
 • ServletConfig-interface Bevat een Instruct-optie om het contextobject getServletContext();
 • < /ul>

  Directe benadering, roep gewoon vaak de getServletContext()-methode aan die in de handel verkrijgbaar is in GenericServlet [vooraf gedefinieerd]. Meestal breid ik ons ​​klaslokaal gewoon uit met HttpServlet, maar we weten dat HttpServlet een speciale subklasse is die te maken heeft met GenericServlet.

  Java4s public class breidt HttpServlet uit

  ga uit de public doGet/doPost(-,-)

  //….

  ServletContext ctx = getServletContext( ) ;

  We zullen waarschijnlijk zeker de ServletContext-doelstelling krijgen na gebruik van het HttpServletRequest-object in het geval dat ik een directe methode heb als laatste de HttpServletRequest-interface.

  Java4s openbare lestijden HttpServlet

  leeg openbaar doGet/doPost(HttpServletRequest req,-)

  ServletContext ctx = req.getServletContext();

  < /p>

  Gegevens ophalen uit het Provide-object van de ServletConfig-interface

  servlet context example

  servletcontext deze producten 2 formulieren om records te krijgen na web..xml [In web.xml willen we write tag om specifieke prijsklassen op te geven en dit zou buiten in het spel moeten schrijven, aangezien je eigen context beschikbaar moet zijn voor veel servlet-programma’s].

  Over het algemeen zijn databasegebonden huishoudens bedoeld om situaties te beschrijven waarin u wilt dat elke andere servlet alleen toegang had tot dezelfde gegevens.

  • public String getInitParameter(“parameternaam”);
  • public Enumeration getInitParameterNames();

  Ik zal deze methoden niet verder uitleggen, sommige mensen lijken op Get Client Input Data Servlet, maar hier zijn we zonder twijfel het verkrijgen van waarden van web.xml, misschien is dat alles.

  ServletContext-voorbeeld

  Mapstructuur

  Vereiste bestanden

  • index.html
  • OnServletContext.java
  • web.xml

  Index.html

    
  Servlet omstandigheid voorbeeld

  OnServletContext.java

  java4s-pakket;import java.io.IOException;java.io.PrintWriter importeren;javax.servlet.ServletContext importeren;javax.servlet.ServletException importeren;javax.servlet.http.HttpServlet importeren;javax.servlet.http.HttpServletRequest importeren;javax.servlet.http.HttpServletResponse importeren;Openbare trainingssessie OnServletContext breidt HttpServlet uitBeschermde ongeldige doPost (HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) gooit ServletException, IOException         PrintWriter pw=res.getWriter();res.setContentType("text/html");// Ik help de tweede manier om een ​​ander contextobject te makenServlet-context context=getServletContext(); s1=context.getInitParameter("n1");s2=context.getInitParameter("n2");pw.println("waardese n1 is " +s1+", die n2 " +s2);pw.sluiten(); 

  Wat is het verschil tussen ServletConfig en dus de servlet-context?

  ServletConfig wordt alleen gebruikt door 2x servlets om configuratie-informatie van internet te halen. xml terwijl ServletContext nu verschillende objecten heeft die informatie over de rangschikking uit XML-bestanden proberen te halen.

  Geniet van een snellere

  Servlet Context Example
  Exempel Pa Servletkontext
  Przyklad Kontekstu Serwletu
  Primer Konteksta Servleta
  Exemplo De Contexto De Servlet
  Ejemplo De Contexto De Servlet
  Esempio Di Contesto Servlet
  Beispiel Fur Einen Servlet Kontext
  서블릿 컨텍스트 예제
  Exemple De Contexte De Servlet